Inarin kunnan konserniyhtiöitä ovat osakeyhtiöt, säätiöt, liikelaitokset ja kuntayhtymät.