Varhaiskasvatuspalvelut 

Varhaiskasvatustoiminta

Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilönä toimii varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarela. Varhaiskasvatus on sivistyslautakunnan alaista toimintaa.

Toiminta varhaiskasvatuksessa pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2022. Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, joka on päivitetty ja otettu käyttöön 1.8.2022 alkaen. Sivistyslautakunta on hyväksynyt Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman sekä suomenkieliseen että saamenkieliseen varhaiskasvatukseen (18.5.2022 § 31 ja § 32).

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman arvoperustan lisäksi Inarin kunnan varhaiskasvatuksessa painotamme arvoja turvallisuus, ihmisyyden kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Oppimisen alueiden painopisteet ovat kielten rikas maailma, luonto- ja ympäristökasvatus ja liikunta.

Inarin kunnassa varhaiskasvatus järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kielipesissä. Äidinkielenään saamea puhuvilla lapsille järjestetään varhaiskasvatuslain mukaisesti saamenkielistä varhaiskasvatusta. Saamen kieliä elvyttävät kulttuuri- ja kielipesät ovat tarkoitettu saamelaislapsille, joille saamenkieli ei enää siirry kotona riittävän hyvin. Kielipesätoiminnassa vahvistetaan lapsen tietämystä omasta kulttuuristaan ja tarjotaan mahdollisuus oppia perheessä tai suvussa puhuttua uhanalaista vähemmistökieltä tai alkuperäiskansan kieltä.

 

Koululaisten hoito on harkinnanvaraista ja koululaisille ei kunnassa järjestetä aamuhoitoa, loma-ajan hoitoa, iltapäivähoitoa jne. Varhaiskasvatuksessa järjestetään koululaisille hoitoa ainoastaan erityissyistä johtuen, mikäli hoitopaikassa on tilaa. 

 

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: