Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Inarin kunnan tekninen lautakunta on päättänyt aloittaa rakennusjärjestyksen uudistamisen vastaamaan uutta rakentamislakia, joka astuu voimaan 1.1.2025. (24.4.2024 § 39). Uusi rakennusjärjestys viedään valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2025 alussa. Hallintomenettelyssä noudatetaan nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisuutta, koska uudistamistyö käynnistetään nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloaikana.

Koska rakennusjärjestys koskettaa kuntalaisia, yrityksiä, viranomaisia ja monia muita tahoja, on vuorovaikutus ja osallistaminen tärkeää rakennusjärjestystä valmisteltaessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on kuvata rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteita ja tarpeita, sekä kuvata uudistamistyöhön kuuluvia vaiheita ja eri vaiheisiin sisältyviä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. 

Uudistustyön etenemisestä tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, verkkosivuilla ja paikallislehti Inarilaisessa.

Kuulutus vireilletulosta
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: