Osallistuva budjetointi


Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla se tarjoaa tavalliselle kansalaiselle väylän olla aidosti mukana päätöksenteossa. Osallistuva budjetointi on yksi tapa edistää kuntalaisten osallisuutta.

Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Inarin osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset pääsevät päättämään, miten 10 000 euron määräraha käytetään.

Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista Kuntaliiton sivuilta.

Inarin osallistuva budjetointi 2021

Inarin vuoden 2021 osallistuvassa budjetoinnissa inarilaiset saavat päättää, miten 10 000 euron määräraha käytetään.

Vuoden 2021 osallistuvassa budjetoinnissa on neljä vaihetta:

1. Ehdotusten kerääminen 25.1. - 12.2.2021

Kuka tahansa voi ehdottaa, miten10 000 euroa tulisi käyttää. Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia koko 10 000 euron määrärahan tai vain osan siitä. Ehdotuksia kerätään 25.1. - 12.2.2021 välisenä aikana.

Ehdotuksen voi jättää seuraavilla tavoilla:

  • KUNNAN VERKKOSIVUILLA: Ehdotuksen voi jättää sähköisellä lomakkeella. Linkki lisätää tälle sivulle 25.1.
  • PAIKAN PÄÄLLÄ: Ehdotuksen voi jättää Ivalon ja Inarin kirjastoilla, kirjastoautossa tai Osallisuuskeskus Ainolassa
  • PUHELIMELLA: Ehdotuksen voi lähettää tekstiviestinä tai Whatsapp-viestinä (viesti, ääniviesti, kuva tai video) numeroon 040 524 8294.

Ehdotusten tulee olla toteuttavissa 10 000 euron määrärahalla, toteutua Inarissa sekä olla kunnan toimivallassa ja säännösten ja lainsäädännön mukaisia.

2. Ehdotusten valmistelu äänestykseen

Kunnassa arvioidaan, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään ja sellaiset ehdotukset karsitaan, joita ei ole mahdollista toteuttaa 10 000 euron määrärahalla tai joiden huomioiminen on järkevämpää osana laajempaa suunnittelua. Myös sellaiset ehdotukset karsitaan, jotka voidaan toteuttaa osana kunnan perustyötä tai jotka ovat jo muuten etenemässä. Äänestykseen etenevät ehdotukset julkaistaan.

3. Äänestys 29.3. - 19.4.2021

Kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset voivat äänestää haluamaansa ehdotusta. Yksi henkilö voi äänestää vain kerran. Äänestää voi sähköisesti tai paikan päällä. Tarkemmat tiedot äänestyspaikoista ilmoitetaan myöhemmin.

4. Voittajaehdotuksen tai -ehdotusten toteuttaminen

Eniten ääniä saanut ehdotus toteutetaan. Ehdotuksen toteuttamista voi seurata kunnan verkkosivuilla.

 

 

 

Lisätietoja Inarin kunnan osallistuvasta budjetoinnista antaa hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: