Tietoa luottamushenkilöille

Tämä sivu on tarkoitettu luottamushenkilöille. Sivulle on koottu luottamushenkilöille tarkoitettuja lomakkeita, sekä tietoa luottamushenkilöitä koskevista asioista.

 

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (.pdf)
Ansionmenetys / kustannusten korvaaminen, toimituspalkkiolasku ja erityistehtävien palkkiolasku
, lomakkeet ovat omilla välilehdillään (.xls)

 

 

Talousarvion laadintaohjeet 2019-2021

Taloussuunnittelun vuosikello