Kalatalouden kehittämisrahasto

Vuodesta 1985 lähtien toiminut Inarin kunnan kalatalouden kehittämisrahasto eriytettiin vuoden 2007 alussa kunnan muusta varainkäytöstä omaksi taseyksikökseen. Rahaston toiminta perustuu Venäjän ja Norjan vuosina 1985-2005 maksamiin Inarijärven säännöstelyn haittojen kompensaatiovaroihin ja niistä saatuihin korkotuottoihin sekä Inarin kalanviljelylaitoksesta saatavaan vuokratuottoihin.

Rahaston tehtävä on Inarin kunnan ja maa- ja metsätalousministeriön välisen sopimuksen mukaisesti kehittää alueen kalataloutta ja vesistöjen muuta käyttöä. Rahasto käyttää vuosittain n. 300 000 euroa kalankäsittelytilojen ja jäähileasemien ylläpitoon ja kehittämiseen, kalanpoikasten istutuksiin sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Satamarakennus- ja jäähileasema-asioita hoitaa Inarin Kiinteistöt Oy,  puh. 0400 7009 672

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: