Yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö lasten huoltajien ja henkilöstön välillä on koko varhaiskasvatustyön perusta. Vasukeskustelun lisäksi yhteistyön muut toimintamuodot  ovat päivittäiset keskustelut lasten tulo- ja hakutilanteissa sekä tarvittaessa puhelimitse, vanhempainillat sekä erilaiset juhlat ja tapahtumat.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu)

Noin kahden kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen aloittamisesta laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa. Vasu päivitetään vähintään vuosittain. Vasuun kirjataan tavoitteet pedagogiselle toiminnalle tulemaan lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Kopio lapsen Vasusta toimitetaan neuvolaan 1,5- ja 4-vuotiaiden tarkastuksiin sekä aina tarvittaessa. Suostumus Vasun toimittamiseen neuvolan terveydenhoitajalle pyydetään huoltajilta.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee säännöllisesti yhteistyötä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa sekä muiden toimialojen, kuten koulujen ja sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa. Myös huoltajat voivat itse ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyen.

Salassapito ja tietojenvaihto

Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on varhaiskasvatuslain 40 §:n mukainen salassapitovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Varhaiskasvatuslaki (41§) mahdollistaa varhaiskasvatuksen järjestämisen, tuottamisen ja lapsen tuen toteuttamisen kannalta välttämättömän tiedon saamisen ja siirtämisen salassapitosäännösten estämättä.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: