Osallistu ja vaikuta

Kuntalain (410/2015) § 22 mukaan kunnan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnan toiminta on kuntalaisille luonnollinen paikka vaikuttaa, sillä me kaikki käytämme kunnan palveluita. Kunnan tehtävänä onkin tarjota kaikenikäisille kuntalaisille monipuolisia ja vaikuttavia osallistumisen mahdollisuuksia. Osallistumista voidaan edistää esimerkiksi järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun, kehittämällä palveluita yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa ja tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Osallistu ja vaikuta -sivulle on koottu erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: