Kokousasiakirjat ja päätösluettelot


Kunnan toimielinten kokousasiakirjat eli esityslistat ja pöytäkirjat ovat sähköisesti saatavilla kokoushallinnan tietopalvelussa, jossa kaikkien toimielinten

ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET


Tietopalvelussa voit lukea valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjoja.

Esityslistat julkaistaan ennen kokouksia. Pöytäkirjat ovat nähtävillä pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä. Vanhemmat pöytäkirjat ja esityslistat saa halutessaan nähtäväksi kunnantalolta. Kuntalain §140 mukaan 1.6.2017 alkaen kunnan on huolehdittava päätöksien lainvoimaisuuden saatua, että henkilötietoja ei tarpeettomasti jää verkkoon.

Uusimmat päätösluettelot

Päätösluettelot julkaistaan kokousta seuraavana päivänä tai mahdollisimman pian, jotta kuntalaiset voivat nähdä tehdyt päätökset.

Päätösluettelon linkki poistetaan poistetaan, kun allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan toimielinten pöytäkirjat- sivulla. 

Kalatalousrahaston kokouksen epävirallinen päätösluettelo 

Kunnanhallituksen 21.9.2020 kokouksen epävirallinen päätösluettelo

Kunnanhallituksen konsernijaoston kokouksen epävirallinen päätösluettelo

Sivistyslautakunnan 19.8.2020 kokouksen epävirallinen päätösluettelo

Valtuuston 16.9.2020 kokouksen epävirallinen päätösluettelo              

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen epävirallinen päätösluettelo 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan  ympäristöjaoston kokouksen epävirallinen päätösluettelo

Teknisen lautakunnan kokouksen epävirallinen päätösluettelo


Päätösluettelot ovat Inarin kunnan tapa tiedottaa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan nähtävilläoloa. Päätösluettelot pyritään julkaisemaan aina kokousta seuraavana päivänä, jotta kuntalaiset saavat mahdollisimman pian päätökset tietoonsa. Päätösluettelot eivät ole pöytäkirjoja, vaan epävirallisia tiedotteita. Päätösluettelo poistetaan, kun virallinen kokouspöytäkirja on tarkastettu ja nähtävillä kokoushallinnan tietopalvelussa


Kokoukset ja pöytäkirjojen yleisesti nähtävänä pitäminen

Kokoukset

1. Kunnanhallitus: joka kuukauden 1. ja 3. maanantai alkaen klo 16.00. Tarpeen vaatiessa kokouksia voidaan pitää muulloinkin.
2. Valtuusto; tarvittaessa, torstaisin klo 14 alkaen. Kokoukset pidetään kunnantalolla valtuustosalissa. Kokoukset ovat yleisölle avoimia.
3. Tarkastuslautakunta: tarvittaessa alkaen klo 09.00.
5. Sivistyslautakunta: pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas keskiviikko alkaen klo 16.00, tarvittaessa muulloinkin.
6. Sosiaali- ja terveyslautakunta: pääsääntöisesti joka kuukauden neljäs tiistai alkaen klo 16.00, tarvittaessa muulloinkin.
7. Tekninen lautakunta: tarvittaessa, tiistaisin klo 16.00.

Kokoukset pidetään kunnantalolla ellei toisin päätetä.

Rakennusvalvonnalle tarkoitetut hakemukset on toimitettava osoitteella: Piiskuntie 2, 99800 Ivalo tai jätettävä kunnanviraston monipalveluun.


Pöytäkirjojen yleisesti nähtävänä pitäminen