Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite on yksi vaikuttamisen tapa, jolla kuntalaiset voivat tuoda äänensä kuuluviin kunnan asioissa. Kuntalaisaloite on yksittäisen asukkaan tai asukasryhmän laatima kirjallinen aloite, jonka kautta kunnan asukas voi vaikuttaa suoraan oman kuntansa toimintaan ja päätöksentekoon.

Kuntalain (410/2015) 22 § mukaan kuntalaisilla on oikeus tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Myös palvelujen käyttäjillä on oikeus tehdä aloite, joka koskee kunnan palvelua. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen seurauksena tehdyt toimenpiteet.

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, valtuuston on otettava aloite käsittelyyn kahden kuukauden kuluessa. Vähintään neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä.

Aloitteessa tulee olla aloitteen tekijän nimi, yhteystiedot ja kotikunta sekä lyhyt selostus siitä, mitä aloite koskee. Kuntalaisaloitteen voi toimittaa joko sähköisesti tai paperilla.

Sähköisen kuntalaisaloitteen voi tehdä Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tai sen voi lähettä Inarin kunnan kirjaamoon osoitteeseen inari@inari.fi. Paperisen kuntalaisaloitteen voi toimittaa postitse osoitteeseen Piiskuntie 2, 99800 Ivalo.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: