Vammaisneuvosto

Kuntalain (410/2015) § 28 mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvosto toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025

Kunnanhallituksen päätökset 23.8.2021 § 214 ja 29.11.2021 § 296.

Varsinainen jäsen Varajäsen Edustettava taho
Anneli Kuhmonen, puheenjohtaja Pertti Ananin Inarin-Utsjoen Diabetesyhdistys ry


Pirjo Erola

Paula Mikkonen Inarin kehitysvammaisten tuki ry
Irja Mikkola   Inarin-Utsjoen Reumayhdistys ry
Maria Mäkelä-Saijets   Pohjois-Lapin hengitysyhdistys ry
Heimo Pennanen   Inarin Sydänyhdistys ry
Vappu Tanhua   Lapin näkövammaiset ry
Taimi Seurujärvi   Inarin-Utsjoen kuuloyhdistys ry
Jyrki Kivi,
kansalaisopiston rehtori
vapaa-aikasihteeri sivistyslautakunta
Nina Niittyvuopio   tekninen lautakunta


Asiantuntijajäsen Janne Hannola, kunnanhallituksen edustaja

Hyvinvointikoordinaattori toimii vammaisneuvoston koollekutsujana ja esittelijänä ja hallintosihteeri pöytäkirjan pitäjänä.

Vammaisneuvoston pöytäkirjat

Vammaisneuvosto 29.4.2024

Vammaisneuvosto 5.9.2023
Vammaisneuvosto 8.6.2023

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: