Nuorten vaikuttaminen

Nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita

Nuorisovaltuusto on yksi kanava, jonka kautta nuorten ideoita voi saada paremmin esille. Nuorilla on oikeus sanoa mielipiteensä heitä koskeviin asioihin ja osallistua yhteisten asioiden suunnitteluun. Nuorisovaltuuston edustajat toimivat inarilaisten nuorten puolestapuhujina.

Nuorisovaltuusto koostuu kymmenestä varsinaisesta jäsenestä ja muutamista koulukohtaisista varajäsenistä. Nuorisovaltuustoa johtaa kolmen jäsenen muodostama puheenjohtajisto, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Nuorten apuna on myös tukiaikuinen.

Lue lisää nuorisovaltuustosta ja nuorisovaltuuston kokoonpanosta täältä.

Nuortenideat.fi

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

Nuorten palvelussa lähettämät ideat välitetään eteenpäin asiasta vastaavalle ihmiselle Inarin kunnassa.

Ideoi, osallistu ja vaikuta Nuortenideat.fi-palvelussa.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto valmistelee ne saamelaiskäräjien lausunnot, aloitteet ja muut kannanotot, jotka koskevat saamelaisnuoria tai saamelaisnuorten elinoloja. Muita nuorisoneuvoston päätehtäviä on edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia ympäri Suomen sekä vahvistaa saamelaisnuorten kuuluvuutta saamelaiskulttuuriin.

Lue lisää saamelaiskäräjien nuorisoneuvostosta saamelaiskäräjien verkkosivuilta.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: