Avustukset yhdistyksille, yhteisöille ja muille toimijoille


Kunnan myöntämillä avustuksilla tuetaan inarilaista yhdistys- ja kansalaistoimintaa sekä kannustetaan kuntalaisia yhteisölliseen toimintaan.

Avustuksia voidaan myöntää inarilaisille tai Inarissa toimiville yhdistyksille, säätiöille, yhteisöille ja henkilöille. Kunta myöntää avustuksia vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Pääosa kunnan avustuksista myönnetään kunnan kaikkien toimialojen yhteisessä avustushaussa, joka järjestetään kerran vuodessa alkuvuodesta.

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella Inarin kunnan sähköisessä asiointipalvelussa. 

Vuoden 2024 avustushaku viivästyy

Olemme ottamassa käyttöön uuden ohjelmiston avustushakua varten, minkä vuoksi hakuaikataulu viivästyy. Tiedotamme avustushausta erikseen mm. kotisivuillamme, paikallislehti Inarilaisessa sekä sosiaalisen median kanavissa.

Myönnettävät avustukset


Yhteisessä avustushaussa myönnettävät avustukset ovat

 • yleisavustus rekisteröityneen yhdistyksen tai säätiön koko vuoden toimintaan (mukaan lukien perustoiminta, tapahtumat, hankkeet, hankinna ym. sääntöjen mukainen toiminta).
 • kohdeavustus tapahtuman, hankinnan, hankkeen tai muun kertaluontoisen toiminnan toteuttamiseen. Voidaan myöntää silloin, jos hakija ei hae tai saa yleisavustusta.
 • kyläyhdistyksen avustus Inarissa toimivan rekisteröityneen kyläyhdistyksen koko vuoden toimintaan.

Lisäksi yhteisen avustushaun jälkeen kunta voi myöntää jatkuvassa haussa harkinnanvaraista avustusta sellaisen tapahtuman, hankinnan, hankkeen tai muun kertaluontoisen toiminnan toteuttamiseen, johon ei perustellusta syystä ole ollut mahdollista hakea avustusta yhteisessä avustushaussa.

Yhdelle avustuksen hakijalle voidaan pääsääntöisesti myöntää vain yhdenlaista avustusta. Kyläyhdistyksille voidaan perustellusta syystä myöntää kyläyhdistyksen avustuksen lisäksi kohdeavustusta tai harkinnanvaraista avustusta.
 

Myöntämisperusteet


Avustuksia myönnettäessä painotetaan aktiivista ja suunnitelmallista toimintaa, joka lisää kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan

 • vastaavuus kunnan strategiaan ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteisiin
 • toiminnan alueellinen merkitys
 • yhteistyö kunnan ja muiden yhdistysten kanssa
 • toiminnan laatu, laajuus, vaikuttavuus, suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
 • toiminnan aktiivisuus ja säännöllisyys
 • yhdistyksen jäsenmäärä (jäsenmaksun suorittaneet), ohjaajien ja/tai valmentajien määrä
 • yhdistyksen tai yhteisön taloudellinen tila, omaehtoinen varainhankinta ja muut rahoituskanavat. Avustuksen saajilta edellytetään tarkoituksenmukaista omehtoista varainhankintaa.

Rekisteröidyillä yhdistyksillä avustuksen saamisen edellytyksenä on toiminnan näkyväksi tekeminen ilmoittamalla yhdistyksen toimijatiedot Lappilaiset.fi-verkkopalveluun (lue lisää: Yhdistysten yhteystiedot). Lisäksi yhdistyksen tietojen tulee olla ajan tasalla Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä (lue lisää: Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut).
 

Kyläyhdistysten avustukset


Kyläyhdistyksen avustusta voivat hakea Inarin kunnan alueella toimivat rekisteröityneet kyläyhdistykset, rekisteröimättömät kylätoimikunnat ja muut vastaavat toimijat. Kyläyhdistysten avustukset myönnetään kaikkien toimialojen yhteisessä avustushaussa, joka järjestetään kerran vuodessa alkuvuodesta. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on rekisteröityneen yhdistyksen toiminnan näkyväksi tekeminen ilmoittamalla yhdistyksen tiedot Lappilaiset.fi-verkkopalveluun ja päivittämällä yhdistyksen tiedot Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin (katso edellinen kohta "Myöntämisperusteet).

Kyläyhdistykselle myönnettävä avustus koostuu perusosasta ja aktiivisuusosasta. Kyläyhdistyksille myönnettävistä avustusmäärärahoista 40 % myönnetään perusosana ja 60 % aktiivisuusosana.

Perusosa 40 % jaetaan avustusta hakeneiden ja avustuksen saamisen ehdot täyttäneiden hakijoiden kesken tasan hakijoiden määrällä jaettuna.

Aktiivisuusosa 60 % jaetaan avustusta hakeneiden ja avustuksen saamisen ehdot täyttäneiden hakijoiden kesken niin, että myönnettävä aktiivisuusosa määräytyy seuraavien aktiivisuuskriteerien mukaisesti:

 • Kyläyhdistyksen tulevan vuoden toiminta kohdistuu suoraan kyläläisiin.
 • Kylälle on tulossa kehittämistoimi, jossa kyläyhdistys on itse aktiivisena toimijana.
 • Kyläyhdistys tekee yhteistyötä Inarin kunnan ja muiden Inarin kylien kanssa ja/tai osallistuu aktiivisesti kylien neuvoston toimintaan.
 • Edellisen vuoden suunnitelmassa mainitut toimet on olennaisilta osin toteutettu.

Kyläyhdistysten avustusten myöntökriteerit on kuvattu tarkemmin kunnan avustusohjeessa. Tutustu myös kylien tukemisen esimerkkilaskelmaan.
 

Avustusten hakuajat


Yleisavustuskohdeavustus ja kyläyhdistyksen avustus ovat haettavissa yhteisessä avustushaussa kerran vuodessa alkuvuodesta. Hakuajasta tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla sekä paikallislehti Inarilaisessa. Vuoden 2022 yhteisessä avustushaussa oli haettavissa myös avustus kyläyhdistyksen defibrillaattorihankintaan. 

Vuoden 2023 yhteinen avustushaku järjestetään 30.1.-19.2.2023. 

Harkinnanvaraista avustusta voi hakea jatkuvassa haussa vuoden 2023 yhteisen avustushaun päätyttyä.
 

Avustusten hakulomakkeet


Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella Inarin kunnan sähköisessä asiointipalvelussa. 

Yleis-, kohde- ja kyläyhdistysten avustukset ovat haettavissa 30.01. - 19.02.2023. Pääset kirjautumaan hakulomakkeelle osoitteessa https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/inari/Aloita/Yhteinenavustushaku2023

Hakulomakkeiden täyttöohjeet

Alla olevista linkeistä pääset katsomaan hakulomakkeiden yksityiskohtaiset täyttöohjeet.

Hakulomakkeen täyttöohje - yleisavustus (PDF)

Hakulomakkeen täyttöohje - kohdeavustus (PDF)

Hakulomakkeen täyttöohje - kyläyhdistyksen avustus (PDF)

Hakulomakkeen täyttöohje - harkinnanvarainen avustus (PDF)
 

Inarin kunnan avustusohje


Avustuskäytännöt kuvataan tarkemmin kunnan avustusohjeessa.

Katso avustusohje (PDF)

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: