Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla se tarjoaa tavalliselle kansalaiselle väylän olla aidosti mukana päätöksenteossa. Osallistuva budjetointi on yksi tapa edistää kuntalaisten osallisuutta.

Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Inarin osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset pääsevät päättämään, miten 10 000 euron määräraha käytetään.

Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista Kuntaliiton sivuilta.

Inarin osallistuva budjetointi 2020

Inarin vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa inarilaiset saavat päättää, mihin 10 000 euron määräraha käytetään.

Vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa on neljä vaihetta:

1. Ehdotusten kerääminen 5. - 19.5.2020

Kuka tahansa voi ehdottaa, mihin 10 000 euroa tulisi käyttää. Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia koko 10 000 euron määrärahan tai vain osan siitä. Ehdotuksia kerätään 5. - 19.5.2020 välisenä aikana. Koronatilanteen vuoksi ehdotuksia kerätään vain sähköisesti.

Ehdotusten tulee

  • olla kunnan toteutettavissa 10 000 euron määrärahalla
  • toteutua Inarissa
  • olla kunnan toimivallassa
  • olla säännösten ja lainsäädännön mukaisia.

Ehdotuksia jätettiin yhteensä 61 kappaletta. Katso kaikki jätetyt ehdotukset täältä.

2. Ehdotusten valmistelu äänestykseen

Kunnassa arvioidaan, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään ja sellaiset ehdotukset karsitaan, joita ei ole mahdollista toteuttaa 10 000 euron määrärahalla tai joiden huomioiminen on järkevämpää osana laajempaa suunnittelua. Myös sellaiset ehdotukset karsitaan, jotka voidaan toteuttaa osana kunnan perustyötä tai jotka ovat jo muuten etenemässä. Äänestykseen etenevät ehdotukset julkaistaan.

3. Äänestys 18.6. - 17.7.2020

Kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset voivat äänestää haluamaansa ehdotusta. Yksi henkilö voi äänestää vain kerran. Äänestys toteutetaan sähköisesti.

Äänestykseen edenneet ehdotukset:

1. Lasten leikkipuistojen kunnostaminen
2. Ivaloon joulukoristelua ja/tai joulupuisto
3. Esteetön ulkokuntoilupaikka Ivalon keskustan läheisyyteen
4. Skeittiparkki Inarin kirkonkylälle
5. Ivalon skeittiparkin uudistaminen
6. Lainattavia ulkoliikuntavälineitä kunnalle (esim. kajakkeja, kanootteja, packrafteja, SUP-lautoja)
7. Partakkoon lastaus- tai venelaituri.

Äänestyksen voitti 74 äänellä Inarin kirkokylän skeittiparkki. Näin ollen 10 000 euron määräraha käytetään Inarin skeittiparkin rakentamiseen.

Äänestyksessä annettiin yhteensä 272 ääntä. Yhdeksän ääntä hylättiin, sillä äänestäjän asuinpaikkakunta ei ollut Inari. Katso kaikki ehdotukset ja niiden saamat äänimäärät täältä.

4. Voittajaehdotuksen tai -ehdotusten toteuttaminen

Eniten ääniä saanut ehdotus toteutetaan. Ehdotuksen toteuttamista voi seurata kunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja Inarin kunnan osallistuvasta budjetoinnista antaa hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: