Inarin osallistuva budjetointi 2020

Inarin vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa inarilaiset saivat päättää, miten tarkoitukseen varattu 10 000 euron määräraha käytetään.

Vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa oli neljä vaihetta:

1. Ehdotusten kerääminen 5. - 19.5.2020

Kuka tahansa sai ehdottaa, miten 10 000 euroa tulisi käyttää. Ehdotusten tuli olla kunnan toteutettavissa 10 000 euron määrärahalla, toteutua Inarissa, olla kunnan toimivallassa sekä olla säännösten ja lainsäädännön mukaisia.

Ehdotuksia kerättiin 5. - 19.5.2020 välisenä aikana sähköisellä lomakkeella. Koronatilanteen vuoksi ehdotuksia kerättiin vain sähköisesti.

Ehdotuksia jätettiin yhteensä 61 kappaletta. Katso kaikki jätetyt ehdotukset täältä.

2. Ehdotusten valmistelu äänestykseen

Kunnassa arvioitiin, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistettiin, ja sellaiset ehdotukset karsittiin, joita ei ole mahdollista toteuttaa 10 000 euron määrärahalla. Myös sellaiset ehdotukset karsittiin, jotka voidaan toteuttaa osana kunnan perustyötä tai jotka olivat jo muuten etenemässä. Äänestykseen etenevät ehdotukset julkaistiin..

3. Äänestys

Kaikki vuonna 2020 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset saivat äänestää haluamaansa ehdotusta. Äänestys toteutettiin sähköisesti.

Äänestykseen etenivät seuraavat ehdotukset:
1. Lasten leikkipuistojen kunnostaminen
2. Ivaloon joulukoristelua ja/tai joulupuisto
3. Esteetön ulkokuntoilupaikka Ivalon keskustan läheisyyteen
4. Skeittiparkki Inarin kirkonkylälle
5. Ivalon skeittiparkin uudistaminen
6. Lainattavia ulkoliikuntavälineitä kunnalle (esim. kajakkeja, kanootteja, packrafteja, SUP-lautoja)
7. Partakkoon lastaus- tai venelaituri.

Äänestyksen voitti 74 äänellä Inarin kirkonkylän skeittiparkki. Näin ollen 10 000 euron määräraha käytetään Inarin skeittiparkin rakentamiseen.

Äänestyksessä annettiin yhteensä 272 ääntä. Yhdeksän ääntä hylättiin, koska äänestäjän asuinpaikkakunta ei ollut Inari.

Katso kaikki ehdotukset ja niiden saamat äänimäärät täältä.

4. Voittajaehdotuksen tai -ehdotusten toteuttaminen

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voitti Inarin kirkonkylän skeittiparkki. Skeittiparkin toteuttamiseen haetaan osallistuvan budjetoinnin 10 000 euron lisäksi hankerahoitusta. Skeittiparkin rakentamisen aikataulusta tiedotetaan, kun haettavasta hankerahoituksesta on tarkempaa tietoa.

 

Lisätietoja Inarin kunnan osallistuvasta budjetoinnista antaa hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: