Vireillä olevat kaavat

Kaavoituskatsauksessa kerrotaan kuluvalle vuodelle suunnitelluista kaavoituskohteista ja niiden tavoitteellisista valmisteluajankohdista.

   Vireillä olevat asemakaavat

Ivalon asemakaavan muutos; Näveriniemi, kortteli 231
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 11.9 - 26.9.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaluonnos Kaavaselostusluonnos

Kaunispään asemakaavan muutos; Etelärinne II, kerrosluvut
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 3.7 - 2.8.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaluonnos Kaavaselostusluonnos

Ivalon asemakaavan muutos; Sudenpolku
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 27.3 - 28.4.2019
Kaavaehdotus Kaavaselostusehdotus


Mellanaavan asemakaava

Kaavoitus vireille 31.10.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

Ranta-asemakaavat

Inarijärven Nanguniemen ranta-asemakaava
Kaava vireille 25.9.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kolmikantajärven ranta-asemakaava
Kaava vireille 15.5.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Virtaniemen ranta-asemakaava
Kaava vireille 17.4.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nellimvuonon Vuopajan ranta-asemakaavan muutos; Korttelit 5 ja 6 sekä MY-alue
Kaavaehdotus nähtävillä 19.12.2018 - 1.2.2019
Kaavaehdotus Kaavaselostus

Rahajärven ranta-asemakaavan muutos
Kaavaehdotus nähtävillä 3.10 - 2.11.2018:
Kaavaehdotus Kaavaselostus

Hirviniemen ranta-asemakaavoitus
Vireilletulo 15.11.2017
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma Liitteet

Yleiskaavat

Ivalon alueen yleiskaavan kumoaminen Raja-Joosepin alueella
Kaavaehdotus nähtävillä 26.6 - 26.7.2019

Kaavaehdotus  Kaavaselostusehdotus

Ivalon alueen yleiskaava; osa-alueet 1, 2 ja 3
Kaavaehdotus nähtävillä 20.3 - 23.4.2019

Kuulutus

Kaavakartta 1 Nanguniemi

Kaavakartta 2 Sarviniemi

Kaavakartta 3 Nellim

Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Liite 1 OAS

Liite 2 Matkailurakenne

Liite 3 Mitoitus kokonaisrakenne

Liite 4 Natura-arviointi

Liite 5 Kulutuskestävyys

Liite 6 Tulva

Liite 7 Eroosio

Liite 8 Porogis

Liite 9 RSO päätös