Vanhusneuvosto

Kuntalain (410/2015) § 27 mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto 2017 - 2021

Kunnanhallituksen päätökset 4.9.2017 § 297, 4.12.2017 § 400, 16.4.2018 § 98, 6.5.2019 § 116, 18.5.2020 § 112 ja 30.11.2020 § 254.

Varsinainen jäsen Varajäsen
Kaisa Tanhua Ulla Vuorela
Salme Pennanen Heimo Pennanen
Tapani Silventoinen Jääskeläinen Eija
Jefremoff Irja Silventoinen Eija
Tanhua Kyllikki Muotkajärvi Pirkko
Mikkonen Varpu Siivikko Paavo
   
Halmeaho Katriina, laitoshoidon johtaja Laiti Mirja, avohoidon johtaja

 

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii palveluohjaaja vs. Eeva Myllymaa, puh. 040 779 2861, eeva.myllymaa@inari.fi

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: