VARHAISKASVATUKSEN HAKEMINEN, MUUTOKSET SEKÄ IRTISANOMINEN

 

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään 4 kuukautta ennen hoitotarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuspaikan tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatusta haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Varhaiskasvatuspaikan hakemuksia on saatavana varhaiskasvatustoimistosta kunnanvirastolta, pääkirjastosta sekä kunnan internet-sivuilta inari.fi/fi/palvelut/sivistyspalvelut/varhaiskasvatus.
 
Hakemuksen liitteenä tulee olla tuloselvitys asiakasmaksun määräämistä varten. Osoitteen, puhelinnumeron ym. muutokset hakemustiedoissa ilmoitetaan sekä hoitopaikkaan että varhaiskasvatustoimistoon.
 
Mikäli lapsen hoitotarve (esim. osa- tai kokopäivähoito, vuorohoitotarve, hoitopäivien määrä) hoidon aikana myöhemmin muuttuu, tulee varhaiskasvatustoimistoon toimittaa hyvissä ajoin ennen muutosta uusi hakemus.
 
Varhaiskasvatustarpeen päättyessä tulee huoltajien irtisanoa varhaiskasvatuspaikka, jonka jälkeen asiakasmaksut päättyvät. Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen ilmoitetaan varhaiskasvatustoimistoon kirjallisesti (esim. sähköpostitse).
 
 
Varhaiskasvatushakemukset on toimitettava varhaiskasvatustoimistoon (os. Inarin kunnanvirasto) tai lähetettävä osoitteella: Inarin kunta, varhaiskasvatus, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. Lomakkeita on saatavana alla olevista linkeistä sekä varhaiskasvatustoimistosta (lähetetään postitse pyydettäessä).

 

Hakeminen kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen:

Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa tekemällä sähköisen hakemuksen.

Uudet asiakkaat (ei aikaisempaa varhaiskasvatushakemusta tehtynä)

Vanhat asiakkaat (aikaisempia hakemuksia varhaiskasvatuspaikkaan)

Jos sähköistä hakemusta ei ole mahdollista tehdä, pyydämme ottamaan yhteyttä varhaiskasvatustoimistoon.

Varhaiskasvatushakemus

Tuloselvityslomake ja ohje-pdf

Lapsen hoitoaikalomake vuorohoitoa varten

Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (mm. lomat)

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Työstä johtuvan tilapäisen vuorohoidon tarve

 

Basic information on the child/agreement on the child´s need for early childhood education

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: