Kunnan ja yhdistysten yhteistyö

Tällä sivulla kerrotaan kunnan ja järjestöjen yhteistyön eri muodoista.

Yhdistysillat

Inarin kunta järjestää vuosittain 2 - 3 yhdistysiltaa, jonne ovat tervetulleita kaikki Inarissa toimivat yhdistykset ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneet. Yhdistysilloista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla, sähköpostitse sekä paikallislehti Inarilaisessa.

Yhdistysiltojen tavoitteena on syventää kunnan ja yhdistysten sekä yhdistysten keskinäistä yhteistyötä. Lisäksi yhdistysiltojen tarkoituksena on lisätä tiedonkulkua, jaksaa kokemuksia ja käsitellä yhteisiä asioita.

Avustukset

Inarin kunta myöntää vuosittain avustuksia inarilaisille tai Inarissa toimiville yhdistyksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Suurin osa kunnan avustuksista myönnetään vuosittain alkuvuodesta järjestettävässä yhteisessä avustushaussa, jossa myönnetään kunnan yleisavustukset, kohdeavustukset ja kyläyhdistysten avustukset. Lisäksi kunta voi myöntää harkinnanvaraisia avustuksia jatkuvassa haussa.

Lue lisää kunnan avustuksista täältä.

Uutiskirje

Haluatko saada sähköpostiisi yhdistyksille suunnatun uutiskirjeen? Uutiskirje lähetetään noin neljä kertaa vuodessa. Se tarjoaa tietoa kunnan ja yhdistysten välisestä yhteistyöstä, avustuksista ja muista ajankohtaisista asioista. Yhteystietoja ei luovuteta muuhun käyttöön

Tilaa yhdistysten uutiskirje täältä.
Lue aiemmin julkaistuja uutiskirjeitä täältä.

Kunnan tilojen käyttö

Kunta tarjoaa tilojaan yhdistysten käyttöön pääsääntöisesti maksutta. Osallisuuskeskus Ainolan tilat ovat varattavissa yhdistysten käyttöön veloituksetta. Myös kunnan liikuntatilat ovat pääsääntöisesti maksuttomia ohjattujen vuorojen käyttöön.

Lue lisää Osallisuuskeskus Ainolan tilojen varaamisesta täältä.
Lue lisää kunnan liikuntatiloista täältä.

Lisätietoja:
Vapaa-aikasihteeri tai Osallisuuskeskus Ainola, osallisuuskeskus.ainola@inari.fi.

Kunnan tapahtumakalenteri

Yhdistykset voivat ilmoittaa omista tapahtumistaan ja muusta toiminnastaan kunnan tapahtumakalenterissa.

Lisätietoja: viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697, anne-marie.kalla@inari.fi.

Materiaalituki

Kunta voi tarvittaessa tehdä yhdistyksille pienimuotoisia tulostustöitä, lainata äänentoistolaitteita ja tarjota muuta vastaavaa materiaalitukea.

Lisätietoja: Kulttuurisihteeri Mirja Karjalainen, puh. 040 776 7546, mirja.karjalinen@inari.fi.

Hankehallinnointi ja valtakunnallisten avustusten hakeminen

Kunta voi auttaa yhdistyksiä hankerahoitushakemusten tekemisessä ja hankehallinnoinnissa sellaisissa hankkeissa, jotka kohdistuvat yhdistyksen toimintaan. Kunta voi myös hakea valtakunnallisia avustuksia, jotka kohdistuvat Inarin alueella toimivien yhdistysten toimintaan.

Lisätietoja: 

Korottomat lyhytlainat

Kunta voi myöntää yhdistyksille korottomia lyhytaikaisia lainoja, joilla voi esimerkiksi maksaa hankerahoituksen omavastuuosuuden.

Lisätietoja: talouspäällikkö Pirjo Kyrö, puh. 040 517 5042, pirjo.kyro@inari.fi

Koulutuksia yhdistyksille

Kunta järjestää yhdistyksille maksuttomia koulutuksia. Osa koulutuksista on suunnattu kaikille yhdistyksille ja osa tietyn alan yhdistyksille, esimerkiksi urheiluseuroille. Koulutuksista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla.

Vanhus- ja vammaisneuvostot, kylien neuvosto

Kunta tukee vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaa kustantamalla niiden toimintakulut. Vanhus- ja vammaisneuvostoissa on järjestöedustus. Kylien neuvoston toimintaa kunta tukee tarjoamalla neuvoston käyttöön sihteerin ja koollekutsujan.

Lue lisää vanhusneuvoston ja vammaisneuvon toiminnasta.

Liikunnanohjaaja urheiluseurojen tukena

Vapaa-aikatoimen yhtenä tavoitteena on ollut urheiluseurojen välisen yhteistyön tiivistäminen. Kunnan liikunnanohjaaja tukee urheiluseuroja myös oman seuratoimintansa kehittämisessä.

Urheiluseurat voivat olla yhteydessä liikunnanohjaaja Sami Kauppiseen, puh. 040 593 3455, sami.kauppinen@inari.fi

Järjestöyhdyshenkilö järjestöjen tukena

Kunnan järjestöyhdyshenkilön työnkuvaan kuuluu kunnassa toimivien järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Järjestöyhdyshenkilö koordinoi järjestöjen ja kunnan välistä yhteistyötä, pitää yhteyttä järjestöihin, neuvoo järjestöjä erilaisissa asioissa sekä järjestää kaikille kunnan järjestöille suunnattuja yhdistysiltoja.

Inarin kunnan järjestöyhdyshenkilönä toimii hyvinvointikoordinaattori Katariina Lehtonen / 040 6434305 / katariina.lehtonen@inari.fi

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: