Osallistuva budjetointi 2023

Tältä sivulta löydät tietoa Inarin kunnan vuoden 2023 osallistuvasta budjetoinnista. Vuoden 2023 osallistuvassa budjetoinnissa on neljä vaihetta:

1. Ehdotusten kerääminen 16. - 31.1.2023 

Kuka tahansa voi ehdottaa, miten 10 000 euroa tulisi käyttää. Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia koko 10 000 euron määrärahan tai vain osan siitä. Ehdotusten tulee olla toteuttavissa 10 000 euron määrärahalla, toteutua Inarissa sekä olla kunnan toimivallassa ja säännösten ja lainsäädännön mukaisia.

Ehdotuksia voi jättää 16. - 31.1. sähköisellä lomakkeella: https://link.webropol.com/s/2023inarinosallistuvabudjetointi

Ehdotuksia voi jättää myös paikan päällä Ivalon pääkirjastossa, Inarin kirkonkylän saamelaiskirjastossa, kirjastoautossa ja Osallisuuskeskus Ainolassa Ivalossa. Lisäksi ehdotuksia voi jättää puhelimella lähettämällä tekstiviestin tai WhatsApp-viestin (viesti, ääniviesti, kuva tai video) numeroon 040 6434305.

2. Ehdotusten valmistelu äänestykseen


Seuraavaksi kunnassa arvioidaan, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelposia. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään ja sellaiset ehdotukset karsitaan, joita ei ole mahdollista toteuttaa 10 000 eurolla tai jotka on järkevää huomioida osana laajempaa suunnittelua. Äänestykseen etenevistä ehdotuksista tehdään kustannusarviot ja alustavat toteuttamissuunnitelmat.

Ne ehdotukset, joita ei toteuteta osallistuvan budjetoinnin määrärahalla, pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaankunnan normaalissa talouden ja toiminnan suunnittelussa. Kaikki jätetyt ehdotukset löydät kunnan verkkosivuilta äänestyksen alkaessa.

3. Äänestys 

Äänestää saavat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Yksi henkilö voi äänestää kerran. Äänestää voi sähköisellä lomakkeella tai paikan päällä Ivalon pääkirjastolla, Inarin kirkonkylän saamelaiskirjastolla, kirjastoautossa tai Osallisuuskeskus Ainolassa Ivalossa.

Äänestysvaiheeseen edenneet ehdotukset löydät tältä sivulta äänestyksen alkaessa.

4. Voittajaehdotuksen tai -ehdotusten toteuttaminen

Toteuttamista voit seurata kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: