Nuorisovaltuusto


NuVa eli nuorisovaltuusto on äänitorvi nuorten ideoiden ja äänen kuuluvaksi saantiin. Nuorella on oikeus sanoa mielipiteensä asiaan ja osallistua yhteisten asioiden suunnitteluun. NuVan edustajat toimivat tavallisen inarilaisen nuoren puolestapuhujana ja sen kautta voit saada oman ideasi tai ehdotuksesi kuuluviin ja jopa onnistumaan. Nuoriso on tärkeä ikäluokka Inarin tulevaisuuden kannalta, ja nuoriso huomioidaan kunnassa hyvin. 

Äänitorvena olemisen lisäksi nuorisovaltuutetut osallistuvat koulutuksiin ja tekevät yhteystyötä esimerkiksi muiden kuntien nuorisovaltuustojen kanssa. NuVa voi järjestää myös tapahtumia nuorten toiveiden mukaisesti. 

Nuorisovaltuusto koostuu varsinaisista jäsenistä sekä koulukohtaisista varajäsenistä. Sitä johtaa kolmen jäsenen muodostama puheenjohtajisto (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri) sekä nuorten apuna on myös tukiaikuinen. He ideoivat ja järjestävät nuorille toimintaa ja puuttuvat kunnan asioihin, jotka liittyvät nuorten asioihin ja hyvinvointiin.

NuValla on edustajat seuraavissa toimielimissä: kunnan valtuustossa (läsnäolo- ja puheoikeus), sivistyslautakunnassa (läsnäolo- ja puheoikeus), tekninen lautakunta (läsnäolo- ja puheoikeus), elinvoimajaosto (läsnäolo- ja puheoikeus).
NuValla on myös edustuspaikka ja äänioikeus Selvä Peli-työryhmässä sekä Viestintäpajan ohjausryhmässä. 

Kokouksia pidetään säännöllisin väliajoin. Puolen vuoden välein pidetään koko Lapin nuorisovaltuustojen yhteinen kokous, Nuorisofoorumi. Näin pyritään yhteistyöhön muiden nuorisovaltuustojen ja kuntien kanssa ja saadaan hyviä eväitä omaan reppuun sekä omalle kunnalle vietäväksi.

NuVa toimii yhdessä osana kunnan nuorisotyötä.

NuVa:n puheenjohtaja Emma Gahmberg: emma.gahmberg@gmail.com
NuVa:n sihteeri Ainomaija Mäenpää: ainomaija.maenpaa@gmail.com

https://www.instagram.com/inarin_nuorisovaltuusto/ 

Nuorisovaltuusto toimikaudeksi 1.11.2021 - 31.10.2023
 

Varsinaiset jäsenet
Aino Huokonen, Inarin yläkoulu, NuVa:n edustaja kunnanvaltuustossa
Eetu Kantola, Inarin yläkoulu
Eero Niva, Inarin yläkoulu
Tinja Pekkala, Ivalon yläkoulu
Eetu Hakkarainen, Ivalon yläkoulu
Heta Kallioinen, Ivalon yläkoulu
Saana Bogdanoff, Ivalon yläkoulu
Nelli Turunen, Ivalon lukio, NuVa:n varapuheenjohtaja, NuVa:n edustaja Viestintäpajan ohjausryhmässä
Ainomaija Mäenpää, Ivalon lukio, NuVa:n sihteeri, NuVa:n edustaja sivistyslautakunnassa, Hyvinvointialueen nuorisoneuvoston edustaja
Veera Nykänen, Ivalon lukio, NuVa:n rahastonhoitaja, NuVa:n varaedustaja kunnanvaltuustossa, NuVa:n edustaja Selvä peli-työryhmässä
Emma Gahmberg, Saamelaisalueen koulutuskeskus, NuVa:n puheenjohtaja, NuVa:n varaedustaja sivistyslautakunnassa

Varajäsenet
Áile-Saara Harjula, Inarin yläkoulu, NuVa:n edustaja elinvoimajaostossa
Leo Vilmunen, Inarin yläkoulu, NuVa:n varasihteeri
Nuppu-Maaria Näkkäläjärvi, Inarin yläkoulu, NuVa:n edustaja teknisessä lautakunnassa
Sinna Vähärautio, Ivalon yläkoulu
Tiia-Káren Alakorva, Saamelaisalueen koulutuskeskus

Yhteystiedot
Nuorisovaltuuston tukiaikuisena toimii nuoriso-ohjaaja Ida Lassila, ida.lassila@inari.fi, 040 358 9977
NuVa:n puheenjohtaja Emma Gahmberg: emma.gahmberg@gmail.com
NuVa:n sihteeri Ainomaija Mäenpää: ainomaija.maenpaa@gmail.com

Kunnanhallituksen pöytäkirja Nuorisovaltuuston asettamisesta toimikaudelle 2023 - 2025 ja edustajat toimielimissä

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat kaudella 1.11.2021 - 31.10.2023


Vuosi 2023

Nuorisovaltuuston kokous 8_2023
Nuorisovaltuuston kokous 7_2023
Nuorisovaltuuston kokous 6_2023
Nuorisovaltuuston kokous 5_2023
Nuorisovaltuuston kokous 4_2023
Nuorisovaltuuston kokous 3_1012
Nuorisovaltuuston kokous 2_2023
Nuorisovaltuuston kokous 1_2023

Vuosi 2022
Nuorisovaltuuston kokous 9_2022
Nuorisovaltuuston kokous 8_2022
Nuorisovaltuuston kokous 7_2022
Nuorisovaltuuston kokous 6_2022
Nuorisovaltuuston kokous 5_2022
Nuorisovaltuuston kokous 4_2022
Nuorisovaltuuston kokous 3_2022
Nuorisovaltuuston kokous 2_2022
Nuorisovaltuuston kokous 1_2022

Vuosi 2021
Nuorisovaltuuston kokous 10_2021
Nuorisovaltuuston kokous 9_2021
Nuorisovaltuuuston kokous 8_2021

Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2021-2023


Toimintakertomus kaudelta 2021-2023

Kuntalain (410/2015) § 26 mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Lisäksi lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: