Vireillä olevat kaavat

Viralliset kuulutukset kaavojen nähtävilläolosta löytyvät tästä.

Kaavoituskatsauksessa kerrotaan kuluvalle vuodelle suunnitelluista kaavoituskohteista ja niiden tavoitteellisista valmisteluajankohdista.

Lomake muistutuksen tekemiseen.

Vireillä olevat asemakaavat
 

Ivalon asemakaavan muutos ja laajennus; Kasarmintien alue
Kaava vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 20.10.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ivalon asemakaavan muutos; Peräsaajo, kortteli 256
Kaava vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 15.9.2021
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 20.10 - 19.11.2021
Kaavaluonnos
Kaavaselostusluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaunispään asemakaavan laajennus; Kaunispään pohjoispuoli
Kaava vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 25.8.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ivalon asemakaavan muutos; Sarjo
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 23.6-22.7.2021
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 13.10 - 11.11.2021
Kaavaehdotus
Kaavaselostusehdotus

Ivalon asemakaavan muutos; Koulukeskus
Kaava vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 31.3.2021
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 26.5-25.6.2021
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 1.9-1.10.2021

Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma

Ivalon asemakaavan muutos; Vilkontie
Kaava vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 31.3.2021
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma

Ivalon asemakaavan muutos; Jalmarinpuisto
Kaava vireille ja kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 31.3 - 30.4.2021
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 2.6 - 2.7.2021
Kaavaehdotus
Kaavaselostus


Ivalon asemakaavan muutos ja laajennus; Peräsaajo
Kaava vireille ja kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 10.3 - 9.4.2021
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 26.5 - 25.6.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaehdotus
Kaavaselostusehdotus

Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Uruvaarantie
Kaava vireille ja kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 20.1 - 18.2.2021
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä1.9 - 1.10.2021
Kaavaehdotus
Kaavaselostus


Ivalon asemakaavan muutos ja laajennus; Eteläpää
Kaavaluonnos II virallisesti nähtävillä 25.3 -26.4.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos II
Kaavaselostusluonnos


Kaunispään asemakaavan muutos; Kortteli 318
Kaavoitus vireille 13.2.2020
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 13.2-13.3.2020

Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 1.4 - 5.5.2020
Kaavaehdotus
Kaavaselostusehdotus

Mellanaavan asemakaava
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 2.10. - 1.11.2019
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 9.9 - 9.10.2020

Kaunispään asemakaavan muutos; Etelärinne II, kerrosluvut
Valtuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 13.5.2020; päätöksestä valitettu hallinto-oikeuteen.

Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 13.11 - 13.12.2019
Kaavaehdotus Kaavaselostusehdotus
 

 

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Seulavaaran ranta-asemakaavan muutos, kortteli 10
Vireilletulo 16.6.2021
Kaavaluonnos nähtävillä 29.9 - 29.10.2021
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
Kaavaluonnos
Kaavaselostus

Miesniemen ranta-asemakaava
Vireilletulo 16.9.2020
Kaavaluonnos nähtävillä 10.2 - 12.3.2021
Kaavaehdotus nähtävillä 25.8. - 4.10.2021
Kaavaehdotus   Kaavaselostus
Asemakaavan seuratalomake
OAS
Valmisteluvaiheen vastineet
Luontoselvitys
Jätevesiselvitys
Arctic Well

Inarijärven Nanguniemen ranta-asemakaava
Vireilletulo 25.9.2019
Kaavaluonnos nähtävillä 12.2 - 13.3.2020
Kaavaehdotus nähtävillä 26.8. - 25.9.2020
Kaavaehdotus  Kaavaselostus

Kolmikantajärven ranta-asemakaava
Vireilletulo 15.5.2019
Kaavaluonnos nähtävillä 11.3. - 9.4.2020
Kaavaehdotus nähtävillä 5.8-4.9.2020
Kaavaehdotus  Kaavaselostus
Luontoselvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Virtaniemen ranta-asemakaava
Vireilletulo 17.4.2019
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 2.10 - 1.11.2019
Kaavaluonnos Kaavaselostusluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nellimvuonon Vuopajan ranta-asemakaavan muutos; Korttelit 5 ja 6 sekä MY-alue
Vireilletulo 31.1.2018
Kaavaehdotus nähtävillä 19.12.2018 - 1.2.2019
Kaavaehdotus Kaavaselostus

Hirviniemen ranta-asemakaavoitus
Vireilletulo 15.11.2017
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
Liitteet

Vireillä olevat yleiskaavat

Ivalon alueen yleiskaava; osa-alueet 1, 2 ja 3
Kaavaehdotus nähtävillä 20.3 - 23.4.2019

Kuulutus
Kaavakartta 1 Nanguniemi
Kaavakartta 2 Sarviniemi
Kaavakartta 3 Nellim
Kaavamääräykset
Kaavaselostus
Liite 1 OAS
Liite 2 Matkailurakenne
Liite 3 Mitoitus kokonaisrakenne
Liite 4 Natura-arviointi
Liite 5 Kulutuskestävyys
Liite 6 Tulva
Liite 7 Eroosio
Liite 8 Porogis
Liite 9 RSO päätös

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: