Osallistuva budjetointi 2022

Tältä sivulta löydät tietoa Inarin kunnan vuoden 2022 osallistuvasta budjetoinnista. Vuoden 2022 osallistuvassa budjetoinnissa oli neljä vaihetta:

1. Ehdotusten kerääminen 7. - 25.2.2022


Kuka tahansa voi ehdottaa, miten 10 000 euroa tulisi käyttää. Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia koko 10 000 euron määrärahan tai vain osan siitä. Ehdotusten tulee olla toteuttavissa 10 000 euron määrärahalla, toteutua Inarissa sekä olla kunnan toimivallassa ja säännösten ja lainsäädännön mukaisia.

Ehdotuksia voi jättää 7. - 25.2.2022 sähköisellä lomakkeella sekä paikan päällä Ivalon pääkirjastossa, Inarin kirkonkylän saamelaiskirjastossa, kirjastoautossa ja Osallisuuskeskus Ainolassa Ivalossa. Lisäksi ehdotuksia voi jättää puhelimella lähettämällä tekstiviestin tai WhatsApp-viestin (viesti, ääniviesti, kuva tai video) numeroon 040 626 1018.

Ehdotusten kerääminen päättyi perjantaina 25.2.2022.

2. Ehdotusten valmistelu äänestykseen


Inarilaiset ideoivat yhteensä 147 käyttökohdetta osallistuvan budjetoinnin 10 000 euron määrärahalle. Jätetyt ehdotukset liittyivät muun muassa liikuntapaikkojen kehittämiseen, kylien viihtyisyyden parantamiseen, tapahtumien järjestämiseen sekä lasten, nuorten ja ikäihmisten toimintaan. Ehdotuksia jätettiin sähköisellä lomakkeella, tekstiviestillä sekä paikan päällä Ivalon ja Inarin kirkonkylän kirjastoissa sekä Osallisuuskeskus Ainolassa. Lue tiedote ehdotusten keräämisen päättymisestä.

Seuraavaksi kunnassa arvioidaan, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelposia. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään ja sellaiset ehdotukset karsitaan, joita ei ole mahdollista toteuttaa 10 000 eurolla tai jotka on järkevää huomioida osana laajempaa suunnittelua. Äänestykseen etenevistä ehdotuksista tehdään kustannusarviot ja alustavat toteuttamissuunnitelmat. 

Osa ehdotuksista on jo toteutumassa muuta kautta, jonka vuoksi ne eivät ole mukana äänestyksessä. Ne ehdotukset, joita ei toteuteta osallistuvan budjetoinnin määrärahalla, pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaankunnan normaalissa talouden ja toiminnan suunnittelussa. Kaikki jätetyt ehdotukset löydät kunnan verkkosivuilta.

Katso kaikki jätetyt ehdotukset sekä niiden kommentit ja jatkotoimenpiteet täältä

3. Äänestys 25.4. - 9.5.2022

Inarin kunnan vuoden 2022 osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen. Äänestykseen eteni 13 ehdotusta. Ehdotuksia pystyi äänestämään 25.4. - 9.5.2022. Äänestää saivat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Yksi henkilö voi äänestää kerran. Äänestää voi sähköisellä lomakkeella tai paikan päällä Ivalon pääkirjastolla, Inarin kirkonkylän saamelaiskirjastolla, kirjastoautossa tai Osallisuuskeskus Ainolassa Ivalossa.

Äänestysvaiheeseen ovat edenneet seuraavat ehdotukset:

1. Tulistelupaikka Näätämöön

2. Jänkkävaaran alueen kehittäminen

3. Ivalon skeittiparkin kehittäminen

4. Skeittiparkki Saariselälle

5. Kuntoportaat Inariin

6. Inarin kirkonkylälle tervetulokyltti

7. Inarin kirkonkylän skeittiparkille katos ja penkit

8. Harrastusvälineitä sivukylille

9. Kuljetuksia Inarista Ivaloon kulttuuritoimintaan

10. Vapaa-aikatoimelle air soft-aseita ja varusteita + pelikerho

11. Lasten tanssi-/jumppakerho

12. Toritapahtumien järjestäminen Ivaloon ja Inariin

13. Viljelylaatikoita ja opastusta viljelyyn

Äänestyksen voitti 73 äänellä harrastusvälineiden hankinta sivukyliin. Koska voittanut ehdotus ei vie koko määrärahaa, voidaan myös toinen ehdotus toteuttaa. Jänkkävaaran alueen kehittäminen tuli äänestyksessä seuraavaksi 64 äänellä. 

Hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 427, mikä on yli sata ääntä enemmän kuin viime vuonna. Hylättyjä ääniä oli 20. Ääni hylättiin, jos sama henkilö äänesti kahdesti tai yhteystiedot puuttuivat.

Äänestysprosentti oli 6,4, jota voidaan pitää hyvänä äänestysprosenttina osallistuvassa budjetoinnissa. Maailmalla osallistuvan budjetoinnin äänestysprosentit ovat vaihdelleet 2 - 10 prosentin välillä. Äänistä 94 prosenttia annettiin sähköisesti. Kuusi prosenttia äänistä annettiin Ivalon ja Inarin kirkonkylän kirjastoilla sekä Osallisuuskeskus Ainolassa olleilla äänestyspisteillä.

Katso täältä kaikkien ehdotusten saamat äänimäärät

4. Voittajaehdotuksen tai -ehdotusten toteuttaminen


Osallistuvassa budjetoinnissa voitti tänä vuonna sivukylien harrastusvälineiden hankinta, sekä Jänkkävaaran alueen kehittäminen. Molempiin on budjetoitu 5000 euroa. Alustavat suunnitelmat on tehty ehdotusten toteuttamiseksi ja molemmat ehdotukset toteutetaan vielä tämän kesän ja syksyn aikana.Äänestystulos vahvistettiin 30.5. pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa.

Harrastusvälineiden hankinta aloitettiin ottamalla yhteyttä kyläyhydistyksiin. Kyläyhdistysten vastuulla on ilmoittaa kunnalle, mitä välineitä kyliin halutaan hankkia, ja kuinka niitä tullaan säilyttämään. Kun tiedetään kuinka monta kylää lähtee mukaan toteutukseen, voimme laskea kyläkohtaisesti paljonko budjetista jaetaan kullekin kylälle. Ivalon kylälle uusia harrastusvälineitä ei hankita, koska Ainolassa on jo lainattavia harrastusvälineitä.

Jänkkävaaran alueen kehittäminen kohdistuu nykyisenä varastona toimivan kopin huoltoon ja siistimiseen. Koppi siivotaan ja siistitään, sekä sen eteen tehdään terassi ja katos, jotka toimivat levähdys- ja huoltoalueena. Koppi on lämmitetty, joten se toimii talvella myös taukotilana, jossa voi vaikka vaihtaa monot talvella. Toteutuksesta on tehty alustavia suunnitelmia teknisten toimen sekä vapaa-aikatoimen kanssa toteutuksesta. Tavoite on saada koppi ja terassi valmiiksi ennen tulevaa hiihtokautta.

Toteuttamista voit seurata kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: