Avustukset


Kunnan myöntämillä avustuksilla tuetaan inarilaista yhdistys- ja kansalaistoimintaa sekä kannustetaan kuntalaisia yhteisölliseen toimintaan.

Avustuksia voidaan myöntää inarilaisille tai Inarissa toimiville yhdistyksille, säätiöille, yhteisöille ja henkilöille. Kunta myöntää avustuksia vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Pääosa kunnan avustuksista myönnetään yhteisessä avustushaussa, joka järjestetään kerran vuodessa alkuvuodesta.

Myönnettävät avustukset

Yhteisessä avustushaussa myönnettävät avustukset ovat

  • yleisavustus rekisteröityneen yhdistyksen tai säätiön koko vuoden toimintaan (mukaan lukien perustoiminta, tapahtumat, hankkeet, hankinna ym. sääntöjen mukainen toiminta).
  • kohdeavustus tapahtuman, hankinnan, hankkeen tai muun kertaluontoisen toiminnan toteuttamiseen. Voidaan myöntää silloin, jos hakija ei hae tai saa yleisavustusta.
  • kyläyhdistyksen avustus Inarissa toimivan rekisteröityneen kyläyhdistyksen koko vuoden toimintaan.

Lisäksi yhteisen avustushaun jälkeen kunta voi myöntää jatkuvassa haussa harkinnanvaraista avustusta sellaisen tapahtuman, hankinnan, hankkeen tai muun kertaluontoisen toiminnan toteuttamiseen, johon ei perustellusta syystä ole ollut mahdollista hakea avustusta yhteisessä avustushaussa.

Yhdelle avustuksen hakijalle voidaan pääsääntöisesti myöntää vain yhdenlaista avustusta.

Myöntämisperusteet

Avustuksia myönnettäessä painotetaan aktiivista ja suunnitelmallista toimintaa, joka lisää kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan

  • vastaavuus kunnan strategiaan ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteisiin
  • toiminnan alueellinen merkitys
  • yhteistyö kunnan ja muiden yhdistysten kanssa
  • toiminnan laatu, laajuus, vaikuttavuus, suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
  • toiminnan aktiivisuus ja säännöllisyys
  • yhdistyksen jäsenmäärä (jäsenmaksun suorittaneet), ohjaajien ja/tai valmentajien määrä
  • yhdistyksen tai yhteisön taloudellinen tila, omaehtoinen varainhankinta ja muut rahoituskanavat. Avustuksen saajilta edellytetään tarkoituksenmukaista omehtoista varainhankintaa.

Rekisteröidyillä yhdistyksillä avustuksen saamisen edellytyksenä on toiminnan näkyväksi tekeminen kirjautumalla ja ilmoittamalla yhdistyksen toimijatiedot Lappilaiset.fi-verkkopalveluun (lue lisää: Yhdistysten yhteystiedot). Lisäksi yhdistyksen tietojen tulee olla ajan tasalla Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä (lue lisää: Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut).

Avustusten hakuajat

Yleisavustuskohdeavustus ja kyläyhdistyksen avustus ovat haettavissa yhteisessä avustushaussa kerran vuodessa alkuvuodesta. Hakuajasta tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla sekä paikallislehti Inarilaisessa. Vuonna 2020 yhteinen avustushaku järjestettiin 4. - 18.5.2020. Seuraava yhteinen avustushaku järjestetään tammi-helmikuussa 2021. Tarkasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Harkinnanvaraista avustusta voi hakea jatkuvassa haussa 19.5.2020 alkaen. 

Avustusten hakulomakkeet

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella.

Linkki harkinnanvaraisen avustuksen hakulomakkeelle: https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/inari/Aloita/harkinnanvarainenavustus2020

Yleis-, kohde- ja kyläyhdistysten avustustukset ovat haettavissa seuraavan kerran vuonna 2021. Linkki hakulomakkeelle julkaistaan avustushaun alkaessa.

Katso hakulomakkeen täyttöohje - yleisavustus (PDF)

Katso hakulomakkeen täyttöohje - kohdeavustus (PDF)

Katso hakulomakkeen täyttöohje - kyläyhdistyksen avustus (PDF)

Katso hakulomakkeen täyttöohje - harkinnanvarainen avustus (PDF)

Inarin kunnan avustusohje

Avustuskäytännöt kuvataan tarkemmin kunnan avustusohjeessa.

Katso avustusohje (PDF)

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: