Osoitteet ja nimistö

Nähtävillä olevat tiennimeämisehdotukset:

POHJOLANTIE

Virallisesti nähtävillä 24.6 - 10.7.2020

Kuulutus

Sijaintikartta

Asemakaavassa annetaan nimet kaupunginosille, kaduille, puistoille, toreille ja muille yleisille alueille. Osoitteet ja nimistö pysyvät ajan tasalla kunnan osoitejärjestelmässä.

Osoitteet annetaan asemakaavassa vahvistuneiden katu- ja tienimien mukaan. Asemakaava-alueella osoitenumero määräytyy siten, että tien alusta katsoen tien vasemmalla puolella ovat parittomat ja oikealla parilliset numerot. Haja-asutusalueella numero muodostuu liittymän etäisyydestä tien alkupisteeseen.

Osoitteiden merkitseminen

Osoitenumerokilvet kiinteistölle hankkii ja asentaa kiinteistön omistaja. Asemakaava-alueella kadunnimikilvet hankkii ja asentaa kunta.

Teiden nimeäminen

Tekniselle lautakunnalle voi tehdä esityksen tien nimeämisestä. Yksittäiselle osoitekohteelle voidaan nimetä tie, jos osoitekohde sijaitsee kauempana kuin 200 metriä nimetystä tiestä tai osoitekohde on erityisen merkittävä. Nimiehdotus laitetaan yleisesti nähtäville 14 vrk:n ajaksi. Tuona aikana nimeämisestä voi kuka tahansa antaa mielipiteensä. Mahdollisen tien nimen hyväksymispäätöksen jälkeen kiinteistönomistajille lähetetään uudet osoitenumerotiedot. Kunta ei laita tiennimikylttejä yksityisteille. Tiennimipylväiden pystyttämiseen maantien varrelle tarvitaan lupa. Luvan ja neuvoja saa ottamalla yhteyttä Ely-keskuksen liikenteen asiakaspalveluun, puh. 0206 90 300 (ark. 9-16), sähköposti: liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi.

Ohjeita osoitteisiin liittyen

Ote rakennusjärjestyksestä
Yleisiä ohjeita
Kuntaliiton suositukset: rakennuksen osoitemerkintä haja-asutusalueella
Kuntaliiton suositukset: rakennuksen osoitemerkintä taajamassa
Kuntaliiton suositukset: kadun- ja tiennimikilpi

Osoitekartat

Ivalon osoitekartta
Saariselän osoitekartta
Inarin kirkonkylän osoitekartta