Vireillä olevat kaavat

Kaavoituskatsauksessa kerrotaan kuluvalle vuodelle suunnitelluista kaavoituskohteista ja niiden tavoitteellisista valmisteluajankohdista.

Vireillä olevat asemakaavat

Ivalon asemakaavan muutos; Männiköntien mutka
Kaava vireille ja kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 20.5 - 21.6.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos
Kaavaselostus

Ivalon asemakaavan muutos; Mukkavuopaja, korttelit 121 ja 127
Kaava vireille ja kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 13.5 - 11.6.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos
Kaavaselostus

Ivalon asemakaavan muutos ja laajennus; Eteläpää
Kaavaluonnos II virallisesti nähtävillä 25.3 -26.4.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos II
Kaavaselostusluonnos


Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus; Nukkumajoen teollisuusalueen laajennus
Kaavoitus vireille 11.3.2020
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 11.3 - 9.4.2020
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 17.6 - 19.7.2020
Kaavaehdotus
Kaavaselostusehdotus

Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Kiianpuisto
Kaavoitus vireille 19.2.2020
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 19.2. - 19.3.2020
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 29.4 - 28.5.2020
Kaavaehdotus
Kaavaselostusehdotus
Kaavaselostuksen liitteet

Kaunispään asemakaavan muutos; Kortteli 318
Kaavoitus vireille 13.2.2020
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 13.2-13.3.2020
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 1.4 - 5.5.2020
Kaavaehdotus
Kaavaselostusehdotus

Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Jokelantien alue
Kaavoitus vireille 4.12.2019
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 4.12.2019 - 3.1.2020
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 8.4 - 12.5.2020
Kaavaehdotus Kaavaselostusehdotus

Mellanaavan asemakaava
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 2.10. - 1.11.2019
Kaavaluonnos  Kaavaselostusluonnos 
Liite 1 OAS
Liite 2 Luontoselvitys
Liite 3 Ivalojokisuiston Natura-arvionti
Liite 4 Meluselvitys
Liite 5 Rasitekartta
Liite 6 Suojaviheraluemitoitus

Kaunispään asemakaavan muutos; Etelärinne II, kerrosluvut
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 13.11 - 13.12.2019
Kaavaehdotus Kaavaselostusehdotus

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Inarijärven Nanguniemen ranta-asemakaava
Kaavaluonnos nähtävillä 12.2-13.3.2020


Kolmikantajärven ranta-asemakaava
Kaavaluonnos nähtävillä 11.3 - 9.4.2020

Kaavaluonnos  Kaavaselostusluonnos
Luontoselvitys
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Virtaniemen ranta-asemakaava
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 2.10 - 1.11.2019
Kaavaluonnos Kaavaselostusluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nellimvuonon Vuopajan ranta-asemakaavan muutos; Korttelit 5 ja 6 sekä MY-alue
Kaavaehdotus nähtävillä 19.12.2018 - 1.2.2019
Kaavaehdotus Kaavaselostus

Rahajärven ranta-asemakaavan muutos
Kaavaehdotus nähtävillä 3.10 - 2.11.2018:
Kaavaehdotus Kaavaselostus

Hirviniemen ranta-asemakaavoitus
Vireilletulo 15.11.2017
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma Liitteet

Vireillä olevat yleiskaavat

Ivalon alueen yleiskaava; osa-alueet 1, 2 ja 3
Kaavaehdotus nähtävillä 20.3 - 23.4.2019

Kuulutus

Kaavakartta 1 Nanguniemi

Kaavakartta 2 Sarviniemi

Kaavakartta 3 Nellim

Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Liite 1 OAS

Liite 2 Matkailurakenne

Liite 3 Mitoitus kokonaisrakenne

Liite 4 Natura-arviointi

Liite 5 Kulutuskestävyys

Liite 6 Tulva

Liite 7 Eroosio

Liite 8 Porogis

Liite 9 RSO päätös