INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN ESITE 

sisältää mm. yhteystiedot, toimipisteet ja tietoa palveluista

-----------------------------------------------------------------------------------
AJANKOHTAISTA:

Tiedote Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmasta 1.12.2019 alkaen

Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

    * Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 1.12.2019

     

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut

Tiedote Ivalon päiväkodin vuoroyksikön ja Saariselän päiväkodin uusista tiloista syyskuusta 2019 alkaen

 

Tiedote Ivalon päiväkodin vuorohoidon uusista tiloista
syyskuussa 2019

Asiakastiedote lasten vanhemmille 10.5.2019/ tulotietojen toimittaminen

Varhaiskasvatuksen tietovaranto/  Varda

Tietosuojaseloste


National data warehouse for early childhood education and care/ Varda
Vuorohoidon periaatteet 1.12.2018 alkaen
(siv.ltk 21.12.2018/ §107)


Lasten kotihoidontuen harkinnanvarainen kuntalisä
1.1.2019 alkaen


INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUSPAIKAT ILMOITETAAN  HAETTAVAKSI TOIMINTAVUODELLE 2019-2020

AANAAR KIELD ARŠODDÂDEMSAJEH ALMOTTUVVOJEH UUCCÂMNÁÁL TOIMÂIHÁN 2019-2020

AANAR KÅÅʹDD OUDDPEÂMMPAAIʹǨID IʹLMMTET OOCCÂMNALLA TOIMMEEǤǤAS 2019-2020

ANÁRA GIELDDA ÁRRABAJÁSGEASSINBÁIKKIT ALMMUHUVVOJIT OHCANLÁHKAI DOAIBMABADJÁI 2019-2020

Lomakkeet ja ohjeet alempana tällä sivulla.


-------------------------------------------------------------------------------

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUESITE

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutos ja laskutus ajalla 1.1. - 31.3.2018

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutaulukko 1.1.2018 alkaen

Lisätietoja:

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/varhaiskasvatuksen-maksut-alenevat-vuoden-2018-alusta

http://minedu.fi/maksulaskuri

-------------------------------------------------------------------

KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄN OHJEET 1.1.2019

Lasten kotihoidontuen kuntalisän hakemuslomake

------------------------------------------------------------------

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT INARIN KUNNASSA

INARIN KUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2017-2020

------------------------------------------------------------------

Kysy päivähoidosta verkossa:

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/inari/paivahoito

------------------------------------------------------------------


L O M A K K E E T   J A   O H J E E T :
Hakemukset/ lomakkeet on tulostettava ja allekirjoitettava


Varhaiskasvatushakemus 

Tuloselvityslomake ja ohje

Tuloselvityslomake ja ohje 

Lapsen perustietolomake/ sopimus hoitoajoista

Lapsen hoitoaikalomake vuorohoitoa varten

Varhaiskasvatuksen aloituskeskustelulomake

Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (mm. lomat) - DOC 

Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (mm.lomat)- PDF