Osallistuva budjetointi 2023

Tältä sivulta löydät tietoa Inarin kunnan vuoden 2023 osallistuvasta budjetoinnista. Vuoden 2023 osallistuvassa budjetoinnissa on neljä vaihetta:

1. Ehdotusten kerääminen 16. - 31.1.2023 

Kuka tahansa voi ehdottaa, miten 10 000 euroa tulisi käyttää. Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia koko 10 000 euron määrärahan tai vain osan siitä. Ehdotusten tulee olla toteuttavissa 10 000 euron määrärahalla, toteutua Inarissa sekä olla kunnan toimivallassa ja säännösten ja lainsäädännön mukaisia.

Ehdotuksia pystyi jättämään 16. - 31.1. sähköisellä lomakkeella sekä paikan päällä Ivalon pääkirjastossa, Inarin kirkonkylän saamelaiskirjastossa, kirjastoautossa ja Osallisuuskeskus Ainolassa Ivalossa. 

Inarilaiset jättivät yhteensä 138 ehdotusta siitä, miten osallistuvaan budjetointiin varattu 10 000 euroa tulisi käyttää. Jätetyt ehdotukset liittyivät muun muassa liikuntapaikkojen kehittämiseen ja välineiden uusimiseen, tapahtumien järjestämiseen, sekä kunnan vapaa-ajan toimintoihin liittyen. Ehdotuksia jätettiin eniten sähköisellä lomakkeella, mutta myös tekstiviestillä sekä paikan päällä Ivalon ja Inarin kirkonkylän kirjastoissa sekä Osallisuuskeskus Ainolassa.

Inarin osallistuvaa budjetointia toteutetaan nyt viidettä kertaa. Viime vuonna ehdotuksia jätettiin 147, ja sitä ennen vuonna 2021 ehdotuksia annettiin 91. Jätettyjen ehdotusten perusteella Inarin osallistuva budjetointi on jatkanut suosiotaan.

2. Ehdotusten valmistelu äänestykseen


Seuraavaksi kunnassa arvioidaan, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelposia. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään ja sellaiset ehdotukset karsitaan, joita ei ole mahdollista toteuttaa 10 000 eurolla tai jotka on järkevää huomioida osana laajempaa suunnittelua. Äänestykseen etenevistä ehdotuksista tehdään kustannusarviot ja alustavat toteuttamissuunnitelmat.

Ne ehdotukset, joita ei toteuteta osallistuvan budjetoinnin määrärahalla, pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaankunnan normaalissa talouden ja toiminnan suunnittelussa. Kaikki jätetyt ehdotukset löydät kunnan verkkosivuilta äänestyksen alkaessa.

3. Äänestys 03.04. - 17.04.2023

Inarin kunnan vuoden 2023 osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen. Äänestykseen eteni 17 ehdotusta. Toteutettavaa ehdotusta voi äänestää 03.-17.04.2023. Äänestää saavat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Yksi henkilö voi äänestää kerran. Äänestämään pääsee tämän sivun lopussa löytyvän linkin kautta nettilomakkeella. Paikan päällä voi äänestää Osallisuuskeskus Ainolassa, Ivalon ja Inarin kirjastoissa ja kirjastoautossa.

Äänestykseen etenevistä ehdotuksista on tehty alustavat kustannusarviot, joiden mukaisesti voidaan toteuttaa joko yksi tai useampi ehdotus tämän vuoden osallistuvassa budjetoinnissa. Jos voittava ehdotus vie koko määrärahan, ei muita toteuteta. Jos taas voittava ehdotus vie vain osan, esimerkiksi puolet budjetista, voidaan silloin myös loppu budjetista käyttää toisen pienemmän ehdotuksen toteutukseen.

Äänestysvaiheeseen edenneet ehdotukset löydät tältä sivulta äänestyksen alkaessa.

Äänestysvaiheeseen ovat edenneet seuraavat ehdotukset:

1. KUNTOPORTAAT INARIN KIRKONKYLÄLLE
Määrärahalla voidaan hankkia materiaalit portaita varten, mutta budjetti ei riitä työn toteuttamiseen. Kyläyhdistys ja muut paikalliset toimijat tarvitaan mukaan talkoisiin rakentamaan portaat. Ehdotuksen toteuttamisen kustannusarvio on 10 000 €. Ehdotus etenee äänestykseen.

2. ULKOKUNTOSALI INARIN KIRKONKYLÄLLE
Määrärahalla voitaisiin hankkia 2-4 ulkokuntoilulaitetta, mikäli ehdotus voittaa äänestyksen. Kustannusarvio on koko 10 000€. Asennustyöt voidaan tehdä omana työnä.. Ehdotus etenee äänestykseen.

3. VOIMISTELU- JA TANSSIHARRASTUSKURSSI
Ehdotus toteutettaisiin esimerkiksi viikonlopun mittaisena kurssimuotoisena tanssi- tai jumppakerhona lapsille. Määräraha ei riitä jatkuvaan toimintaan. Kurssimuotoisen tanssikerhon toteuttamiseen varattava määräraha käytettäisiin kurssin vetäjän palkkakuluihin. Ehdotus etenee äänestykseen.

4. TERVETULOA INARIIN -KYLTTI
Määrärahalla voidaan rakentaa tervetulokyltti Inarin kirkonkylälle etelän suunnasta tullessa. Kyltin ulkonäöstä voidaan järjestää ideakilpailu tai ottaa vastaan ehdotuksia, mikäli ehdotus toteutetaan. Ehdotus etenee äänestykseen.

5. IVALON LEIKKIPAIKKOJEN KEHITTÄMISEEN
Voidaan ottaa äänestykseen. Osa kunnan perustoimintaa muutenkin mutta voittaessaan ostetaan uusia välineitä ja kunnostetaan.

6. SAAMELAISKULTTUURIA ILMENTÄVÄ TAIDETEOS INARIN KIRKONKYLÄLLE
Määrärahalla voidaan toteuttaa taideteoksen hankinta ostopalveluna. Teokseen käytettäisiin koko 10 000€ määräraha. Sijainnista päätetään tarkemmin, mikäli ehdotus toteutetaan. Ehdotus etenee äänestykseen.

7. SUUNNISTUSKARTOITUKSEEN KERTTUKANKAAN JA JURMUROVAN ALUEILLE
Suunnistuskartoitus tehtäisiin ostopalveluna ensi kesän aikana. Yhteistyöhön pyydettäisiin myös paikallisia suunnistajia ja Lapin sudet, mikäli ehdotus toteutetaan. Alueiden tarkemmat sijainnit selvitetään jos ehdotus voittaa äänestyksen. Ehdotus etenee äänestykseen.

8. IVALON SKEITTIPARKIN KEHITTÄMINEN
Määräraha ei riitä betonisten ramppien tekemiseen. Määrärahalla voidaan hankkia Ivalon skeittipuistoon uusia ramppeja täydentämään skeittipuistoa. Talkootöillä tehtynä parkkiin voidaan tehdä nuorten kanssa uusia vanerisia ramppeja, jos työlle löytyy työnjohtaja/koordinaattori. Tällöin määräraha käytettäisiin materiaalikuluihin ja työnjohtajan palkkaukseen. Ehdotuksen toteuttamisen kustannusarvio on 10 000 €.

9. SAAMENKIELISEEN KERHOTOIMINTAAN
Määrärahalla on mahdollista järjestää viikonlopputapahtumia tai kurssimuotoisia kerhoja, mutta ei vakituista toimintaa. Ehdotus etenee äänestykseen.

10. KUNTOPORTAAT SAARISELÄLLE
Määrärahalla voidaan hankkia materiaalit portaita varten, mutta budjetti ei riitä työn toteuttamiseen. Kyläyhdistys ja muut paikalliset toimijat tarvitaan mukaan talkoisiin rakentamaan portaita, jotta ehdotus on mahdollista toteuttaa. Ehdotus etenee äänestykseen.

11. RETKILUISTELURATA IVALOON
Määrärahalla voidaan palkata urakoitsija huolehtimaan retkiluisteluradan ylläpitämisestä määräaikaisesti yhden talvikauden ajan. Luisteluradan sijainnista ja tarkemmista yksityiskohdista sovitaan, mikäli ehdotus voittaa ja se toteutetaan. Ehdotus etenee äänestykseen.

12. LISÄÄ LAINATTAVIA LIIKUNTAVÄLINEITÄ
Määräraha voidaan käyttää uusien välineiden hankintaan tai jo olemassa olevien huoltoon.

13. SAARISELÄN KOIRAPUISTON KEHITTÄMINEN
Määrärahalla voidaan tehdä koirapuistoon toivottuja muutoksia, kuten hankkia korkeammat aidat. Työ tehdään omana työnä ja osallistuvan budjetoinnin kautta hankitaan materiaalit. Ehdotus etenee äänestykseen.

14. SATURNUS-KARUSELLI INARIN KIRKONKYLÄN LEIKKIPUISTOON
Määrärahalla voidaan hankkia toivottu laite Inarin kirkonkylän leikkipuistoon. Ehdotus etenee äänestykseen.

15. TEATTERI JA KONSERTTI ESITYKSIIN
Määräraha voidaan käyttää esitysten järjestämiseen sekä kuljetuskustannuksiin. Ehdotus etenee äänestykseen.

16. LAINATTAVA PERÄKÄRRY KUNTALAISILLE
Määrärahalla voidaan hankkia peräkärry kuntalaisten lainattavaksi. Ehdotus etenee äänestykseen.

17. KAAVALABRA KIRJASTOON TAI VAPAA-AIKATALOLLE
Määrärahalla voidaan hankkia kaavalabraan tarvittavat ohjelmistot ja projektori, sekä tarvittaessa sähköpöytä. Kaavalabra voitaisiin sijoittaa vanhan lukion tiloihin, missä on myös ompeluluokka. Ehdotus etenee äänestykseen.

Äänestämään pääset tästä linkistä: Osallistuvan budjetoinnin äänestys 2023

4. Voittajaehdotuksen tai -ehdotusten toteuttaminen

Toteuttamista voit seurata kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: