Vanhusneuvosto

Kuntalain (410/2015) § 27 mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto 2017 - 2020

Kunnanhallituksen päätökset 4.9.2017 § 297 ja 4.12.2017 § 400.

Varsinainen jäsen Varajäsen
Savela Ritva Tanhua Kaisa
Kyttä Eero Pennanen Salme
  Jääskeläinen Eija
Jefremoff Irja Silventoinen Eija
Tanhua Kyllikki Muotkajärvi Pirkko
Mikkonen Varpu Siivikko Paavo
   
Halmeaho Katriina, laitoshoidon johtaja Laiti Mirja, avohoidon johtaja

 

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii palveluohjaaja Riitta Sipola-Kellokumpu, puh. 040 779 2861.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: