Kaavoitus

Kaavoitus vastaa maankäytön suunnittelusta ja valmistelee asemakaavoja, ranta-asemakaavoja sekä yleiskaavoja. Kaavoja valmisteltaessa asukkailla ja muilla asiasta kiinnostuneilla on kaavaprosessin aikana mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta.

Tutustu kaavoitukseen ja osallistu

Vuosittain julkaistava kaavoitukskatsaus esittelee kaavatyökohteita sekä muita maankäytön suunnittelun ajankohtaisia asioita. Vuoden aikana tulee usein ilmi myös uusia kaavoitustarpeita, jotka eivät ole olleet kaavoituskatsausta laadittaessa. Kaikkien kaavahankkeiden vireilletulosta tiedotetaan erikseen kuulutuksella paikallislehti Inarilaisessa sekä kunnan verkkosivuilla.

Kaavoitukseen voi osallistua sen eri vaiheissa esimerkiksi kommentoimalla ajankohtaisia kaavoja eli nähtävillä olevia kaavaluonnoksia ja kaavaehotuksia. Osallistuminen ja mielipiteen kertominen kannattaa heti kaavahankkeen alussa! 
Voimassa olevat kaavat kaavamääräyksineen löydät Inarin kunnan karttapalvelusta.

Asiakaspalvelu osoitteessa kaavoitus@inari.fi
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@inari.fi

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: