Yleistä

 

OPISTON TYÖKAUSI 2019-2020

Syyslukukausi (viikko-ohjelma)

23.09.2019 - 15.12.2019

Syysloma

14.10.2019 - 20.10.2019

Kevätlukukausi (viikko-ohjelma)

07.01.2020 - 20.04.2020

Talviloma

02.03.2020 - 08.03.2020

Lyhytkursseja myös muuna aikana, lähinnä

touko-, kesä- ja elokuussa

     

Inarin kansalaisopisto on Inarin kunnan omistama ja ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Opiston toiminnan keskeisenä sisältönä on toteuttaa asukkaiden tarpeisiin perustuvaa, kaikkien saatavilla olevaa yleissivistävää koulutusta, joka antaa tilaisuuden itsensä omaehtoiseen kehittämiseen, elinikäiseen oppimiseen, opiskelutaitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen opintoryhmiin alkaa maanantaina 9.9.2019 klo 18.00. Ilmoittautua voi internetissä osoitteessa www.inari.fi kohdassa ”Ilmoittaudu kansalaisopistoon”. Ilmoittautua voi myös puhelimitse numeroon 0400-342520.

Ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä 9.9. vastaanotetaan ilmoittautumisia myös numeroissa 040-7446057 ja 040-7483232 klo 18.00 – 20.00. Tuona päivänä kursseille voi ilmoittautua myös Ivalon kirjastossa ja Inarin koululla klo 18.00 – 19.00. Sähköpostin, tekstiviestin tai puhelinvastaajan välityksellä saapuneita ilmoittautumisia ei voida käsitellä. Ensimmäisen ilmoittautumispäivän jälkeen opiston toimisto ottaa vastaan ilmoittautumisia toimiston aukioloaikoina.

Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Netin kautta ilmoittautuessasi ilmoittautumisajaksi lukittuu se kellonaika jolloin siirrät kurssin / kurssit ostoskoriin. Sinulla on 20 minuuttia aikaa täyttää ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot.

Täytä ilmoittautuessasi henkilötietolomakkeen KAIKKI kohdat huolellisesti. Laskutusta varten tarvitsemme täydellisen henkilötunnuksesi sekä puhelinnumerosi tiedottamista (mm. mahdolliset muutokset) varten. Kurssilaisen ollessa alle 18-vuotias, on ilmoitettava myös huoltajan yhteys- ja henkilötiedot laskutusta varten. Puutteellisesti täytetyt henkilötiedot voivat johtaa kurssipaikan menettämiseen.

Kurssit alkavat vain, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Ilmoittautuminen koskee aina koko kurssia (koko työkauden kestävillä kursseilla sekä syys- että kevätlukukautta). Opistolta otetaan yhteyttä jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelupaikan varasijalta. Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta erikseen. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella toimistolta.

Opiston kursseille otetaan vain sellaisia opiskelijoita, jotka ovat maksaneet edellisen vuoden opintomaksut.

MUSIIKIN YKSILÖOPETUS SEKÄ MUSKARI, PERHEMUSKARI, SOITINKARUSELLIT, RUMPU&NOKKIS (pariopetus), KANTELE (pienryhmät) SEKÄ SOITON ALKEET

Ilmoittautuminen paikan päällä.
IVALO, Kuulas, ti 10.9.2019 klo 18.00 - 19.30
INARI, koulu, ke 11.9.2019 klo 18.00 - 19.30
SAARISELKÄ, päiväkoti, to 12.9.2018 klo 18.00 - 19.00

Varaudu henkilötietojen ilmoittamiseen (sekä lapsen että huoltajan) ilmoittautuessasi.
Opiskelupaikan saamisesta ilmoitetaan sinulle henkilökohtaisesti 18.9.2019 mennessä.

MUSIIKIN RYHMÄT SEKÄ OSA PIENRYHMISTÄ (tieto kunkin kurssin kohdalla)

Kursseille ilmoittaudutaan netin kautta.
Ilmoittautuminen netin kautta avautuu ma 9.9.2019 klo 18.00. Varaudu henkilötietojen ilmoittamiseen (sekä lapsen että huoltajan) ilmoittautuessasi.

HUOM! Kurssinsa peruuttaneen tai keskeyttäneen oppilaan tilalle voidaan ottaa varasijalta toinen oppilas. Muista ilmoittaa opiston toimistolle heti, mikäli et ota vastaan opiskelupaikkaa.

ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN

Ilmoittautumisen voi perua vähintään viisi vuorokautta ennen kurssin alkamista tai kurssin kohdalla mainittuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos ilmoittautumista ei peruta määräajassa, laskutamme kurssimaksun. Mikäli et osallistu koko työkauden kestävän kurssin kevätkaudelle, on peruminen kevään osalta tehtävä viimeistään syyslukukauden päättyessä. Kaikki perumiset tehdään opiston toimistoon.

OPISKELUN KESKEYTTÄMINEN

Ilmoita välittömästi toimistoon ja opettajalle, jos joudut lopettamaan opiskelusi. Opisto ei palauta kurssimaksuja.

KURSSIMAKSUT

Kurssin hinta mainitaan opinto-ohjelmassa kunkin kohdalla. Ilmoittautuessasi kurssille sitoudut maksamaan kurssimaksun. Koko työkauden kestäviltä kursseilta syyslukukausi ja kevätlukukausi laskutetaan erikseen.

Poissaolo kurssilta ei alenna kurssimaksua.

Liikunta- tai kulttuuriseteli sekä kunnan TYKY-kortti ja INARI-passi käyvät myös maksuvälineenä. Liikunta- ja kulttuurisetelien sekä kunnan TYKY-kortin ja INARI-passin käytöstä kurssin maksamiseen on heti kurssin alkaessa ilmoitettava sekä opettajalle että opiston toimistoon. Mikäli kurssi on ehditty laskuttaa, ei näitä maksuvälineitä voida enää huomioida. Liikunta- ja kulttuurisetelit on toimitettava opiston toimistoon heti kurssin alkaessa.
ePassin käyttö maksuvälineenä on myös mahdollista. Asiasta voi tiedustella opiston toimistosta.

ALENNUKSET

Opisto myöntää alennuksia kurssimaksuista. Ilmoita oikeudestasi alennukseen opiston toimistoon ja opettajalle. Kurssin siirryttyä laskutukseen emme voi enää huomioida mahdollista oikeutta alennukseen.

MUSIIKIN YKSILÖOPETUSMAKSU 80 € / lukukausi
Maksu koskee musiikin yksilöopetusta (instrumentti tai laulu) ja on suuruudeltaan 80,00 euroa / lukukausi / instrumentti. Muu musiikinopiskelu (teoriaryhmät, yhtyeet, kuorot ym.) on yksilöopetukseen osallistuvalle alaikäiselle opiskelijalle maksutonta. Tästä maksusta ei saa muita alennuksia.

ELÄKELÄISET 50 % ALENNUS

TYÖTTÖMÄT 50 % ALENNUS
Alennukseen ovat oikeutettuja myös työttömän alaikäiset lapset, jos kurssimaksun maksaja on työtön.

OPISKELIJAT 25 % ALENNUS
Peruskoulunsa päättäneiden toisen- tai korkeamman asteen opiskelijoiden alennus.

MATERIAALIMAKSUT

Kursseilla käytettävät oppikirjat ja muun henkilökohtaisen materiaalin sekä työaineet opiskelijat hankkivat itse. Mahdollisista materiaalien yhteistilauksista sovitaan opettajan kanssa.

OPINTORYHMIEN KOKO

Alkavan opintoryhmän vähimmäiskoko on Ivalossa seitsemän (7), Inarissa viisi (5) ja muilla kylillä neljä (4) opiskelijaa, mikäli muuta ei ole ilmoitettu.

OPINTOTODISTUKSET

Opintotodistukset saa pyydettäessä opiston toimistosta. Todistuksia saa takautuvasti 10 vuoden ajalta. Kuluvan työkauden todistuksista peritään 10 € / todistus. Aiempien työkausien todistuksista peritään 15 € / todistus. Jos tarvitset todistukseesi arvioinnin, on asiasta sovittava opettajan kanssa heti kurssin alussa.

TIEDOTTAMINEN

Opiston opintoryhmistä, opinto-ohjelmaan tulevista muutoksista ja uusista kursseista tiedotetaan mm. opiston nettisivuilla www.inari.fi - Palvelut - Sivistyspalvelut - Kansalaisopisto -  Ajankohtaista kansalaisopistossa, paikallislehti Inarilaisessa, Radio Inarissa, kunnan Facebook-sivuilla sekä Inarin kansalaiskanava- Facebook-ryhmässä. Palautetta kansalaisopistolle voi antaa puhelimitse tai sähköpostilla.

UUSI KURSSI KANSALAISOPISTOON?

Opinto-ohjelma päivittyy koko työkauden ajan. Kansalaisopisto ottaa vastaan ideoita ja ehdotuksia uusista kursseista. Jos haluat ehdottaa kurssia kansalaisopistoon, ota yhteys rehtoriin tai muuhun henkilökuntaan. Voit tehdä kirjallisen ehdotuksen haluamastasi opintoryhmästä, soittaa tai lähettää sähköpostia. Nimilista halukkaista opiskelijoista, sekä soveliaasta opettajasta ehdotuksesi lisänä helpottaa työtämme.

MUSIIKKI

YLEISTÄ

Musiikissa annetaan yksilö-, pari-, pienryhmä- ja ryhmäopetusta. Opiskelu on pitkäjänteistä, tavoitteellista ja oppilaslähtöisesti etenevää. Yksilöopetuksessa oppitunnin pituus on 30 / 45 minuuttia opiskelijan valmiuksista riippuen. Opintojaan jatkavalla, edellisenä lukuvuonna aktiivisesti opiskelleella opiskelijalla on oikeus opintojen jatkamiseen ja siten etusija oppilaspaikkaan. Uudet opiskelijat valitaan vapaille oppilaspaikoille. Päätöksen oppilaspaikan saamisesta ja oppitunnin pituudesta tekee opettaja opintojaan jatkavat huomioiden. Opiskelijalta edellytetään omaa soitinta ja kotiharjoittelua.
Opettajat neuvovat soittimien ja nuottien hankinnassa ja mm. pianon viritykseen liittyvissä asioissa. Opistolta voi vuokrata joitakin soittimia, tiedustele omalta opettajalta tai musiikinopettajalta.
Osa kursseista on varattu opintojaan jatkaville opiskelijoille, mutta varapaikalle kannattaa ilmoittautua. Varasijalla oleviin otetaan yhteyttä oppilaspaikan vapautuessa.

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKISSA (Tpo)

Katso välilehti "Taiteen perusopetus"

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Varhaisiän musiikkikasvatuksen lähtökohtana on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä musiikillisin keinoin. Varhaisiän musiikinopetus perustuu osallistujia aktivoivaan toimintatapaan, joka etenee helposta haastavampaan. Lapsi tutustuu musiikin moniin tyylilajeihin ja musiikillisiin elementteihin. Tunnilla liikutaan, soitetaan, lauletaan, lorutellaan, leikitään ja kuunnellaan. Työtapojen keskeisin periaate on musiikin kokonaisvaltainen kokeminen ja elämyksellisyys, joka antaa tilaa oivallukselle, mielikuvitukselle ja tunne-elämän kehittymiselle.

MUSKARI, PERHEMUSKARI, SOITINKARUSELLI, KANTELE JA RUMPU&NOKKIS

Tavoitteena on vahvistaa lapsen musiikillista herkkyyttä ja suhdetta musiikkiin. Opetuksessa otetaan huomioon kokonaisvaltainen oppiminen - ilman liiketta ei ole musiikkia ja musiikki on liikettä. Liikkeen, laulun ja aktiivisen musiikinkuuntelun keinoin oppilas saa kannustusta soittoharrastukseensa ja oppii vaivihkaa myös musiikin teoriaa. Soitinkarusellin sekä kanteleen ja nokkahuilun opintoihin voidaan sisällyttää yksi konserttikäynti lukukaudessa.