INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN ESITE (päivitetty 19.4.2018)

(sisältää mm. yhteystiedot, toimipisteet ja tietoa palveluista)

-----------------------------------------------------------------------------------
AJANKOHTAISTA:

Tiedote Joulunajan vuorohoidosta 2018

Vuorohoidon periaatteet 1.12.2018 alkaen
(siv.ltk 21.12.2018/ §107)


Lasten kotihoidontuen harkinnanvarainen kuntalisä
1.1.2019 alkaen


------------------------------------------------------------------------------------

INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUSPAIKAT ILMOITETAAN  HAETTAVAKSI TOIMINTAVUODELLE 2018-2019

AANAAR KIELD ARŠODDÂDEMSAJEH ALMOTTUVVOJEH UUCCÂMNÁÁL TOIMÂIHÁN 2018-2019

AANAR KÅÅʹDD OUDDPEÂMMPAAIʹǨID IʹLMMTET OOCCÂMNALLA TOIMMEEǤǤAS 2018-2019

ANÁRA GIELDDA ÁRRABAJÁSGEASSINBÁIKKIT ALMMUHUVVOJIT OHCANLÁHKAI DOAIBMABADJÁI 2018-2019

Lomakkeet ja ohjeet alempana tällä sivulla.


-------------------------------------------------------------------------------

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUESITE

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutos ja laskutus ajalla 1.1. - 31.3.2018

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutaulukko 1.1.2018 alkaen

Lisätietoja:

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/varhaiskasvatuksen-maksut-alenevat-vuoden-2018-alusta

http://minedu.fi/maksulaskuri

-------------------------------------------------------------------

Tiedote yksityisen hoidon tuen kuntalisäkokeilusta

YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄN OHJEET 2018

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän hakemuslomake

-------------------------------------------------------------------

KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄN OHJEET 1.1.2019

Lasten kotihoidontuen kuntalisän hakemuslomake

------------------------------------------------------------------

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT INARIN KUNNANSSA

INARIN KUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2017-2020

------------------------------------------------------------------

Kysy päivähoidosta verkossa:

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/inari/paivahoito

------------------------------------------------------------------

Inarin kunnan suomenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelma (siv.ltk. 15.11.2017)
Inarin kunnan saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelma (siv.ltk. 15.11.2017)

ASIAKASTIEDOTE LASTEN VANHEMMILLE 8.6.2018

ASIAKASTIEDOTE LASTEN VANHEMMILLE  23.11.2017 

---------------------------------------------------------------------

L O M A K K E E T   J A   O H J E E T :
Hakemukset/ Lomakkeet on tulostettava ja allekirjoitettava


Varhaiskasvatushakemus - PDF 

Tuloselvityslomake ja ohje - DOC

Tuloselvityslomake ja ohje - PDF


Lapsen perustietolomake

Lapsen hoitoaikalomake vuorohoitoa varten

Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (mm. lomat) - DOC 

Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (mm. lomat) - PDF