INARIN KUNNAN SAAMEN KIELISTRATEGIA

Inarin kunnan saamen kielistrategia hyväksyttiin valtuustossa 11.6.2020. Toimenpide-esityksiä viedään käytäntöön.

Tästä pääset lukemaan Inarin kunnan saamen kielistrategian (sisältäen saamelaisalueen kuntien yhteisen kielistrategian)
Tutustu myös saamelaiskäräjien tiedotussivustoon: Saamelaisten kielelliset oikeudet

Saamelaisalueen kuntien yhteisen saamen kielistrategian laadinta on kuntien omasta aloitteesta alkanut kehittämistoimi, jolla vahvistetaan saamen kielen asemaa kuntien palveluissa ja toteutetaan paremmin saamen kielilakia. Inarin kunta haki kielistrategiatyöhön Oikeusministeriön avustusta, jonka turvin palkattiin 4 kk hanketyöntekijä, joka koordinoi strategian laadintaa Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa ja laati esityksen saamelaisalueen kuntien kielistrategiaksi.  Strategiatyössä hyödynnettiin Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Saamelaiskäräjien asiantuntemusta. Jokainen kunta on käsitellyt strategiaa omalta osaltaan kunnan luottamuselimissä. Saamen kielistategiaan liittyvistä asioista voit olla yhteydessä viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö Anne-Marie Kallaan, anne-marie.kalla@inari.fi, p. 040 7230697.

 

 

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: