Päätöksenteko

Esityslistat ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Epäviralliset päätösluettelot

 

Kuntalain 1 § mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema joka neljäs vuosi valittava valtuusto. Inarin valtuustossa on 27 vaaleilla valittua jäsentä. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia. Valtuusto kokoontuu noin 6 - 8 kertaa vuodessa.  

Kunnanhallituksen tehtävänä on huolehtia kunnan päivittäisen työskentelyn ja päätöksenteon sujuvuudesta. Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Lisäksi kunnanhallituksen kokouksiin osallistuu valtuuston puheenjohtajisto. Kunnanhallitus kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin.

Lisäksi kunnallishallintoon kuuluvat erilaiset lautakunnat. Inarin kunnassa toimivat tarkastuslautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta sekä elinvoimalautakunta.

  • Sivistyslautakunnan kokoukset ovat pääsääntöisesti kuukauden kolmas keskiviikko.
  • Kunnanhallituksen elinvoimajaoston kokous on pääsääntöisesti joka kuukauden toinen torstai
  • Tarkastuslautakunta kokoontuu noin 7 kertaa vuodessa
[]
Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: