Nuorisovaltuusto

Kuntalain (410/2015) § 26 mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Lisäksi lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Nuorisovaltuuston kokoonpano lukuvuonna 2019 - 2021
 

Varsinaiset jäsenet
Melina Törmänen Ivalon lukio, puheenjohtaja
Ella Kämäräinen Inarin koulu, sihteeri, edustaja Viestintäpajan ohjausryhmä ja SelväPeli -työryhmä
Lotta Muhonen Ivalon yläaste, edustaja Sivistyslautakunta
Roope Portti Ivalon yläaste, edustaja Kunnanvaltuusto
Veera Nykänen, Ivalon yläaste
Pinja Loponen, Inarin koulu
Lauri Niemelä, Ivalon lukio
Elias Kantola, Ivalon lukio
Jenni Salmela SAKK
Markus Porsanger Sevettijärven koulu

Varajäsenet
Kaisa Suominen Inarin koulu
Hilda Musta Inarin koulu
Maija Leivo Sevettijärven koulu

Nuorisovaltuuston tukiaikuisena toimii nuoriso-ohjaaja Annika Pukari, annika.pukari@inari.fi, puh. 040 156 2801.

NuVa, eli nuorisovaltuusto on välikäsi nuorten ideoiden ja äänen kuuluvaksi saantiin. Nuorella on oikeus sanoa mielipiteensä asiaan ja osallistua yhteisten asioiden suunnitteluun. NuVan edustajat toimivat tavallisen inarilaisen nuoren puolestapuhujana ja sen kautta voit saada oman ideasi tai ehdotuksesi kuuluviin ja jopa onnistumaan. Nuoriso on tärkeä ikäluokka Inarin tulevaisuuden kannalta, ja nuoriso huomioidaan kunnassa hyvin. 

Äänitorvena olemisen lisäksi nuorisovaltuutetut osallistuvat koulutuksiin ja tekevät yhteystyötä esimerkiksi muiden kuntien nuorisovaltuustojen kanssa. NuVa voi järjestää myös tapahtumia nuorten toiveiden mukaisesti. 

Nuorisovaltuusto koostuu 10 varsinaisesta jäsenestä sekä muutamasta koulukohtaisista varajäsenistä. Sitä johtaa kolmen jäsenen muodostama puheenjohtajisto (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri) sekä nuorten apuna on myös tukiaikuinen. He ideoivat ja järjestävät nuorille toimintaa ja puuttuvat kunnan asioihin, jotka liittyvät nuorten asioihin ja hyvinvointiin.

NuValla on edustajat seuraavissa toimielimissä: kunnan valtuustossa (läsnäolo- ja puheoikeus), sivistyslautakunnassa (läsnäolo- ja puheoikeus). 
NuValla on myös edustuspaikka ja äänioikeus Selvä Peli työryhmässä, Lastensuojelun kehittämistyöryhmässä sekä Viestintäpajan ohjausryhmässä. 

Kokouksia pidetään säännöllisin väliajoin. Puolen vuoden välein pidetään koko Lapin nuorisovaltuustojen yhteinen kokous, Nuorisofoorumi. Näin pyritään yhteistyöhön muiden nuorisovaltuustojen ja kuntien kanssa ja saadaan hyviä eväitä omaan reppuun sekä omalle kunnalle vietäväksi.

NuVa toimii yhdessä osana kunnan nuorisotyötä.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: