Vanhusneuvosto

Kuntalain (410/2015) § 27 mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025

Kunnanhallituksen päätökset 23.8.2021 § 213 ja 11.10.2021 § 260.

Varsinainen jäsen Varajäsen
Marja Suojoki-Gauriloff, puheenjohtaja Seija Semenoff
Varpu Mikkonen Pirjo Köngäs
Eira Oikarinen -
Kyllikki Tanhua Paavo Siivikko
Leena Korhonen, hyvinvointikoordinaattori Anne-Marie Kalla, viestintäpäällikkö


Asiantuntijajäsen Maritta Mäenpää, kunnanhallituksen edustaja

Hyvinvointikoordinaattori toimii vanhusneuvoston koollekutsujana sekä esittelijänä ja hallintosihteeri pöytäkirjan pitäjänä.

Vanhusneuvoston pöytäkirjat

Vanhusneuvoston kokous 7.9.2023
Vanhusneuvoston kokous 6.6.2023

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: