Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

Inarin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tukee poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Työryhmä johtaa ja käsittelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista suunnittelua, kehittämistä ja toimeenpanoa, asettaa hyvinvointitavoitteita ja seuraa niiden toteutumista sekä raportoi luottamushenkilöille kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta ja kunnan palveluiden toimivuudesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään on nimetty hallintojohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinojohtaja, viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö, talouspäällikkö ja hyvinvointikoordinaattori. Työryhmän puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän muistiot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän muistio 25.5.2020

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän muistio 8.4.2020