LINKKIPANKKI

Saamenkieliset uutiset eri medioista
 

https://yle.fi/uutiset/osasto/sapmi/ YLE Sápmin saamenkieliset nettijutut

https://areena.yle.fi/1-3238937 YLE Ođđasat

https://www.avvir.no/ Avvir-pohjoissaamenkielinen lehti

https://www.nrk.no/sapmi/ NRK Sápmi

https://sverigesradio.se/sameradion SVT Sápmi

Saamenkieliset lastenohjelmat
 

YLE Areenan saamenkieliset lastenohjelmat:

https://areena.yle.fi/lapset-beta/ohjelmat/57-20WYYaMJ6

NRK:n pohjoissaamenkieliset lastenohjelmat:

https://tv.nrk.no/serie/manaid-tv-samisk-barne-tv

Muumilaakson tarinoita pohjoissaamenkielisenä, YouTube:

https://youtu.be/jv97M8mc59c

https://youtu.be/UnkJgjnOr9w

https://youtu.be/AJxKrP0TUHM

https://youtu.be/hHFBkdluWgc

https://youtu.be/skL37dXKzqM

Saamelainen kansansatu N-NNN-NNNN, Lapin kirjastot, animaatio

https://youtu.be/UkMPaVRrF5k Pohjoissaame

https://youtu.be/ZrgKCm3dzRU Inarinsaame

https://youtu.be/YH0Hrco_hek Koltansaame

Saamenkieliset nuorten ohjelmat

https://areena.yle.fi/1-50787683 Sohkaršohkka

Saamenkieliset elokuvat

https://www.sapmifilm.com/ ISFI International Sámi Film Institute

 

Saamenkielinen ja saamen kielten opiskelu

https://www.oulu.fi/giellagas/ Oulun yliopiston Giellagas-instituutti

https://www.sogsakk.fi/ Saamelaisalueen koulutuskeskus

https://samas.no/ Sámi allaskuvla

 

Saamen kielten opiskelua tukeva materiaali

Giellagáldu (kielineuvonta)

https://www.giella.org/

Inarinsaamen sanakirjat

https://saanih.oahpa.no/fin/smn/

http://gtweb.uit.no/webdict/index_smn-fin.html

Koltansaamen sanakirja

https://saan.oahpa.no/fin/sms/

http://gtweb.uit.no/webdict/index_sms-nob.html (koltansaame-norja)

Pohjoissaamen sanakirjat

https://xn--snit-5na.oahpa.no/fin/sme/

http://satni.org/

http://gtweb.uit.no/webdict/index_sme-fin.html

Sano se saameksi

http://sanosesaameksi.yle.fi/

Inarinsaamenkielinen Wikipedia

https://smn.wikipedia.org/wiki/Ovd%C3%A2sij%C4%91o

Opi 20 sanaa ja fraasia kolmella saamenkielellä – Saamen kielten lausumisvideo

https://www.youtube.com/watch?v=oWHYRHZD2xQ

 

Saamenkielinen kirjallisuus ja digimateriaalit

https://www.oktavuohta.com/saamelainen-kirjallisuus Saamelaiskäräjien Oktavuohta-verkkolehti

http://virtualafierbmi.fi/ Virtuálafierbmi, Suomen saamelainen erikoiskirjasto ja Jutaava kirjasto-hanke

https://lapinkirjasto.finna.fi/Content/saame Suomen saamelainen erikoiskirjasto

https://www.samediggi.fi/oppimateriaalit/ Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston oppimateriaalit

https://kuati.fi/ Varhaiskasvatuksen materiaalipankki Kuáti

https://www.samediggi.fi/tuote-osasto/avoimet-digimateriaalit/ Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston avoimet digimateriaalit

http://www.nettimuskari.fi/ Nettimuskari, sisältöä myös pohjoissaameksi

 

Saamenkieliset harrastusmahdollisuudet

Partio / Inarin Tunturisusien lippukunta

https://www.partio.fi/partiomedia/soddadid-ustevvuoda-raajij-rasta-rakentaa-ystavyytta-yli-rajojen/

 

Saamenkieliset pelit

https://www.kaputoys.com/files/kielipesa/webgl/ Kielipesä-tietokonepeli (inarin-, koltan- ja pohjoissaameksi)

https://zhamul.itch.io/rievssat Rievssat-tietokonepeli

https://archbang.itch.io/saivu Sáivu-tietokonepeli (inarin-, koltan- ja pohjoissaameksi)

https://horatiuromantic.itch.io/lost-memories Lost Memories-tietokonepeli

https://tattz.itch.io/jous-on-the-move Jođus-tietokonepeli

https://m-juna.itch.io/mu-luodda Mu luodda- tietokonepeli (pohjoissaameksi)

https://mariisi.itch.io/gufihtara-eallu Gufihtara eallu- tietokonepeli (englanniksi)

https://www.oktavuohta.com/mobiilipelit-ja-digikirjat Oktavuohta.com – mobiilipelit ja digikirjat

http://www.calliidlagadus.org/Manaidgardi/spealut.html Pohjoissaamenkielisiä (ei elektronisia) pelejä

https://lapinkirjasto.finna.fi/Record/lapinkirjasto.1075694 Alias - sananselityspeli kolmella saamenkielellä, lainattavissa kirjastosta

https://lapinkirjasto.finna.fi/Record/lapinkirjasto.1167442 Diehtoárran - tietopeli saamelaisista aiheista pohjoissaameksi, lainattavissa kirjastosta

https://samastit.org/fi/

 

Saamenkielinen järjestötoiminta

https://anaraskielaservi.fi/ Anarâškielâ servi

https://www.kolttasaamelaiset.fi/ Kolttakulttuurisäätiö

https://www.facebook.com/anarasamisearvi/ Anára sámisearvi

https://nuor.fi/fi/ Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto

https://ssn.fi/ Suomen saamelaisnuoret ry

 

Saamelaiskulttuuritapahtumat

https://www.ijahisidja.fi/ Alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma Ijahis idja

https://www.skabmagovat.fi/ Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat

https://www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com/ Saamelaisnuorten taidetapahtuma

 

Saamenkielisten perheiden kielistrategia

https://dokumentit.solinum.fi/samediggi/?f=dokumenttipankki/esitteet Saamelaiskäräjät - Onko kieli kotona? Saamen kielen siirtäminen lapselle- esite (suomeksi sekä inarin-, pohjois- ja koltansaameksi)

https://www.facebook.com/Saamelainen-kielineuvola-197306927529926/videos/?ref=page_internal Saamelainen kielineuvola- videosarja

https://samastit.org/fi/ajankohtaista/tervetuloa-seuraamaan-saamen-kielineuvola-2-0-videosarjaa-deanuleagis-samastit-ja-saamelaiskarajat-julkaisevat-joka-kuukausi-uuden-jakson-perheiden-kielen-tueksi/ Saamen kielineuvola 2.0- videosarja

 

Saamelaisten kielelliset oikeudet

Saamelaiskäräjät – Saamelaisten kielelliset oikeudet

https://www.samediggi.fi/saamelaisten-kielelliset-oikeudet/

Oikeusministeriö – Saamelaisten kielelliset oikeudet

https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4734397/Kielelliset+oikeudet%2C+saamenkieli.pdf/6cd6e4ca-785b-fde8-57b3-0bbaf9f201d2/Kielelliset+oikeudet%2C+saamenkieli.pdf

Finlex – Saamen kielilaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031086

Saamebarometri 2020 – selvitys saamenkielisten kielellisten oikeuksien toteutumisesta

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162826

 

Muita linkkejä

https://juovllat.wordpress.com/ Jouluun liittyvää materiaalia kolmella saamenkielellä

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: