Ajankohtaista


21.7.2020 Osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt - 10 000 euroa käytetään Inarin kirkonkylän skeittiparkkiin

Inarin vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt. Äänestyksen voitti 74 äänellä Inarin kirkonkylän skeittiparkki. Näin ollen osallistuvaan budjetointiin varattu 10 000 euroa käytetään Inarin kirkonkylän skeittiparkin rakentamiseen. Seuraavaksi eniten ääniä saivat ehdotukset esteettömän ulkoliikuntapaikan rakentamisesta Ivalon keskustan läheisyyteen (52 ääntä) ja lainattavien ulkoliikuntavälineiden hankkimisesta kunnalle (45 ääntä). Katso kaikki ehdotukset ja niiden saamat äänimäärät täältä.

Äänestys toteutettiin 18.6. - 17.7.2020 välisenä aikana, ja äänestää saivat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Ääniä annettiin yhteensä 272 kappaletta. Yhdeksän ääntä hylättiin, sillä äänestäjän asuinpaikkakunta ei ollut Inari.

Lue lisää Inarin osallistuvasta budjetoinnista täältä.


16.7.2020 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 ja hyvinvointisuunnitelma 2021 hyväksyttiin valtuuston kesäkuun kokouksessa

Valtuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2019 ja vuoden 2021 hyvinvointisuunnitelman kokouksessaan 11.6.2020. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa luodaan katsaus kuntalaisten hyvinvoinnin tilaan, seurataan valtuustokaudelle asetettujen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Hyvinvointisuunnitelmassa määritellään toimenpiteitä vuodelle 2021.

Lue hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 ja hyvinvointisuunnitelma 2021 täältä.


18.6.2020 Osallistuvan budjetoinnin äänestys 18.6. - 17.7.2020

Vuoden 2020 osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen. Toteutettavaa ehdotusta voi äänestää 18.6. - 17.7.2020 välisenä aikana. Äänestää saavat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Yksi henkilö voi äänestää kerran.

Äänestyvaiheeseen edenneet ehdotukset:

1. Lasten leikkipuistojen kunnostaminen

2. Ivaloon joulukoristelua ja/tai joulupuisto

3. Esteetön ulkokuntoilupaikka Ivalon keskustan läheisyyteen

4. Skeittiparkki Inarin kirkonkylälle

5. Ivalon skeittiparkin uudistaminen

6. Lainattavia ulkoliikuntavälineitä kunnalle (esim. kajakkeja, kanootteja, packrafteja, SUP-lautoja)

7. Partakkoon lastaus- tai venelaituri.

ÄÄNESTÄ TOTEUTETTAVAA EHDOTUSTA TÄMÄN LINKIN KAUTTA.

Katso kaikki osallistuvassa budjetoinnissa jätetyt ehdotukset täältä. Lue lisää Inarin osallistuvasta budjetoinnista täältä.


27.5.2020 Osallistuvassa budjetoinnissa jätettiin 61 ehdotusta

Vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin ensimmäisessä vaiheessa kuntalaisilta pyydettiin ehdotuksia siitä, miten 10 000 euron määräraha tulisi käyttää. Ehdotuksia sai jättää 5. - 19.5.2020 välisenä aikana. Ehdotuksia jätettiin yhteensä 61 kappaletta.

Seuraavaksi ehdotukset käydään kunnassa läpi. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään ja ehdotuksista tehdään alustavat kustannusarviot. Sellaiset ehdotukset, joiden toteuttaminen 10 000 euron määrärahalla on realistista, etenevät äänestykseen. Äänestyksessä kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttäneet inarilaiset pääsevät äänestämään, mikä ehdotus tai ehdotukset osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutetaan.

Lue lisää Inarin osallistuvasta budjetoinnista täältä.


7.5.2020 Inari mukana Kuntaliiton kuntalais- ja päättäjätutkimuksessa

Inarin kunta on mukana Kuntaliiton tutkimuksessa, jossa selvitetään kuntalaisten käsityksiä omasta asuinkunnastaan ja sen tavasta hoitaa asioita. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, mitä vastaajat ajattelevat kunnallisista palveluista ja miten he osallistuvat kuntansa päätöksentekoon.

Tutkimuksessa on mukana 43 kuntaa. Kysely lähetetään yhteensä 30 500 täysi-ikäiselle kuntalaiselle. Nyt toteutettava kysely on yksi laajimmista kuntalaisten näkemyksiä kartoittavista selvityksistä.

Lue lisää


5.5.2020 Inarin kansalaisopiston virtuaalinen kevätnäyttely

Koronavirustilanteen vuoksi Inarin kansalaisopiston kevätnäyttely toteutetaan tänä keväänä virtuaalisesti. Näyttelyyn on koottu opiskelijoiden ja opettajien taidonnäytteitä kuluneelta työkaudelta.

Klikkaa tästä linkistä itsesi näyttelyyn.


5.5.2020 Inarin kunnan osallistuva budjetointi tulee taas - mihin sinä käyttäisit 10 000 euroa?

Inarin kunnan osallistuva budjetointi järjestetään vuonna 2020 toista kertaa. Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset saavat päättää, mihin 10 000 euron määräraha käytetään.

Inarin vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa on neljä vaihetta: ehdotusten kerääminen, ehdotusten valmistelu äänestykseen, äänestys ja voittajaehdotuksen tai -ehdotusten toteuttaminen. Lue lisää Inarin osallistuvasta budjetoinnista täältä.

Ensimmäisessä vaiheessa kuka tahansa voi ehdottaa, mihin 10 000 euroa tulisi käyttää. Jätä ehdotuksesi 5.5. – 19.5.2020 välisenä aikana osoitteessa https://oma.digiloikka.fi/FormPro/eServices/inari/AnonyymiHakemus/Aloita/osallistuvabudjetointi2020-ehdotuksenjattaminen.


4.5.2020 Kunnan yleisavustukset, kohdeavustukset ja kyläyhdistysten avustukset haettavissa 4. - 18.5.2020

Inarin kunnan kaikkien toimialojen yhteinen avustushaku järjestetään 4.–18.5.2020. Yhteisessä avustushaussa myönnetään kunnan yleisavustukset, kohdeavustukset ja kyläyhdistysten avustukset.

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakulomake löytyy osoitteesta: https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/inari/Aloita/yhteinenavustushaku2020.

Lisätietoja avustuksista ja hakulomakkeen täyttöohjeet löytyvät kunnan verkkosivuilta: https://www.inari.fi/fi/inari-info/yhdistykset-ja-yhteisot/avustukset.html.

Koronaepidemiasta johtuen kunta ei voi järjestää mahdollisuutta täyttää hakulomaketta yhdessä. Hyvinvointikoordinaattori auttaa tarvittaessa hakulomakkeen täyttämisessä puhelimitse tai sähköpostilla arkisin klo 9–15.

Lisätietoja:

Hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi


4.5.2020 Tavoitteena tiiviimpi yhteistyö urheiluseurojen kanssa

Vapaa-aikatoimen tämän vuoden tavoitteena on urheiluseurojen välisen yhteistyön tiivistäminen. Pyörä laitettiin pyörimään 10.3.2020 pidetyllä Seuraillalla. Seuraillan keskeisimpänä sisältönä oli rohkaista seuroja pohtimaan, millaista yhteistyötä muiden seurojen kanssa olisi hyödyllistä viritellä. Lisäksi Seuraillassa pohdittiin konkreettisia keinoja yhteistyön toteuttamiseen. Osaamisen ja kokemusten jakaminen, yhteiset koulutukset ja yhteiset harjoitukset saivat hyväksyviä nyökytyksiä Seuraillan osallistujilta.

Toisena konkreettisena toimena seurayhteistyön tiimoilta vapaa-aika oli tilannut Lapin liikunnalta huhtikuulle nuorille suunnatun ohjaajakoulutuksen, johon seurat voisivat kutsua omia aktiivisia nuoriaan saamaan työkaluja ja oppia liikunnan ohjaamiseen. Koronaepidemian vuoksia koulutus jouduttiin valitettavasti perumaan. Vapaa-aikatoimi pyrkii järjestämään ohjaajakoulutuksen koronatilanteen rauhoituttua.

Nyt kun kaikki urheiluseuratoiminta on pakotetulla tauolla, seurojen on hyvä aika pohtia omaa nykytilaansa ja suunnitella tulevaa kautta. Nyt on aika varustaa valmentajia, tehostaa viestintää ja organisoida seuran rakenteita.

Kesän 2020 toiminta on vielä avoinna. Suunnitteilla on ollut tarjota seurojen tavoitteellisille akatemiaurheilijoille liikunnanohjaaja Samin ohjaamia viikoittaisia harjoituksia. Mikäli tilanne sen sallii, olisiko seurallanne mielenkiintoa lähettää halukkaita nuoria treeneihin?

Toisena kesäajan toimintana on ollut tarkoitus järjestää seurojen yhteiset viikoittaiset harjoitukset. Jokainen osallistujaseura ohjaisi vuorollaan haluamansa harjoituksen. Olisiko tällaiselle toiminnalle kiinnostusta ja tarvetta?

Ajatuksia, toiveita ja palautetta saa laittaa seurayhteistyöstä vastaavalle liikunnanohjaajalle


Sami Kauppinen
p. 040 593 3455
sami.kauppinen@inari.fi

ja vapaa-aikasihteerille

Mervi Urpilainen
p. 0400 172 304
mervi.urpilainen@inari.fi