Vammaisneuvosto

Kuntalain (410/2015) § 28 mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvosto toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025

Kunnanhallituksen päätökset 23.8.2021 § 214 ja 29.11.2021 § 296.

Varsinainen jäsen Varajäsen Edustettava taho
Taimi Seurujärvi   Inarin-Utsjoen Kuuloyhdistys ry
Maria Mäkelä-Saijets   Pohjois-Lapin Hengitysyhdistys ry
Vappu Tanhua   Lapin Näkövammaiset ry
Heimo Pennanen   Inarin Sydänyhdistys ry
Pirjo Erola Paula Mikkonen Inarin Kehitysvammaisten Tuki ry
Irja Kuhmola   Inarin-Utsjoen Reumayhdistys ry
Anneli Kuhmonen Pertti Ananin Inarin-Utsjoen Diabetesyhdistys ry
Mikko Keränen kehitysvammahuollon ohjaaja Sosiaali- ja terveystoimi
kansalaisopiston rehtori vapaa-aikasihteeri sivistyslautakunta
Nina Niittyvuopio   tekninen lautakunta

 

Sosiaali- ja terveystoimen edustaja toimii vammaisneuvoston koollekutsujana ja sihteerinä.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: