Vammaisneuvosto

Kuntalain (410/2015) § 28 mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvosto 2017 - 2021

Kunnanhallituksen päätökset 3.7.2017 § 242, 4.12.2017 § 399 ja 15.1.2018 § 5.

Varsinainen jäsen Varajäsen Edustettava taho
Mikko Keränen Laura Tanhua Sosiaali- ja terveystoimi
Kari Tammela   Tekninen Lautakunta
Ritva Hirvelä Taimi Seurujärvi Inarin-Utsjoen Kuuloyhdistys ry
Minna Honkanen Sirpa Lakotieva Pohjois-Lapin Hengitysyhdistys ry
Vappu Tanhua   Lapin Näkövammaiset ry
Anneli Kuhmonen Pertti Ananin Inarin-Utsjoen Diabetesyhdistys ry
Pirjo Erola Paula Mikkonen Inarin Kehitysvammaisten Tuki ry
Heimo Pennanen Timo Junttila Inarin Sydänyhdistys ry
Irja Mikkola Tuula Lunder-Jaskari Inarin-Utsjoen Reumayhdistys ry

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: