Tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan

Varhaiskasvatuspäätöksen yhteydessä huoltajille lähetetään lapsen varhaiskasvatuspaikan yhteystiedot. Huoltajat ottavat yhteyttä varhaiskasvatuspaikkaan ja sopivat hoidon aloituksesta. Lapsi aloittaa hoidon tutustumisjaksolla. Huoltajat ovat lapsen mukana tutustumiskäynneillä. Tutustumisen yhteydessä käydään huoltajien kanssa aloituskeskustelu, jota ennen huoltajat täyttävät Perustietoja lapsesta- sekä Aloituskeskustelu-lomakkeen. Lomakkeita täydennetään keskustelun yhteydessä.

Perustietoja lapsesta-lomake                                                                                                                                         

Perustietoja lapsesta-lomake sisältää perustiedot lapsesta, huoltajien yhteystiedot, tiedot varahakijoista sekä lapsen varhaiskasvatukseen liittyviä sopimuksia. Tietojen muuttuessa täytetään uusi perustietolomake. 

Aloituskeskustelu

Aloituskeskustelussa käydään läpi Perustietoja lapsesta-lomake sekä tarvittaessa vuorohoidon periaatteet.

Lääkehoitosuunnitelma

Mikäli lapsi tarvitsee lääkehoitoa hoitopäivän aikana, täytetään lääkehoitosuunnitlema, joka käsitellään huoltajien ja henkilöstön välillä.

S2-tutustumislomake

S2-tutustumislomake tehdään varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa aloittaville eri kieli- ja kulttuuritaustaiselle, jolla suomi on toisena kielenä (ei äidinkieleltään suomen-, saamen- tai ruotsinkieliset).

 

   

 

                                                                                   

                                               

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: