INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN ESITE 

sisältää mm. yhteystiedot, toimipisteet ja tietoa palveluista

-----------------------------------------------------------------------------------
AJANKOHTAISTA:

TIEDOTE HUOLTAJILLE 15.5.2020

TIEDOTE HUOLTAJILLE 13.5.2020

TIEDOTE HUOLTAJILLE 30.4.2020/ Varhaiskasvatuksen rajoitukset poistuvat 14.5.2020 alkaen

 TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN HUOLTAJILLE 2.4.2020

TIEDOTE LAPSIPERHEILLE 27.3.2020

 TIEDOTE HUOLTAJILLE 26.03.2020

TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN HUOLTAJILLE 16.3.2020

LINJAUS LASTEN TILAPÄISEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ HUOLTAJIEN MAHDOLLISEN HÄLYTYSTYÖN JOHDOSTA

Koronatiedote 17.03.2020 - Inarin kunnan tiedote koskien Suomen hallituksen linjauksia 16.03.2020 ja niiden vaikutukset toimintaan Inarin kunnassa

Inarin kunnan toimintojen muutos koronavirustilanteen johdosta

THL:n käsienpesuohjeita ja tiedotteita

Ohjeisiin voi tutustua THL:n sivuilla.

Tiedote Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmasta 1.12.2019 alkaen

Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

    * Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 1.12.2019

     

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut

Tiedote Ivalon päiväkodin vuoroyksikön ja Saariselän päiväkodin uusista tiloista syyskuusta 2019 alkaen

 

Tiedote Ivalon päiväkodin vuorohoidon uusista tiloista
syyskuussa 2019

Asiakastiedote lasten vanhemmille 10.5.2019/ tulotietojen toimittaminen

Varhaiskasvatuksen tietovaranto/  Varda

Tietosuojaseloste


National data warehouse for early childhood education and care/ Varda
Vuorohoidon periaatteet 1.12.2018 alkaen
(siv.ltk 21.12.2018/ §107)


Lasten kotihoidontuen harkinnanvarainen kuntalisä
1.1.2019 alkaen

INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUSPAIKAT ILMOITETAAN HAETTAVAKSI TOIMINTAVUODELLE 2020-2021

Lomakkeet ja ohjeet alempana tällä sivulla.


-------------------------------------------------------------------------------

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUESITE


Lisätietoja:

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/varhaiskasvatuksen-maksut-alenevat-vuoden-2018-alusta

http://minedu.fi/maksulaskuri

-------------------------------------------------------------------

KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄN OHJEET 1.1.2019

Lasten kotihoidontuen kuntalisän hakemuslomake

------------------------------------------------------------------

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT INARIN KUNNASSA

INARIN KUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2017-2020

------------------------------------------------------------------

Kysy päivähoidosta verkossa:

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/inari/paivahoito

------------------------------------------------------------------


L O M A K K E E T   J A   O H J E E T :
Hakemukset/ lomakkeet on tulostettava ja allekirjoitettava

Varhaiskasvatushakemus  

Tuloselvityslomake ja ohje

Tuloselvityslomake ja ohje 

Lapsen perustietolomake/ sopimus hoitoajoista

Lapsen hoitoaikalomake vuorohoitoa varten

Varhaiskasvatuksen aloituskeskustelulomake

Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (mm. lomat) - DOC 

Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (mm.lomat)- PDF

Varhaiskasvatuspaikan irtisanomislomake