Vanhusneuvosto

Kuntalain (410/2015) § 27 mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025

Kunnanhallituksen päätökset 23.8.2021 § 213 ja 11.10.2021 § 260.

Varsinainen jäsen Varajäsen
Kyllikki Tanhua Paavo Siivikko
Varpu Mikkonen Pirjo Köngäs
Tapani Silventoinen Antero Svendsen
Marja Suojoki-Gauriloff Seija Semenoff
Katriina Halmeaho, laitoshoidon johtaja Laiti Mirja, avohoidon johtaja

 

Hyvinvointikoordinaattori toimii vanhusneuvoston koollekutsujana ja esittelijänä ja hallintosihteeri pöytäkirjan pitäjänä.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: