Vireillä olevat kaavat

Kaavoituskatsauksessa kerrotaan kuluvalle vuodelle suunnitelluista kaavoituskohteista ja niiden tavoitteellisista valmisteluajankohdista.

Vireillä olevat asemakaavat

Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Jokelantien alue
Kaavoitus vireille 4.12.2019
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 4.12.2019 - 3.1.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaluonnos Kaavaselostusluonnos

Mellanaavan asemakaava
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 2.10. - 1.11.2019
Kaavaluonnos  Kaavaselostusluonnos 
Liite 1 OAS
Liite 2 Luontoselvitys
Liite 3 Ivalojokisuiston Natura-arvionti
Liite 4 Meluselvitys
Liite 5 Rasitekartta
Liite 6 Suojaviheraluemitoitus

Ivalon asemakaavan muutos; Näveriniemi, kortteli 231
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 16.10 - 14.11.2019
Kaavaehdotus Kaavaselostusehdotus

Kaunispään asemakaavan muutos; Etelärinne II, kerrosluvut
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 13.11 - 13.12.2019
Kaavaehdotus Kaavaselostusehdotus

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Inarijärven Nanguniemen ranta-asemakaava
Kaavaluonnos nähtävillä 15.1-13.2.2020
Kaavaluonnos
Kaavaselostusluonnos
Luontoselvitys
Arkeologinen inventointi
Natura-arvionti
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kolmikantajärven ranta-asemakaava
Kaava vireille 15.5.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Virtaniemen ranta-asemakaava
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 2.10 - 1.11.2019
Kaavaluonnos Kaavaselostusluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nellimvuonon Vuopajan ranta-asemakaavan muutos; Korttelit 5 ja 6 sekä MY-alue
Kaavaehdotus nähtävillä 19.12.2018 - 1.2.2019
Kaavaehdotus Kaavaselostus

Rahajärven ranta-asemakaavan muutos
Kaavaehdotus nähtävillä 3.10 - 2.11.2018:
Kaavaehdotus Kaavaselostus

Hirviniemen ranta-asemakaavoitus
Vireilletulo 15.11.2017
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma Liitteet

Vireillä olevat yleiskaavat

Ivalon alueen yleiskaava; osa-alueet 1, 2 ja 3
Kaavaehdotus nähtävillä 20.3 - 23.4.2019

Kuulutus

Kaavakartta 1 Nanguniemi

Kaavakartta 2 Sarviniemi

Kaavakartta 3 Nellim

Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Liite 1 OAS

Liite 2 Matkailurakenne

Liite 3 Mitoitus kokonaisrakenne

Liite 4 Natura-arviointi

Liite 5 Kulutuskestävyys

Liite 6 Tulva

Liite 7 Eroosio

Liite 8 Porogis

Liite 9 RSO päätös