Seuraa päätöksentekoa

Kunnassa päätetään suuresta määrästä erilaisia asioita, jotka koskettavat jokaisen kuntalaisen arkea. Osa niistä vaikuttaa suoraan kaikkien kuntalaisten elämään, osa taas esimerkiksi tietylle ikäryhmälle suunnattuihin palveluihin tai tietyn Inarin kunnan alueen palveluihin.

Tietoa päätöksenteosta saat virallisia kanavia pitkin. Verkossa ovat luettavissa muun muassa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat. Lisäksi kunnan eri toimielinten tekemät päätökset löytyvät päätösluetteloista, joissa tiedotetaan tehdyistä päätöksistä jo ennen kuin kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Kunnan viranhaltijoiden virkatyönään tekemät päätökset löytyvät viranhaltijapäätöksistä. Kunnan verkkosivuilta löytyvät lisäksi kunnan strategiat, ohjelmat ja suunnitelmat sekä talousarviot, jotka ohjaavat kunnan toimintaa. 

Valtuuston kokousten seuraaminen

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston kokoukset ovat avoimia kaikille kiinnostuneille, ja tavallisesti kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokousta valtuustosaliin. Kaikki kunnanvaltuuston kokoukset suoratoistetaan joko video- tai radiolähetyksenä.

Valtuuston kokouksia järjestetään tarvittaessa. Linkit kokousten seuraamiseen lisätään kunnan verkkosivulle etusivun tiedotteisiin.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: