Yhdistykset ja yhteisöt Inarissa

Yhdistykset tukevat toiminnallaan kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa. Yhdistykset tavoittavat kuntalaiset heidän omassa arjessaan. Yhdistystoiminta tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan toimintaan ja erilaisiin harrastuksiin. Näin kuntalaiset voivat löytää mielekästä tekemistä, sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä. Yhdistykset voivat myös tuoda kuntalaisten äänen päätöksentekoon ja jakaa omaa osaamistaan yhteiseen kehittämistyöhön.

Yhdistykset ovat kunnalle tärkeä yhteistyökumppani. Yhdistykset ja kunta järjestävät yhteistyössä monenlaista toimintaa, kuten erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Kunta tukee yhdistysten toimintaa muun muassa avustuksilla ja tarjoamalla tiloja yhdistysten käyttöön. Yhdistykset ovat mukana myös kunnan vaikuttamistoimielimissä, kuten esimerkiksi vanhus- ja vammaisneuvostoissa.

Kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämisestä vastaa järjestöyhdyshenkilö. Inarin kunnan järjestöyhdyshenkilönä toimii hyvinvointikoordinaattori.

Tältä sivustolta löytyvät Inarissa toimivien yhdistysten yhteystiedot sekä tietoa kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä, avustuksista sekä muuta hyödyllistä tietoa yhdistyksille.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: