Osallistuva budjetointi 2020

Inarin kunnan vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa oli neljä vaihetta:

1. Ehdotusten kerääminen 5. - 19.5.2020


Kuka tahansa sai ehdottaa, miten 10 000 euroa tulisi käyttää. Ehdotusten tuli olla kunnan toteutettavissa 10 000 euron määrärahalla, toteutua Inarissa, olla kunnan toimivallassa sekä olla säännösten ja lainsäädännön mukaisia.

Ehdotuksia kerättiin 5. - 19.5.2020 välisenä aikana sähköisellä lomakkeella. Koronatilanteen vuoksi ehdotuksia kerättiin vain sähköisesti.

Ehdotuksia jätettiin yhteensä 61 kappaletta. Katso kaikki ehdotukset täältä.
 

2. Ehdotusten valmistelu äänestykseen


Kunnassa arvioitiin, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistettiin, ja sellaiset ehdotukset karsittiin, joita ei ole mahdollista toteuttaa 10 000 euron määrärahalla. Myös sellaiset ehdotukset karsittiin, jotka voidaan toteuttaa osana kunnan perustyötä tai jotka olivat jo muuten etenemässä. Äänestykseen etenevät ehdotukset julkaistiin.
 

3. Äänestys


Kaikki vuonna 2020 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset saivat äänestää haluamaansa ehdotusta. Äänestys toteutettiin sähköisesti.

Äänestykseen etenivät seuraavat ehdotukset:
1. Lasten leikkipuistojen kunnostaminen
2. Ivaloon joulukoristelua ja/tai joulupuisto
3. Esteetön ulkokuntoilupaikka Ivalon keskustan läheisyyteen
4. Skeittiparkki Inarin kirkonkylälle
5. Ivalon skeittiparkin uudistaminen
6. Lainattavia ulkoliikuntavälineitä kunnalle (esim. kajakkeja, kanootteja, packrafteja, SUP-lautoja)
7. Partakkoon lastaus- tai venelaituri.

Äänestyksen voitti 74 äänellä Inarin kirkonkylän skeittiparkki. Näin ollen 10 000 euron määräraha käytetään Inarin skeittiparkin rakentamiseen.

Äänestyksessä annettiin yhteensä 272 ääntä. Yhdeksän ääntä hylättiin, koska äänestäjän asuinpaikkakunta ei ollut Inari.

Katso kaikki ehdotukset ja niiden saamat äänimäärät täältä.
 

4. Voittajaehdotuksen tai -ehdotusten toteuttaminen


Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voitti Inarin kirkonkylän skeittiparkki. Skeittiparkin rakentamiseen päätettiin hakea lisäksi hankerahoitusta, jotta skeittiparkista saataisiin kestävämpi ja paremmin skeittaajien tarpeisiin vastaava.

Inarin kirkonkylän skeittiparkille myönnettiin kesäkuussa 2021 Leader Pohjosin Lappi ry:n hankerahoitus. Hankkeen kokonaisrahoitus on 39 895 euroa, josta julkisen tuen osuus on 65 prosenttia. EU:n rahoitusosuus julkisesta tuesta on 10 891,33 euroa. Yksityisen rahoituksen osuus on 35 prosenttia. Se katetaan osin talkootyönä ja osin yksityisellä rahalla. Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla kustannetaan hankkeen kuntaosuus sekä hankkeen ulkopuolisina hankintoina osa skeittiparkin teräselementeistä. Skeittiparkki hanke toteutetaan yhdessä Inarin kirkonkylän kylän kyläyhdistyksen kanssa. Myös paikalliset yritykset ovat olleet aktiivisesti tukemassa hanketta.

Inarin kirkonkylän skeittiparkki valmistui syksyllä 2021, ja avajaisia vietettiin 23.9.2021. Skeittiparkki sijaitsee Pystykorvantiellä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen ja leikkikentän välissä.

 

         

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: