Henkilöstö

Vapaa-aikasihteeri Mervi Urpilainen
p. 0400 1723 04, mervi.urpilainen@inari.fi

Uinninvalvoja/uimaopettaja Jorma Sarre
p. 0400 528 681, jorma.sarre@inari.fi

Liikunnanohjaaja erityisliikunta Piritta Mäntyjärvi
p. 040 760 5139, piritta.mantyjarvi@inari.fi

Liikunnanohjaaja Sami Kauppinen
p. 040 593 3455, sami.kauppinen@inari.fi

Liikuntapaikan hoitaja Marko Neffling, Ivalon urheilutalo ja sääsuojahalli
p. 0400 522 381, marko.neffling@inari.fi

Liikuntapaikan hoitaja Jyri Simonen, Ivalon urheilutalo ja sääsuojahalli
p. 0400 522 381, jyri.simonen@inari.fi

Nuoriso-ohjaaja Pirkko Mäenpää, Ivalo Stönö
p. 040 569 4011, pirkko.maenpaa@inari.fi

Nuoriso-ohjaaja Ulla Kakko (9.8.2021 alkaen), Inari Vintti
p. 040 156 2801, ulla.kakko@inari.fi

Toiminnanohjaaja Emppu Ruismäki, Viestintäpaja Ivalo
p. 040 723 2738, eevamaaria.ruismaki@inari.fi

Työelämävalmentaja Tero Titoff, Viestintäpaja Ivalo
p. 0400 591 411, tero.titoff@inari.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä Tuula Kyrö
p. 0400 239 535, tuula.kyro@inari.fi

Vapaa-aikatoimi toiminnasta ja tapahtumista ilmoitetaan nettisivuilla, Inarin kunnan facebook-sivuilla, Radio Inarissa ja paikallislehti Inarilaisessa. 

Toiminta

Vapaa-aikatoimi vastaa Inarin kunnan liikuntapalveluista ja nuorisotyöstä. Vapaa-aikatoimen tehtävänä on järjestää monipuolista toimintaa ja tapahtumia kaikenikäisille kuntalaisille.

Vapaa-aikatoimen tehtävänä liikunnan osalta on järjestää kaikenikäisille kuntalaisille monipuolisia liikunta- ja hyvinvointitapahtumia, tukea erityisliikuntaryhmien liikunta mahdollisuuksia sekä tukea urheiluseuratoimintaa. Vapaa-aikatoimen päivittäistavoitteena on saada vähän liikkuvat kuntalaiset aktivoitua liikunnan pariin esimerkiksi koululiikunnan sekä pien- ja erityisryhmien ohjausten avulla. Vapaa-aikatoimi tekee yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden, lähikuntien ja kansainvälisten toimijoiden kanssa liikunta-, urheilu-, ja hyvinvointitapahtumissa.

Tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen luomalla ja ylläpitämällä terveysliikuntaharrastamisen mahdollistavat puitteet kunnan alueella. Vapaa-aikatoimi vastaa liikuntatilojen ja -paikkojen kehittämisestä ja kunnossapidosta yhteistyössä teknisen toimen kanssa sekä liikuntatilojen käytön koordinoinnista.

Vapaa-aikatoimen liikuntakerhot ja -ryhmät ovat on matalan kynnyksen ohjaustoimintaa. Kerhot ja ryhmät ovat avoimia kaikille kyseiseen kohderyhmään kuuluville. Ohjaustoiminnan painotus on erityisryhmien sekä lasten ja nuorten ryhmien ohjaustoiminnassa. Erityisliikunnan toiminnan tavoitteena on helpottaa arjen askareissa selviytymissä, luoda mahdollisuuksia sosiaaliseen toimintaa mielen virkistykseksi sekä tukea liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitoa sekä kehittämistä. Erityisliikunnan toiminnan osa-alueisiin kuuluvat säännöllisesti kokoontuvat liikuntaryhmät, erityisliikunnan tapahtumat ja teemapäivät. Lasten ja nuorten liikuntakerhoissa tavoitteena on tarjota monipuolista liikuntaa, joka kehittää motorisia taitoja. Lasten ja nuorten liikuntakerhoissa opitaan uusia taitoja ja nautitaan liikunnan ilosta.

Vapaa-aikatoimi toimii inarilaisten nuorten hyvinvoinnin puolesta järjestämällä yhteisöllistä nuorisotoimintaa, yksilöllistä tukea sekä moniammatillista ja –yhteisöllistä työotetta. Perusnuorisotyön painopiste on 10 – 19 -vuotiaissa. Toiminta toteutetaan Selvä Peli -statuksen alla. Kaikki nuorisotyön toimipaikat toimivat Syrjinnästä vapaina alueina.

Vapaa-aikatoimi ylläpitää nuorisotilatoimintaa Ivalossa Stönöllä ja Inarissa Vintillä sekä järjestää nuorille monipuolista toimintaa ja tapahtumia kunnan alueella, yhteistyössä muiden kuntien kanssa sekä kansainvälisesti. Vapaa-aikatoimi vastaa nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön muodostaman palvelukokonaisuuden (viestintäpaja) toiminnasta ja kehittämisestä. Nuorisovaltuuston tukiaikuiseksi nimetty nuoriso-ohjaaja tukee ja ohjaa nuorisovaltuuston toimintaa ja kehittämistä. Vapaa-aikatoimi tukee nuorisojärjestöjen ja nuorten toimintaryhmien työtä.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: