Tekniset palvelut

Teknisen toimen tehtävänä on toimivan ja turvallisen elinympäristön luominen ja ylläpito asumiseen, työskentelyyn ja harrastamiseen.

Teknisen osaston toimintaa ohjaa tekninen lautakunta. Tekniset palvelut vastaavat kunnan toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä. 

Tilapalvelu omistaa kunnan peruspalvelutuotannossa olevat kiinteistöt, joita se vuokraa eri hallintokunnille. Tilapalvelu tuottaa korjaus-, huolto- ja puhdistuspalveluja omistamiensa kiinteistöjen lisäksi myös jonkinverran muille kuntakonsernin kiinteistöille.

Teknisen toimen ylin päättävä elin on tekninen lautakunta, jonka toimialaan kuuluvat:

  • asemakaavoitus ja ympäristön suunnittelu
  • maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimiminen rakennusvalvontaviranomaisena
  • liikenneväylien, katujen, torien, puistojen, reittien  yms. valvonta, hoito ja rakentaminen sekä yksityistieasiat
  • tilapalvelut -liikelaitos
  • romuajoneuvolain mukaiset tehtävät

Teknisen osaston henkilöstö

Kaavoitus, kartoitus ja maanhankinta

Tekninen johtaja ja osastopäällikkö Leppälä Arto 0400 692 363
Kaavasuunnittelija Jomppanen Venla 040 621 3823
Kaavasuunnittelija Roininen Mika 0400 943 534
Suunnittelija Semenoff Päivi 0400 738 995
Mittausinsinööri Mäkynen Pekka 040 569 0560

Rakennustarkastus

Rakennustarkastaja Pietikäinen Vesa 040 770 5173
Tarkastusinsinööri Tammela Reetta-Mari 040 861 8963

Hallintopalvelut

Hallintosihteeri Passi Leila 0400 674 546
Lupasihteeri Kotikangas Pirjo 0400 984 670
Toimistosihteeri Huhtamella Valtteri 040 184 7770

Ympäristörakentaminen

Maanrakennusmestari Aalto Kari 0400 622 639
Reittimestari Lyöri Kyösti 0400 174 837
Työvalmentaja Huhtamella Keijo 040 834 5472
Kunnossapitotyöntekijä Kiviniemi Rami 040 182 4304
Kunnossapitotyöntekijä Titola Lauri 040 756 1718
Kunnossapitotyöntekijä, (Inari) Kantola Pertti 040 776 2807

Tilapalvelu liikelaitos

Kiinteistöpäivystys ark. klo 16.00-22.00 viikonloppuisin 040 837 4027
Kiinteistöpäällikkö Korppila Jaakko 0400 398 253

 Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
 etunimi.sukunimi@inari.fi