Osallistuva budjetointi 2021

Inarin kunnan vuoden 2021 osallistuvassa budjetoinnissa oli neljä vaihetta:

1. Ehdotusten kerääminen 25.1. - 12.2.2021


Kuka tahansa voi ehdottaa, miten 10 000 euroa tulisi käyttää. Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia koko 10 000 euron määrärahan tai vain osan siitä. Ehdotusten tuli olla toteuttavissa 10 000 euron määrärahalla, toteutua Inarissa sekä olla kunnan toimivallassa ja säännösten ja lainsäädännön mukaisia.

Ehdotuksia oli mahdollista jättää 25.1. - 12.2.2021 välisenä aikana sähköisellä lomakkeella, paikan päällä Ivalon ja Inarin kirjastoissa, kirjastoautossa ja Osallisuuskeskus Ainolassa sekä tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä.

Ehdotuksia jätettiin yhteensä 91 kappaletta. Katso kaikki ehdotukset ja kunnan kommentit niihin täältä.
 

2. Ehdotusten valmistelu äänestykseen


Kunnassa arvioitiin, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistettiin ja sellaiset ehdotukset karsittiin, joita ei ole mahdollista toteuttaa 10 000 euron määrärahalla tai joiden huomioiminen on järkevämpää osana laajempaa suunnittelua. Myös sellaiset ehdotukset karsittiin, jotka voidaan toteuttaa osana kunnan perustyötä tai jotka ovat jo muuten etenemässä. Äänestykseen etenevät ehdotukset julkaistiin.
 

3. Äänestys 29.3. - 19.4.2021


Kaikki vuonna 2021 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset saivat äänestää haluamaansa ehdotusta. Yksi henkilö voi äänestää kerran.

Äänestys järjestettiin 29.3. - 19.4.2021. Äänestää voi sähköisellä lomakkeella tai paikan päällä Ivalon ja Inarin kirjastoilla, kirjastoautossa ja Osallisuuskeskus Ainolassa

Äänestyksessä olivat seuraavat ehdotukset:

 1. Ulkokuntoilulaitteita Ivaloon: Hankitaan ulkokuntoilulaitteita Ivaloon. Määrärahalla voidaan hankkia 2 - 3 ulkokuntoilulaitetta. Tarkempi paikka ja hankittavat välineetä päätetään, jos tämä ehdotus voittaa.
 2. Ulkokuntoiluvälineitä ikääntyneille: Hankitaan ikäihmisille sopivia ulkokuntoiluvälineitä. Tarkempi paikka ja hankittavat välineet päätetään, jos tämä ehdotus voittaa.
 3. Katukoripallokenttä Ivaloon: Rakennetaan Ivaloon katukoripallokenttä. Tarkempi paikka päätetään, jos tämä ehdotus voittaa äänestykseen.
 4. Ivalon skeittipuiston parantaminen: Hankitaan Ivalon skeittipuistoon uusia ramppeja täydentämään skeittipuistoa.
 5. Skeittiramppi Saariselälle: Hankitaan Saariselän urheilupuiston läheisyyteen hiekan päälle laitettava skeittiramppi.
 6. Koirapuisto Ivalon pohjoisosaan: Rakennetaan koirapuisto Ivalon pohjoisosaan. Tarkempi paikka koirapuistolle päätetään, jos tämä ehdotus voittaa.
 7. Lasten leikkipuistojen kunnostaminen: Kunnostetaan ja parannetaan lasten leikkipuistoja. Tarkemmat käyttökohteet päätetään, jos tämä ehdotus voittaa.
 8. Laavu Ivalon kylälle: Rakennetaan laavu Ivalon kylälle. Tarkempi paikka laavulle päätetään, jos tämä ehdotus voittaa. 
 9. Katettu istuinryhmä ja polku terveyskeskuksen edustalle joen rantaan: Toteutetaan terveyskeskuksen edustalle joen rantaan katettu istuinryhmä tai huvimaja ja sinne esteetön polku. Määräraha käytetään tarvittaviin maatöihin sekä katoksen ja kalusteiden hankintoihin. Jos tämä ehdotus voittaa, toteutus suunnitellaan yhdessä terveyskeskuksen kanssa.
 10. Liikuntavälineitä lainattavaksi kuntalaisille: Hankitaan ulkoliikuntavälineitä kuntalaisille hankittavaksi. Määrärahalla voidaan hankkia esimerkiksi pyöriä, kajakkeja ja sup-lautoja. Hankittavat välineet kartoitetaan tarkemmin, jos tämä ehdotus voittaa.
 11. Lasten harrastuskokeilupäivä: Järjestetään lapsille suunnattu tapahtuma, jossa voi kokeilla erilaisia harrastuksia. Tapahtumaan järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös kuljetus Sevettijärveltä. Määräraha käytetään tapahtuman suunnitteluun, harrastuskokeilujen järjestämiseen ja kuljetuksiin.
 12. Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen: Kehitetään digitaalista nuorisotyötä. Määräraha käytetään esimerkiksi mahdollisiin kerho-ohjaajan palkkioihin, pelilisensseihin ja tekniikkahankintoihin. Tarkempi toteutus suunnitellaan myöhemmin.
 13. Lasten kalastuspäivä Ivaloon, Inariin ja Sevettijärvelle: Järjestetään lasten kalastuspäivä Ivalossa, Inarin kirkonkylällä ja Sevettijärvellä. Kalastuspäivä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.
 14. Taide- ja kulttuuritoimintaa vuodeosaston ja palveluasumisen asukkaille: Järjestetään lasten kalastuspäivä Ivalossa, Inarin kirkonkylällä ja Sevettijärvellä. Kalastuspäivä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.
 15. Lumitaidetta ja napakelkka kuntalaisille: Hankitaan kuntalaisten loksi lumitaidetta ja napakelkka. Hankinnat toteutetaan ostopalveluina. Tarkemmasta toteutustavasta päätetään, jos ehdotus voittaa äänestyksen.
 16. Älykäs hyvinvointihankinta - hankitaan kuntalaisten hyvinvointia parantavia palveluita paikallisilta yrittäjiltä: Järjestetään paikallisille yrittäjille tarjouskilpailu, jossa yritykset voivat esittää parhaat ideansa, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointiin liittyviin haasteisiin. Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutetaan vaikuttavin tai vaikuttavimmat tarjoukset. Yritykset toteuttavat toimenpiteet tämän vuoden loppuun mennessä.


Äänestyksen voitti 52 äänellä lainattavien liikuntavälineiden hankkiminen. Seuraavaksi eniten ääniä saivat ehdotukset Ivalon kylälle tulevasta laavusta (40 ääntä) ja ulkokuntoiluvälineiden hankkimisesta Ivaloon (36 ääntä).

Äänestyksessä annettiin yhteensä 316 hyväksyttyä ääntä.19 ääntä hylättiin. Ääni hylättiin, jos äänestäjän syntymäaika tai osoitetiedot puuttuivat tai jos äänestäjän kotikunta ei ollut Inari.

Katso kaikki äänestyksessä olleet ehdotukset ja niiden saamat äänet täältä.
 

4. Voittajaehdotuksen tai -ehdotusten toteuttaminen


Vuoden 2021 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voitti lainattavien liikuntavälien hankinta. Inarin kunta kartoitti kyselyllä, millaisia lainattavia liikuntavälineitä inarilaiset toivoivat. Osallistuvan budjetoinnin rahalla hankittiin lainattavia liukulumikenkiä, eräsauvoja, fatbike ja sup-lautoja.

Osallisuuskeskus Ainolaan Ivaloon avattiin tammikuussa 2022 liikuntavälinelainaamo, josta liikuntavälineet ovat lainattavissa. Liikuntavälinelainaamossa on lisäksi vapaa-aikatoimen hankkimia liikuntavälineitä. Lue lisää Ainolan liikuntavälinelainaamosta ja tutustu lainauskäytöihin täällä.

Lainattavia liikuntavälineitä Osallisuuskeskus Ainolan liikuntavälinelainaamossa.

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: