Kulttuuripalvelut

Kulttuurisihteeri Mirja Karjalainen, 040 7767546, mirja.karjalainen@inari.fi

Monikulttuurinen Inari

Monikulttuurinen Inari pyrkii kunnallisella toiminnallaan luomaan hyvät mahdollisuudet eri kulttuurimuotojen harrastamiselle. Kulttuuritoimi vastaa kunnallisesta elokuvateatteritoiminnasta, sekä monenlaisten tapahtumien ja esitysten organisoinnista ja koordinoinnista.

Kunnan juhlatilaisuudet

Inarin kunta järjestää yhteistyössä Inarin seurakunnan kanssa kansallisen veteraanipäivän juhlatilaisuuden huhtikuisin sekä itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuden 6.12. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Inarilaisteko-kulttuuripalkinto jaetaan vuosittain kunnan järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12. 
Inarilaistekopalkinto myönnetään ensisijaisesti inarilaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut merkittävästi paikallisen kulttuurin hyväksi. Perustellusta syystä palkinto voidaan myöntää myös henkilölle tai yhteisölle, jonka kotikunta ei ole Inari. Palkinto voidaan tarvittaessa jakaa useampaan osaan. Yksityiset henkilöt ja yhdistykset voivat tehdä esityksiä palkinnon luovuttamisesta. Esitykset Inarilaisteko-palkinnon saajaksi tehdään Inarin kunnan kulttuurisihteerille. Sivistyslautakunta käsittelee ehdotukset ja tekee valinnan Inarilaisteko-palkinnon saajasta marraskuun kokouksessa.
Kuluvan vuoden Inarilaisteko-palkinnon saajaehdotuksia voi jättää kulttuurisihteerille perusteluiden kera 28.10.2023 asti. Linkki ilmoitukseen Inarilaisteko 2023 -ehdotusten jättö.

Aikaisempien vuosien Inarilaisteko-palkintojen saajat luettavissa tästä linkistä: Inarilaisteot

Kulttuurimatkat: Kulttuuritoimi järjestää vuosittain kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua kulttuurimatkalle, joko kunnan sisällä tai lähikuntien kulttuuritapahtumiin. Perinteenä on ollut tehdä ajoittain teatteriretki Rovaniemen Teatteriin.

Konsertit, teatteriesitykset ja muut tapahtumat läpi vuoden kuuluvat kulttuuritoimen vuositapahtumiin. Yhteistyö Lapin Alueteatterin eli Rovaniemen Teatterin, Lapin Kamariorkesterin, Konsertti joka kouluun -hankkeen, Tanssiteatteri Rimpparemmin ja monen muun yksittäisen tahon kanssa tuo monipuolisen kulttuuritarjonnan Inariin. Muualta Suomesta kiertueillaan Inariin vierailevat esiintyjäryhmät rikastuttavat paikallisen kulttuurin lisäksi Inarin monimuotoista kulttuuritarjontaa.

Inariviikot

Inarin kunta käynnisti vuonna 2009 EU-rahoitteisen Inarin Lapin Kesä -hankkeen avulla kesätapahtumien sarjan, jota on jatkettu jokakesäisinä Inariviikkoina. Inariviikkojen tarkoitus on luoda yhdistysten, yritysten ja yksittäisten kulttuurintekijöiden toimivia yhteistoimintaverkostoja ja koota kesän päätapahtumat yhteen. Useat perinteiset tapahtumat, kuten Ivalon Pelimannipäivät (vuodesta 1974) ja Watercross on saatu Inariviikkojen alle. Inariviikkojen kohdeyleisöä ovat niin kuntalaiset kuin matkailijat.
Tutustu Inariviikkoihin osoitteessa www.inariviikot.fi

Inari ja saamelaiskulttuuri

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisten alkuperäiskansa-asema on vahvistettu Suomen perustuslaissa. Inarissa on vahva kolmen saamenkielen edustus, joten peruspalvelut tarjotaan Pohjois-Saamen, Inarinsaamen ja kolttasaamen kielillä. Kolmen rikkaan saamelaiskulttuurin ansiosta Inarista löytyy mm. Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, saamelaismuseo Siida, Saamen radio, Saamelaiskäräjät ja saamelaiskirkko. Skábmagovat -elokuvafestivaali esittelee alkuperäiskansojen elokuvatuotantoa Inarin kirkonkylällä vuosittain tammikuussa. Elokuinen Ijahis Idja -musiikkitapahtuma tuo monipuolisesti esille mm. saamelaismuusikkoja. Inarin kunnan kulttuuritoimi tukee tapahtumia.
Tutustu saamelaiseen kulttuuriin laajemmin osoitteessa http://www.samediggi.fi/

Inarin kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat keino tarjota lapsille ja nuorille taidetta ja kulttuuria osana koulupäivää kullekin ikäluokalle sopivalla tavalla. Suunnitelmalla määritellään, miten kulttuuri-, taide ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan osana opetusta. Jokainen suunnitelma on erilainen, ja ne voivat ulottua varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen koulutukseen saakka tai jopa koko elämänkaaren ajaksi. Koko perusopetuksen kattava suunnitelma mahdollistaa lapsille ja nuorille kokemuksia eri taidemuotoihin sekä oman kunnan kulttuuriperintöön. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen, sekä opetus- ja kulttuuritoimen välillä. Ne perustuvat kunnan omaan kulttuuriperintöön, lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan sekä paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Inarin kulttuurikasvatussuunnitelma kattaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä lukio-opetuksen. Kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksyttiin kesäkuun 2022 sivistyslautakunnan kokouksessa ja sitä on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa lukukaudella 2022-2023.
Voit lukea Inarin kulttuurikasvatussuunnitelmaa tästä.

Kulttuuritoiminnan tilat

Kansalaisopiston ja kulttuurin toimitila Kuulas

 

Entisen Ivalon lukion tiloista monitoimitalo
Inarin kunnan tilapalvelut liikelaitos on toteuttanut muutostöitä entisen lukion tiloissa. Nyt toimintojen muuttopuuhat ovat meneillään. Entiselle lukiolle siirtyvät Osallisuuskeskus Ainolan kaikki toiminnot mukaan lukien Lapin hyvinvointialueen kuntouttava työtoiminta. Viestintäpaja aukeaa uusissa tiloissa 22.1.2024. Kansalaisopisto siirtää opetuksensa tiloihin vaiheittain kevään aikana, muutoksista ilmoitetaan kurssien osallistujille erikseen. Myös kulttuuripalvelujen toimintoja tulee uusiin tiloihin. Ivalon kansalaisopiston ja kulttuuritoimen Kuulas-tilasta luovutaan tammikuun loppuun mennessä. Ympäristöyksiköstä terveysvalvonta ja maaseututoimi muuttavat toimintansa tammikuun aikana.

Siirrämme näyttelytoimintamme tammikuun 2024 aikana entisen lukion tiloihin. Talon toiminnoista pääsemme tiedottamaan paremmin, kun muuttopuuhat valmiina.

Lisätietoa:
Kansalaisopiston rehtori Jyrki Kivi, p. 0400 342520
Kiinteistöpäällikkö Jaakko Korppila, p. 0400 398 253
Kulttuurisihteeri Mirja Karjalainen, p. 040 7767546
Vapaa-aikasihteeri Tuija Mikkonen, p. 0400172304

https://www.inari.fi/fi/tiedotteet-ja-kuulutukset/tiedotteet/osallisuuskeskus-ainola-muuttaa-entisen-lukion-tiloihin-havikkiruoan-jako-10.1.alkaen-osoitteessa-rantatie-10.html

   

Kansalaisopiston ja kulttuurin toimitila Kuulas soveltuu kurssi-, opetus- ja esiintymistilaksi. Kuulaassa järjestetään myös taidenäyttelyitä ja konsertteja. Tila on kulttuuritoimen ja kansalaisopiston yhteiskäytössä. Kuulas-taidenäyttelytilan (Ivalontie 6) varaukset kulttuurisihteeriltä mirja.karjalainen@inari.fi

Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre

Koppelontie 4, Ivalo

Katso myös Elokuvateatteri Kaarre tarkistaaksesi viikottaisen elokuvateatteriohjelmiston.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: