Osoitteet ja nimistö

Asemakaavassa annetaan nimet kaupunginosille, kaduille, puistoille, toreille ja muille yleisille alueille. Osoitteet ja nimistö pysyvät ajan tasalla kunnan osoitejärjestelmässä.

Osoitteet annetaan asemakaavassa vahvistuneiden katu- ja tienimien mukaan. Asemakaava-alueella osoitenumero määräytyy siten, että tien alusta katsoen tien vasemmalla puolella ovat parittomat ja oikealla parilliset numerot. Haja-asutusalueella numero muodostuu liittymän etäisyydestä tien alkupisteeseen.

Osoitteiden merkitseminen

Osoitenumerokilvet kiinteistölle hankkii ja asentaa kiinteistön omistaja. Asemakaava-alueella kadunnimikilvet hankkii ja asentaa kunta.

Teiden nimeäminen

Tekniselle lautakunnalle voi tehdä hakemuksen tien nimeämisestä. Yksittäiselle osoitekohteelle voidaan nimetä tie, jos osoitekohde sijaitsee kauempana kuin 200 metriä nimetystä tiestä tai osoitekohde on erityisen merkittävä. Nimiehdotus laitetaan yleisesti nähtäville 14 vrk:n ajaksi. Tuona aikana nimeämisestä voi kuka tahansa antaa mielipiteensä. Mahdollisen tien nimen hyväksymispäätöksen jälkeen kiinteistönomistajille lähetetään uudet osoitenumerotiedot. Kunta ei laita tiennimikylttejä yksityisteille.

Nähtävillä olevat tien nimeämiset:


Poroniementie:
Kuulutus   Sijaintikartta

Ohjeita osoitteisiin liittyen:
Ote Inarin kunnan rakennusjärjestyksestä
Kuntaliiton suositukset: rakennuksen osoitemerkintä haja-asutusalueella
Kuntaliiton suositukset: rakennuksen osoitemerkintä taajamassa
Kuntaliiton suositukset: kadun- ja tiennimikilpi

Osoitekartat

Ivalon osoitekartta
Saariselän osoitekartta
Inarin kirkonkylän osoitekartta 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: