Yleistä

 

OPISTON TYÖKAUSI 2024-2025

Syyslukukausi            16.09.2024 - 20.12.2024
Syysloma 14.10.2024 - 20.10.2024
Kevätlukukausi 07.01.2025 - 14.04.2025
Talviloma 03.03.2025 - 09.03.2025

Lyhytkursseja myös muuna aikana, lähinnä touko-, kesä- ja elokuussa.

Inarin kansalaisopisto on Inarin kunnan omistama ja ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Opiston toiminnan keskeisenä sisältönä on toteuttaa asukkaiden tarpeisiin perustuvaa, kaikkien saatavilla olevaa yleissivistävää koulutusta, joka antaa tilaisuuden itsensä omaehtoiseen kehittämiseen, elinikäiseen oppimiseen, opiskelutaitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.  

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen opintoryhmiin alkaa tiistaina 3.9.2024 klo 18.00. Ilmoittautua voi internetissä osoitteessa www.opistopalvelut.fi/inari.

Ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä voi ilmoittautua myös puhelimitse klo 18.00 – 19.00 numeroihin 0400-342520040-7446057 ja 040-7483232. Ensimmäisen ilmoittautumispäivän jälkeen opiston toimisto ottaa vastaan ilmoittautumisia toimiston aukioloaikoina numeroista 0400-342520 ja 040-7446057.

Sähköpostin, tekstiviestin tai puhelinvastaajan välityksellä saapuneita ilmoittautumisia ei voida käsitellä

Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Netin kautta ilmoittautuessasi ilmoittautumisajaksi lukittuu se kellonaika jolloin siirrät kurssin / kurssit ostoskoriin. Sinulla on 20 minuuttia aikaa täyttää ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot.

Täytä ilmoittautuessasi henkilötietolomakkeen KAIKKI kohdat huolellisesti. Laskutusta varten tarvitsemme täydellisen henkilötunnuksesi sekä puhelinnumerosi tiedottamista (mm. mahdolliset muutokset) varten. Kurssilaisen ollessa alle 18-vuotias, on ilmoitettava myös huoltajan yhteys- ja henkilötiedot laskutusta varten. Puutteellisesti täytetyt henkilötiedot voivat johtaa kurssipaikan menettämiseen.

Kurssit alkavat vain, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Ilmoittautuminen koskee aina koko kurssia (koko työkauden kestävillä kursseilla sekä syys- että kevätlukukautta). Opistolta otetaan yhteyttä jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelupaikan varasijalta. Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta erikseen. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella toimistolta.

HUOM!
Kurssinsa peruuttaneen tai keskeyttäneen oppilaan tilalle voidaan ottaa varasijalta toinen oppilas. Muista ilmoittaa opiston toimistolle heti, mikäli et ota vastaan opiskelupaikkaa.

Opiston kursseille otetaan vain sellaisia opiskelijoita, jotka ovat maksaneet edellisen vuoden opintomaksut.

MUSIIKIN ILMOITTAUTUMINEN

Kaikille musiikin kursseille ilmoittaudutaan yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Osalle musiikin kursseista opiskelijat valitaan ilmoittautuneiden joukosta opintojaan jatkavat huomioiden. Opistolta ilmoitetaan oppilaspaikan tai varapaikan saamisesta.

Soitonopettaja sopii soittotunnin ajan yksilöopetuspaikan saaneiden kanssa.

ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN

Ilmoittautumisen voi perua vähintään viisi vuorokautta ennen kurssin alkamista tai kurssin kohdalla mainittuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos ilmoittautumista ei peruta määräajassa, laskutamme kurssimaksun. Mikäli et osallistu koko työkauden kestävän kurssin kevätkaudelle, on peruminen kevään osalta tehtävä syyslukukauden päättyessä. Ajoissa tehdystä peruutuksesta opisto palauttaa kevään kurssimaksuosuuden. Kaikki perumiset tehdään opiston toimistoon.

OPISKELUN KESKEYTTÄMINEN

Ilmoita välittömästi toimistoon ja opettajalle, jos joudut lopettamaan opiskelusi. Opisto ei palauta kurssimaksuja.

Mikäli kurssi keskeytyy opistosta riippumattomista syistä, ei kurssimaksuja palauteta.

KURSSIMAKSUT

Kurssin kohdalla ilmoitettu kurssimaksu koskee koko kurssia. Ilmoittautuminen on aina sitova ja velvoittaa kurssimaksun maksamiseen. Poissaolo kurssilta ei alenna kurssimaksua.

Voit halutessasi maksaa kurssimaksut ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkisi kautta. Muussa tapauksessa sinulle lähetetään lasku.
Kurssimaksujen maksamiseen käyvät myös Smartum ja ePassi. Näille maksutavoille on omat maksupainikkeet.
Huom! SmartumPayn ja ePassin mobiilisovellukset eivät ole käytössä maksutapoina ilmoittautumisen yhteydessä.

Liikunta- tai kulttuurisetelit ja Edenred käyvät myös maksuvälineinä. Näiden käytöstä kurssien maksamiseen on heti kurssien alkaessa ilmoitettava opiston toimistoon. Mikäli kurssi on ehditty laskuttaa, ei näitä maksuvälineitä voida enää huomioida. Liikunta- ja kulttuurisetelit on toimitettava opiston toimistoon heti kurssien alkaessa.

Toteutumattomista kursseista opisto palauttaa kurssimaksut.

ALENNUKSET

Opisto myöntää alennuksia kurssimaksuista seuraavasti:

ELÄKELÄISET 50 % ALENNUS

TYÖTTÖMÄT 50 % ALENNUS
Alennukseen ovat oikeutettuja myös työttömän alaikäiset lapset, jos kurssimaksun maksaja on työtön.

OPISKELIJAT 25 % ALENNUS
Peruskoulunsa päättäneiden toisen- tai korkeamman asteen opiskelijoiden alennus.

Valitse ilmoittautumisen yhteydessä se kurssihinta, johon olet oikeutettu.

Huom! Yksilöopetusmaksuista ei myönnetä alennusta.

MATERIAALIMAKSUT

Kursseilla käytettävät oppikirjat ja muun henkilökohtaisen materiaalin sekä työaineet opiskelijat hankkivat itse. Mahdollisista materiaalien yhteistilauksista sovitaan opettajan kanssa.

OPINTORYHMIEN KOKO

Alkavan opintoryhmän vähimmäiskoko on Ivalossa seitsemän (7), Inarissa viisi (5) ja muilla kylillä neljä (4) opiskelijaa, mikäli muuta ei ole ilmoitettu.

OPINTOTODISTUKSET

Opintotodistukset saa pyydettäessä opiston toimistosta. Todistuksia saa takautuvasti 10 vuoden ajalta. Kuluvan työkauden todistuksista peritään 10 € / todistus. Aiempien työkausien todistuksista peritään 15 € / todistus. Jos tarvitset todistukseesi arvioinnin, on asiasta sovittava opettajan kanssa heti kurssin alussa.

TIEDOTTAMINEN

Opiston opintoryhmistä, opinto-ohjelmaan tulevista muutoksista ja uusista kursseista tiedotetaan mm. opiston nettisivuilla www.inari.fi - Palvelut - Sivistyspalvelut - Kansalaisopisto -  Ajankohtaista kansalaisopistossa, paikallislehti Inarilaisessa, Radio Inarissa, kunnan Facebook-sivuilla, opiston Facebook sivuilla, sekä Inarin kansalaiskanava- Facebook-ryhmässä. Palautetta kansalaisopistolle voi antaa puhelimitse tai sähköpostilla.
Muutokset opinto-ohjelmaan ovat mahdollisia. Päivitetty opinto-ohjelma internetissä osoitteessa: uusi.opistopalvelut.fi/inari

UUSI KURSSI KANSALAISOPISTOON?

Opinto-ohjelma päivittyy koko työkauden ajan. Kansalaisopisto ottaa vastaan ideoita ja ehdotuksia uusista kursseista.

MUSIIKKI

Musiikissa annetaan yksilö-, pari-, pienryhmä- ja ryhmäopetusta. Opiskelu on pitkäjänteistä, tavoitteellista ja oppilaslähtöisesti etenevää. Yksilöopetuksessa oppitunnin pituus on 30 / 45 minuuttia opiskelijan valmiuksista riippuen. Opintojaan jatkavalla on etusija oppilaspaikkaan yksilöopetuksessa ja useissa pienryhmissä. Päätöksen oppilaspaikan saamisesta ja oppitunnin pituudesta tekee kurssin opettaja. Opiskelijalta edellytetään omaa soitinta ja kotiharjoittelua sekä riittävää kypsyyttä soitinopintoihin. Opettajat neuvovat soittimien ja nuottien hankinnassa ja mm. pianon viritykseen liittyvissä asioissa. Opistolta voi vuokrata joitakin soittimia (50€ / lukukausi). Voit tiedustella asiasta omalta opettajaltasi. Varasijan saaneisiin otetaan yhteyttä oppilaspaikan vapautuessa.
 

Saavutettavuusseloste: Linkki

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: