Osallistuva budjetointi 2022

Tältä sivulta löydät tietoa Inarin kunnan vuoden 2022 osallistuvasta budjetoinnista. Sivua päivitetään, kun osallistuva budjetointi etenee.


Vuoden 2022 osallistuvassa budjetoinnissa on neljä vaihetta:

1. Ehdotusten kerääminen 7. - 25.2.2022


Kuka tahansa voi ehdottaa, miten 10 000 euroa tulisi käyttää. Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia koko 10 000 euron määrärahan tai vain osan siitä. Ehdotusten tulee olla toteuttavissa 10 000 euron määrärahalla, toteutua Inarissa sekä olla kunnan toimivallassa ja säännösten ja lainsäädännön mukaisia.

Ehdotuksia voi jättää 7. - 25.2.2022 sähköisellä lomakkeella sekä paikan päällä Ivalon pääkirjastossa, Inarin kirkonkylän saamelaiskirjastossa, kirjastoautossa ja Osallisuuskeskus Ainolassa Ivalossa. Lisäksi ehdotuksia voi jättää puhelimella lähettämällä tekstiviestin tai WhatsApp-viestin (viesti, ääniviesti, kuva tai video) numeroon 040 626 1018.

Ehdotusten kerääminen päättyi perjantaina 25.2.2022.

2. Ehdotusten valmistelu äänestykseen


Inarilaiset ideoivat yhteensä 147 käyttökohdetta osallistuvan budjetoinnin 10 000 euron määrärahalle. Jätetyt ehdotukset liittyivät muun muassa liikuntapaikkojen kehittämiseen, kylien viihtyisyyden parantamiseen, tapahtumien järjestämiseen sekä lasten, nuorten ja ikäihmisten toimintaan. Ehdotuksia jätettiin sähköisellä lomakkeella, tekstiviestillä sekä paikan päällä Ivalon ja Inarin kirkonkylän kirjastoissa sekä Osallisuuskeskus Ainolassa. Lue tiedote ehdotusten keräämisen päättymisestä.

Seuraavaksi kunnassa arvioidaan, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelposia. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään ja sellaiset ehdotukset karsitaan, joita ei ole mahdollista toteuttaa 10 000 eurolla tai jotka on järkevää huomioida osana laajempaa suunnittelua. Äänestykseen etenevistä ehdotuksista tehdään kustannusarviot ja alustavat toteuttamissuunnitelmat. 

Osa ehdotuksista on jo toteutumassa muuta kautta, jonka vuoksi ne eivät ole mukana äänestyksessä. Ne ehdotukset, joita ei toteuteta osallistuvan budjetoinnin määrärahalla, pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaankunnan normaalissa talouden ja toiminnan suunnittelussa. Kaikki jätetyt ehdotukset löydät kunnan verkkosivuilta.

Katso kaikki jätetyt ehdotukset sekä niiden kommentit ja jatkotoimenpiteet täältä

3. Äänestys 25.4. - 9.5.2022

 

Inarin kunnan vuoden 2022 osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen. Äänestykseen eteni 13 ehdotusta. Ehdotuksia pystyi äänestämään 25.4. - 9.5.2022. Äänestää saivat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Yksi henkilö voi äänestää kerran. Äänestää voi sähköisellä lomakkeella tai paikan päällä Ivalon pääkirjastolla, Inarin kirkonkylän saamelaiskirjastolla, kirjastoautossa tai Osallisuuskeskus Ainolassa Ivalossa.

Äänestysvaiheeseen ovat edenneet seuraavat ehdotukset:

1. Tulistelupaikka Näätämöön

2. Jänkkävaaran alueen kehittäminen

3. Ivalon skeittiparkin kehittäminen

4. Skeittiparkki Saariselälle

5. Kuntoportaat Inariin

6. Inarin kirkonkylälle tervetulokyltti

7. Inarin kirkonkylän skeittiparkille katos ja penkit

8. Harrastusvälineitä sivukylille

9. Kuljetuksia Inarista Ivaloon kulttuuritoimintaan

10. Vapaa-aikatoimelle air soft-aseita ja varusteita + pelikerho

11. Lasten tanssi-/jumppakerho

12. Toritapahtumien järjestäminen Ivaloon ja Inariin

13. Viljelylaatikoita ja opastusta viljelyyn

Äänestyksen voitti 73 äänellä harrastusvälineiden hankinta sivukyliin. Koska voittanut ehdotus ei vie koko määrärahaa, voidaan myös toinen ehdotus toteuttaa. Jänkkävaaran alueen kehittäminen tuli äänestyksessä seuraavaksi 64 äänellä. 

Katso täältä kaikkien ehdotusten saamat äänimäärät

4. Voittajaehdotuksen tai -ehdotusten toteuttaminen


Äänestystulos vahvistetaan ensin kunnanhallituksessa. Äänestyksen voittaneet ehdotukset toteutetaan. Toteuttamista voit seurata kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

 

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: