Vireillä olevat kaavat

Viralliset kuulutukset kaavojen nähtävilläolosta löytyvät tästä.

Kaavoituskatsauksessa kerrotaan kuluvalle vuodelle suunnitelluista kaavoituskohteista ja niiden tavoitteellisista valmisteluajankohdista.

Lomake muistutuksen tekemiseen.

Vireillä olevat asemakaavat

Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus; Juutuanvaara
Kaavoitus vireille 12.1.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Kaunispään asemakaavan muutos; Ulkoilureittien lähtöpiste
Kaavoitus vireille 24.11.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ivalon asemakaavan muutos ja laajennus; Kasarmintien alue
Kaava vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 20.10.2021
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 17.11-17.12.2021

Kaavaluonnos
Kaavaselostusluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaunispään asemakaavan laajennus; Kaunispään pohjoispuoli
Kaava vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 25.8.2021
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 17.11-17.12.2021
Kaavaluonnos 
Kaavaselostusluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ivalon asemakaavan muutos; Peräsaajo, kortteli 256
Kaava vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 15.9.2021
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 20.10 - 19.11.2021
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 15.12.2021-21.1.2022
Kaavaehdotus
Kaavaselostusehdotus


Ivalon asemakaavan muutos; Sarjo
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 23.6-22.7.2021
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 13.10 - 11.11.2021
Kaavaehdotus
Kaavaselostusehdotus

Ivalon asemakaavan muutos; Koulukeskus
Kaava vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 31.3.2021
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 26.5-25.6.2021
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 1.9-1.10.2021

Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma

Ivalon asemakaavan muutos; Vilkontie
Kaava vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 31.3.2021
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma

Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Uruvaarantie
Kaava vireille ja kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 20.1 - 18.2.2021
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä1.9 - 1.10.2021
Kaavaehdotus
Kaavaselostus


Ivalon asemakaavan muutos ja laajennus; Eteläpää
Kaavaluonnos II virallisesti nähtävillä 25.3 -26.4.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos II
Kaavaselostusluonnos


Kaunispään asemakaavan muutos; Kortteli 318
Kaavoitus vireille 13.2.2020
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 13.2-13.3.2020

Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 1.4 - 5.5.2020
Kaavaehdotus
Kaavaselostusehdotus

Mellanaavan asemakaava
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 2.10. - 1.11.2019
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 9.9 - 9.10.2020

Kaunispään asemakaavan muutos; Etelärinne II, kerrosluvut
Valtuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 13.5.2020; päätöksestä valitettu hallinto-oikeuteen.

Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 13.11 - 13.12.2019
Kaavaehdotus Kaavaselostusehdotus
 

 

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Seulavaaran ranta-asemakaavan muutos, kortteli 10
Vireilletulo 16.6.2021
Kaavaluonnos nähtävillä 29.9 - 29.10.2021
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
Kaavaluonnos
Kaavaselostus

Miesniemen ranta-asemakaava
Vireilletulo 16.9.2020
Kaavaluonnos nähtävillä 10.2 - 12.3.2021
Kaavaehdotus nähtävillä 25.8. - 4.10.2021
Kaavaehdotus   Kaavaselostus
Asemakaavan seuratalomake
OAS
Valmisteluvaiheen vastineet
Luontoselvitys
Jätevesiselvitys
Arctic Well

Inarijärven Nanguniemen ranta-asemakaava
Vireilletulo 25.9.2019
Kaavaluonnos nähtävillä 12.2 - 13.3.2020
Kaavaehdotus nähtävillä 26.8. - 25.9.2020
Kaavaehdotus  Kaavaselostus

Kolmikantajärven ranta-asemakaava
Vireilletulo 15.5.2019
Kaavaluonnos nähtävillä 11.3. - 9.4.2020
Kaavaehdotus nähtävillä 5.8-4.9.2020
Kaavaehdotus  Kaavaselostus
Luontoselvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Virtaniemen ranta-asemakaava
Vireilletulo 17.4.2019
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 2.10 - 1.11.2019
Kaavaluonnos Kaavaselostusluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nellimvuonon Vuopajan ranta-asemakaavan muutos; Korttelit 5 ja 6 sekä MY-alue
Vireilletulo 31.1.2018
Kaavaehdotus nähtävillä 19.12.2018 - 1.2.2019
Kaavaehdotus Kaavaselostus

Hirviniemen ranta-asemakaavoitus
Vireilletulo 15.11.2017
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
Liitteet

Vireillä olevat yleiskaavat

Ivalon alueen yleiskaava; osa-alueet 1, 2 ja 3
Kaavaehdotus nähtävillä 20.3 - 23.4.2019

Kuulutus
Kaavakartta 1 Nanguniemi
Kaavakartta 2 Sarviniemi
Kaavakartta 3 Nellim
Kaavamääräykset
Kaavaselostus
Liite 1 OAS
Liite 2 Matkailurakenne
Liite 3 Mitoitus kokonaisrakenne
Liite 4 Natura-arviointi
Liite 5 Kulutuskestävyys
Liite 6 Tulva
Liite 7 Eroosio
Liite 8 Porogis
Liite 9 RSO päätös

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: