Nuorisovaltuusto

Kuntalain (410/2015) § 26 mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Lisäksi lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Nuorisovaltuusto toimikaudeksi 1.11.2021 - 31.10.2023
 

Varsinaiset jäsenet
Nuppu-Maaria Näkkäläjärvi, Inarin koulu, NuVa:n edustaja elinvoimajaostossa
Leo Vilmunen, Inarin koulu, NuVa:n edustaja teknisessä lautakunnassa
Emma Muhonen, Ivalon koulu, NuVa:n varapuheenjohtaja
Tinja Pekkala, Ivalon koulu
Nelli Turunen, Ivalon koulu, NuVa:n varaedustaja sivistyslautakunnassa
Emma Gahmberg, Saamelaisalueen koulutuskeskus, NuVa:n varaedustaja valtuustossa
Hilda Musta, Ivalon lukio, NuVa:n edustaja valtuustossa, NuVa:n puheenjohtaja
Tiia-Káren Alakorva, Ivalon lukio
Ainomaija Mäenpää, Ivalon lukio, NuVa:n edustaja sivistyslautakunnassa, NuVa:n sihteeri
Jasmi Mäenpää, Saamelaisalueen koulutuskeskus, NuVa:n varaedustaja teknisessä lautakunnassa

Varajäsenet
Áile-Saara Harjula, Inarin koulu
Jasmin Kangasniemi, Inarin koulu
Sunna Aho, Ivalon koulu
Sinna Vähärautio, Ivalon koulu
Saana Bogdanoff, Ivalon koulu
Sire Saijets, Ivalon koulu
Saana Pääkkö, Ivalon koulu

Nuorisovaltuuston tukiaikuisena toimii nuoriso-ohjaaja Ida Lassila, ida.lassila@inari.fi, 040 358 9977

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat

 

Nuorisovaltuuston toiminta


NuVa eli nuorisovaltuusto on välikäsi nuorten ideoiden ja äänen kuuluvaksi saantiin. Nuorella on oikeus sanoa mielipiteensä asiaan ja osallistua yhteisten asioiden suunnitteluun. NuVan edustajat toimivat tavallisen inarilaisen nuoren puolestapuhujana ja sen kautta voit saada oman ideasi tai ehdotuksesi kuuluviin ja jopa onnistumaan. Nuoriso on tärkeä ikäluokka Inarin tulevaisuuden kannalta, ja nuoriso huomioidaan kunnassa hyvin. 

Äänitorvena olemisen lisäksi nuorisovaltuutetut osallistuvat koulutuksiin ja tekevät yhteystyötä esimerkiksi muiden kuntien nuorisovaltuustojen kanssa. NuVa voi järjestää myös tapahtumia nuorten toiveiden mukaisesti. 

Nuorisovaltuusto koostuu 10 varsinaisesta jäsenestä sekä muutamasta koulukohtaisista varajäsenistä. Sitä johtaa kolmen jäsenen muodostama puheenjohtajisto (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri) sekä nuorten apuna on myös tukiaikuinen. He ideoivat ja järjestävät nuorille toimintaa ja puuttuvat kunnan asioihin, jotka liittyvät nuorten asioihin ja hyvinvointiin.

NuValla on edustajat seuraavissa toimielimissä: kunnan valtuustossa (läsnäolo- ja puheoikeus), sivistyslautakunnassa (läsnäolo- ja puheoikeus). 
NuValla on myös edustuspaikka ja äänioikeus Selvä Peli työryhmässä, Lastensuojelun kehittämistyöryhmässä sekä Viestintäpajan ohjausryhmässä. 

Kokouksia pidetään säännöllisin väliajoin. Puolen vuoden välein pidetään koko Lapin nuorisovaltuustojen yhteinen kokous, Nuorisofoorumi. Näin pyritään yhteistyöhön muiden nuorisovaltuustojen ja kuntien kanssa ja saadaan hyviä eväitä omaan reppuun sekä omalle kunnalle vietäväksi.

NuVa toimii yhdessä osana kunnan nuorisotyötä.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: