Kansainvälinen Inari

Kansainvälinen luonnostaan

Inari on Norjan ja Venäjän rajanaapuri. Keskeisen sijaintinsa takia Inari on ollut kautta aikojen kulttuurien kohtauspaikka ja luonnollinen kulkureitti Jäämerelle sekä Kuolan niemimaalle. Euroopan unionin pohjoisimmat viralliset rajanylityspaikat Norjaan ja Venäjälle, Barentsinmeren äärelle, ovat Inarissa. Yhteyksistä käytetään nimitystä Jäämerenkäytävä. Inarin asemaa Barentsin yhteyksissä vahvistavat sen sijoittuminen Euroopan valtatieverkolle. Vuosittain lähes 250 000 matkustajaa palveleva kansainvälinen Ivalon lentokenttä tarjoaa nopeat yhteydet muualle maailmaan.

Kunnassa käytetään suomenkielen rinnalla virallisesti kolmea eri saamenkieltä; pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame. Inarilaisista vajaa kolmannes on saamelaisia. Inarin kunnan väestöstä kaksi kolmasosaa asuu keskustaajamassa, Ivalossa, joka on kunnan suurin kylä. Kuntalaisten ja yritysten valmiuksia toimia kansainvälisesti lisätään koulutuksella, aktiivisella hanketoiminnalla, kansainvälisen toimintaympäristön parantamisella sekä tukemalla yritysten ja yhteisöjen kansainvälistymispyrkimyksiä.

Alueellamme vierailee vuosittain satojatuhansia matkailijoita ja sesongit vaihtelevat sujuvasti neljän upean vuodenajan mukaisesti. Saariselän hiihtokeskus sekä alueen upea luonto vetää puoleensa matkailijoita kaikkina vuodenaikoina. Kesäisin Inariin saavutaan yöttömään kesäyöhön; retkeilemään, vaeltamaan ja seikkailemaan laajoihin erämaihin tai kalastamaan Inarijärvelle. Lisäksi Inari on sopivasti pysähdyspaikkana, kun matkailijat matkaavat Euroopan pohjoisimpaan paikkaan, Nordkappiin. Inarin kunta panostaa merkittävästi matkailun kehittämiseen. Alueen matkailumarkkinoinnista vastaa kunnan osakkuusyhtiö Lapland North Destinations.

Matkailun ja sen lukuisten oheispalveluiden lisäksi alueen muita elinkeinoja ovat porotalous, kalastus, metsätalous, koulutustoiminta sekä muut yksityiset palvelutoiminnot. Uusimpia toimialoja ovat kylmäteknologia ja erityisesti auto- ja rengastestaus. Elinkeinojen kehittämisessä Inari panostaa tulevina vuosina erityisesti arktiseen luontomatkailuun, jossa tavoitteena on nousta johtavaksi alueeksi Euroopassa. Toinen panostusalue on teknologiaosaaminen ja siinä erityisesti kylmäteknologia ja tietotyön alueellistamiseen liittyvä ICT-teknologia. Kolmantena tullaan panostamaan alueen luonnonvarojen hyödyntämiseen ja jatkojalostamiseen. Inarin kunta seuraa tiiviisti Euroopan Unionin tarjoamia kansainvälistymismahdollisuuksia ja hyödyntää niitä sekä maakunnallisten toimijoiden kautta että itsenäisesti.


Ystävyyskunta Norjassa 

Etelä-Varanki ja Inari ovat pitäneet vuosikymmeniä yhteyksiä ja käsitelleet yhteisesti kiinnostavia asioita epävirallisissa työkokouksissaan. Virallinen yhteistyösopimus solmittiin ensimmäistä kertaa vuonna 2004. Kunnat ovat toteuttaneet yhteisiä hankkeita, etenkin useamman kunnan välisiä, ja osallistuneet aktiivisesti rajakuntien väliseen yhteistyöhön. Yhteydenpito kuntien välillä on erittäin tiivistä.


Yhteystiedot: inari@inari.fi

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: