Nuorisovaltuusto

Kuntalain (410/2015) § 26 mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Lisäksi lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Nuorisovaltuusto toimikaudeksi 1.11.2021 - 31.10.2023
 

Varsinaiset jäsenet
Markus Porsanger, Sevettijärven koulu
Hilda Musta, Inarin koulu, edustaja kunnanvaltuustossa
Kaisla Suominen, Inarin koulu, edustaja lastensuojelun kehittämistyöryhmässä
Emma Muhonen, Ivalon yläaste, edustaja Selvä peli -työryhmässä
Lauri Niemelä, Ivalon lukio
Vilho-Simon Mäkinen, Ivalon lukio

Varajäsenet
Ainomaija Mäenpää, Inarin koulu
Emma Saari, Inarin koulu

Nuorisovaltuuston tukiaikuisena toimii nuoriso-ohjaaja Ida Lassila, ida.lassila@inari.fi, 040 156 2801.
 

Nuorisovaltuuston toiminta


NuVa eli nuorisovaltuusto on välikäsi nuorten ideoiden ja äänen kuuluvaksi saantiin. Nuorella on oikeus sanoa mielipiteensä asiaan ja osallistua yhteisten asioiden suunnitteluun. NuVan edustajat toimivat tavallisen inarilaisen nuoren puolestapuhujana ja sen kautta voit saada oman ideasi tai ehdotuksesi kuuluviin ja jopa onnistumaan. Nuoriso on tärkeä ikäluokka Inarin tulevaisuuden kannalta, ja nuoriso huomioidaan kunnassa hyvin. 

Äänitorvena olemisen lisäksi nuorisovaltuutetut osallistuvat koulutuksiin ja tekevät yhteystyötä esimerkiksi muiden kuntien nuorisovaltuustojen kanssa. NuVa voi järjestää myös tapahtumia nuorten toiveiden mukaisesti. 

Nuorisovaltuusto koostuu 10 varsinaisesta jäsenestä sekä muutamasta koulukohtaisista varajäsenistä. Sitä johtaa kolmen jäsenen muodostama puheenjohtajisto (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri) sekä nuorten apuna on myös tukiaikuinen. He ideoivat ja järjestävät nuorille toimintaa ja puuttuvat kunnan asioihin, jotka liittyvät nuorten asioihin ja hyvinvointiin.

NuValla on edustajat seuraavissa toimielimissä: kunnan valtuustossa (läsnäolo- ja puheoikeus), sivistyslautakunnassa (läsnäolo- ja puheoikeus). 
NuValla on myös edustuspaikka ja äänioikeus Selvä Peli työryhmässä, Lastensuojelun kehittämistyöryhmässä sekä Viestintäpajan ohjausryhmässä. 

Kokouksia pidetään säännöllisin väliajoin. Puolen vuoden välein pidetään koko Lapin nuorisovaltuustojen yhteinen kokous, Nuorisofoorumi. Näin pyritään yhteistyöhön muiden nuorisovaltuustojen ja kuntien kanssa ja saadaan hyviä eväitä omaan reppuun sekä omalle kunnalle vietäväksi.

NuVa toimii yhdessä osana kunnan nuorisotyötä.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: