Kaavoitus

Kaavoituksella luodaan edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä.

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jolla osoitetaan alueet eri käyttötarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista sekä muuta maankäyttöä kunnassa. Yleis- ja asemakaavat käsitellään teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa, jonka jälkeen kunnanvaltuusto hyväksyy kaavat. Kaavoja valmisteltaessa asukkailla ja muilla asiasta kiinnostuneilla on kaavaprosessin aikana mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta.

Tutustu kaavoitukseen ja osallistu

Vuosittain julkaistava kaavoitukskatsaus esittelee kaavatyökohteita sekä muita maankäytön suunnittelun ajankohtaisia asioita. Vuoden aikana tulee usein ilmi myös uusia kaavoitustarpeita, jotka eivät ole olleet kaavoituskatsausta laadittaessa. Kaikkien kaavahankkeiden vireilletulosta tiedotetaan erikseen kuulutuksella paikallislehti Inarilaisessa sekä kunnan ilmoitustaululla.

Kaavoitukseen voi osallistua sen eri vaiheissa esimerkiksi kommentoimalla ajankohtaisia kaavoja eli nähtävillä olevia kaavaluonnoksia ja kaavaehotuksia. Osallistuminen ja mielipiteensä kertominen kannattaa heti kaavahankkeen alussa! 
Voimassa olevat kaavat kaavamääräyksineen löydät Inarin kunnan karttapalvelusta.

Kaavoitus, kartoitus ja maanhankinta

Tekninen johtaja Leppälä Arto 0400 692 363
Kaavoitusinsinööri Jomppanen Venla 040 621 3823
Kaavasuunnittelija Roininen Mika 0400 943 534
Kaavasuunnittelija Semenoff Päivi 0400 738 995
Mittausinsinööri Mäkynen Pekka 040 569 0560
Mittausryhmä (kesäaikana) 040 136 2840

 Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
 etunimi.sukunimi@inari.fi

 kaavoitus@inari.fi