Kulttuuripalvelut

Kulttuurisihteeri Mirja Karjalainen, 040 7767546, mirja.karjalainen@inari.fi

Kulttuurityöntekijä 040 3589977

Monikulttuurinen Inari

Monikulttuurinen Inari pyrkii kunnallisella toiminnallaan luomaan hyvät mahdollisuudet eri kulttuurimuotojen harrastamiselle. Kulttuuritoimi vastaa kunnallisesta elokuvateatteritoiminnasta, sekä monenlaisten tapahtumien ja esitysten organisoinnista ja koordinoinnista.

Kunnan juhlatilaisuudet

Inarin kunta järjestää yhteistyössä Inarin seurakunnan kanssa kansallisen veteraanipäivän juhlatilaisuuden huhtikuisin  sekä itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuden 6.12. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Kulttuurimatkat: Kulttuuritoimi järjestää vuosittain kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua kulttuurimatkalle joko kunnan sisällä tai lähikuntien kulttuuritapahtumiin. Perinteenä on ollut tehdä kerran tai kaksi kertaa vuosittain teatteriretki Rovaniemen teatteriin.

Konsertit, teatteriesitykset ja muut tapahtumat läpi vuoden kuuluvat kulttuuritoimen vuositapahtumiin. Yhteistyö Lapin Kamariorkesterin, Konsertti joka kouluun -hankkeen, Tanssiteatteri Rimpparemmin ja monen muun yksittäisen tahon kanssa tuo monipuolisen kulttuuritarjonnan Inariin. Muualta Suomesta kiertueillaan Inariin vierailevat esiintyjäryhmät rikastuttavat paikallisen kulttuurin lisäksi Inarin monimuotoista kulttuuritarjontaa.

Inariviikot

Inarin kunta käynnisti vuonna 2009 EU-rahoitteisen Inarin Lapin Kesä -hankkeen avulla kesätapahtumien sarjan, jota on jatkettu jokakesäisinä Inariviikkoina. Inariviikkojen tarkoitus on luoda yhdistysten, yritysten ja yksittäisten kulttuurintekijöiden toimivia yhteistoimintaverkostoja ja koota kesän päätapahtumat yhteen. Useat perinteiset tapahtumat, kuten Ivalon Pelimannipäivät (vuodesta 1974) ja Watercross on saatu Inariviikkojen alle. Inariviikkojen kohdeyleisöä ovat niin kuntalaiset kuin matkailijat.
Tutustu Inariviikkoihin osoitteessa www.inariviikot.fi

Inari ja saamelaiskulttuuri

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisten alkuperäiskansa-asema on vahvistettu Suomen perustuslaissa. Inarissa on vahva kolmen saamenkielen edustus, joten peruspalvelut tarjotaan Pohjois-Saamen, Inarinsaamen ja kolttasaamen kielillä. Kolmen rikkaan saamelaiskulttuurin ansiosta Inarista löytyy mm. Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, saamelaismuseo Siida, Saamen radio, Saamelaiskäräjät ja saamelaiskirkko. Skábmagovat -elokuvafestivaali esittelee alkuperäiskansojen elokuvatuotantoa Inarin kirkonkylällä vuosittain tammikuussa. Elokuinen Ijahis Idja -musiikkitapahtuma tuo monipuolisesti esille mm. saamelaismuusikkoja. Inarin kunnan kulttuuritoimi tukee tapahtumia.
Tutustu saamelaiseen kulttuuriin laajemmin osoitteessa http://www.samediggi.fi/

Inarin kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat keino tarjota lapsille ja nuorille taidetta ja kulttuuria osana koulupäivää kullekin ikäluokalle sopivalla tavalla. Suunnitelmalla määritellään, miten kulttuuri-, taide ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan osana opetusta. Jokainen suunnitelma on erilainen, ja ne voivat ulottua varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen koulutukseen saakka tai jopa koko elämänkaaren ajaksi. Koko perusopetuksen kattava suunnitelma mahdollistaa lapsille ja nuorille kokemuksia eri taidemuotoihin sekä oman kunnan kulttuuriperintöön. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen, sekä opetus- ja kulttuuritoimen välillä. Ne perustuvat kunnan omaan kulttuuriperintöön, lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan sekä paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Inarin kulttuurikasvatussuunnitelma kattaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä lukio-opetuksen. Kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksyttiin kesäkuun 2022 sivistyslautakunnan kokouksessa ja sitä on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa lukukaudella 2022-2023.
Voit lukea Inarin kulttuurikasvatussuunnitelmaa tästä.

Kulttuuritoiminnan tilat

Kansalaisopiston ja kulttuurin toimitila Kuulas

   

Kansalaisopiston ja kulttuurin toimitila Kuulas soveltuu kurssi-, opetus- ja esiintymistilaksi. Kuulaassa järjestetään myös taidenäyttelyitä ja konsertteja. Tila on kulttuuritoimen ja kansalaisopiston yhteiskäytössä. Kuulas-taidenäyttelytilan (Ivalontie 6) varaukset kulttuurisihteeriltä mirja.karjalainen@inari.fi

Elokuvateatteri Aslak, Ivalo

Ivalontie 18, Ivalo


Elokuvateatteri Aslak on Suomen ja EU-alueen pohjoisin yhä toiminnassa oleva elokuvateatterirakennus. Aslak on digitalisoitu Suomen Elokuvasäätiön avustuksella vuonna 2013 kuvalaadultaan ja tekniikaltaan nykyaikaiseksi elokuvateatteriksi, joka kykenee näyttämään 3D- ja ensi-iltaelokuvia.

Lisäksi Aslakissakin on mahdollista kokea Event Cinema-esityksiä. Event Cinema -tarjonta käsittää nykyään oopperan lisäksi mm. teatteria, balettia, musikaaleja, konsertteja, urheilua tai vaikkapa taidenäyttelyitä. Esitykset tuotetaan useimmissa tapauksissa erityisesti elokuvateattereita varten, eikä niitä voi sellaisenaan nähdä muualla.

Elokuvateatteri Aslak toimii aktiivisesti tarjoten perusohjelmiston lisäksi mediakasvatuksen tukemiseksi elokuvaesityksiä varhaiskasvatusikäisille lapsille, peruskoululaisille, erityisryhmille ja eläkeläisille.

Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre

Koppelontie 4, Ivalo

​​​​​​​

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: