Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla se tarjoaa tavalliselle kansalaiselle väylän olla aidosti mukana päätöksenteossa. Osallistuva budjetointi on yksi tapa edistää kuntalaisten osallisuutta.

Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, ja sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Inarin osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset pääsevät päättämään, miten 10 000 euron määräraha käytetään.

Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista Kuntaliiton sivuilta.
 

Inarin osallistuva budjetointi

Inarin osallistuvassa budjetoinnissa on neljä vaihetta:

1. Ehdotusten kerääminen

Kuka tahansa voi ehdottaa, miten 10 000 euroa tulisi käyttää. Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia koko 10 000 euron määrärahan tai vain osan siitä. Ehdotusten tulee olla toteuttavissa 10 000 euron määrärahalla, toteutua Inarissa sekä olla kunnan toimivallassa ja säännösten ja lainsäädännön mukaisia.
 

2. Ehdotusten valmistelu äänestykseen

Kunnassa arvioidaan, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään, ja sellaiset ehdotukset karsitaan, joita ei ole mahdollista toteuttaa 10 000 euron määrärahalla tai jotka voidaan toteuttaa osana kunnan perustyötä. Äänestykseen etenevät ehdotukset julkaistaan.

3. Äänestys

Kaikki kuluvana vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset voivat äänestää haluamaansa ehdotusta. Yksi henkilö voi äänestää kerran.

4. Voittajaehdotuksen tai -ehdotusten toteuttaminen

Eniten ääniä saanut ehdotus tai ehdotukset toteutetaan määrärahojen puitteissa. Ehdotuksen toteuttamista voi seurata kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Vuoden 2024 osallistuva budjetointi

Vuoden 2023 osallistuva budjetointi

Vuoden 2022 osallistuva budjetointi

Vuoden 2021 osallistuva budjetointi

Vuoden 2020 osallistuva budjetointi

 

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: