INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN ESITE

(sisältää mm. yhteystiedot, toimipisteet ja tietoa palveluista)

-----------------------------------------------------------------------------------
AJANKOHTAISTA:

Palautteet Inarin kunnan uusista varhaiskasvatussuunnitelmista 1.8.2019


Inarin kunnan suomenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelma 1.8.2019
Inarin kunnan saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelma 1.8.2019

Tiedote Ivalon päiväkodin vuorohoidon uusista tiloista
syyskuussa 2019

Asiakastiedote lasten vanhemmille 10.5.2019/ tulotietojen toimittaminen

Varhaiskasvatuksen tietovaranto/  Varda

National data warehouse for early childhood education and care/ Varda

Tiedote lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisäkokeilusta

Lasten yksityisen hoidon tuen harkinnanvaraisen kuntalisän ehdot

Lasten yhksityisen hoidon tuen kuntalisähakemus

Vuorohoidon periaatteet 1.12.2018 alkaen
(siv.ltk 21.12.2018/ §107)


Lasten kotihoidontuen harkinnanvarainen kuntalisä
1.1.2019 alkaen


INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUSPAIKAT ILMOITETAAN  HAETTAVAKSI TOIMINTAVUODELLE 2019-2020

AANAAR KIELD ARŠODDÂDEMSAJEH ALMOTTUVVOJEH UUCCÂMNÁÁL TOIMÂIHÁN 2019-2020

AANAR KÅÅʹDD OUDDPEÂMMPAAIʹǨID IʹLMMTET OOCCÂMNALLA TOIMMEEǤǤAS 2019-2020

ANÁRA GIELDDA ÁRRABAJÁSGEASSINBÁIKKIT ALMMUHUVVOJIT OHCANLÁHKAI DOAIBMABADJÁI 2019-2020

Lomakkeet ja ohjeet alempana tällä sivulla.


-------------------------------------------------------------------------------

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUESITE

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutos ja laskutus ajalla 1.1. - 31.3.2018

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutaulukko 1.1.2018 alkaen

Lisätietoja:

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/varhaiskasvatuksen-maksut-alenevat-vuoden-2018-alusta

http://minedu.fi/maksulaskuri

-------------------------------------------------------------------

KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄN OHJEET 1.1.2019

Lasten kotihoidontuen kuntalisän hakemuslomake

------------------------------------------------------------------

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT INARIN KUNNASSA

INARIN KUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2017-2020

------------------------------------------------------------------

Kysy päivähoidosta verkossa:

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/inari/paivahoito

------------------------------------------------------------------

Inarin kunnan suomenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelma 1.8.2019
Inarin kunnan saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelma 1.8.2019

ASIAKASTIEDOTE LASTEN VANHEMMILLE 8.6.2018

ASIAKASTIEDOTE LASTEN VANHEMMILLE  23.11.2017 

---------------------------------------------------------------------

L O M A K K E E T   J A   O H J E E T :
Hakemukset/ Lomakkeet on tulostettava ja allekirjoitettava


Varhaiskasvatushakemus 

Tuloselvityslomake ja ohje

Tuloselvityslomake ja ohje 


Lapsen perustietolomake

Lapsen hoitoaikalomake vuorohoitoa varten

Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (mm. lomat) - DOC 

Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (mm. lomat) - PDF