Terveydensuojelu

Terveydensuojeluvalvonnan tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä sellaisten elinympäristössä esiintyvien tekijöiden ennalta ehkäiseminen, vähentäminen ja poistaminen, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 6 §:n mukaan kunnan tehtävänä on  edistää ja valvoa terveydensuojelua alueellaan siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa.

Kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma) siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. Terveydensuojelun valvontasuunnitelma kaudelle 2020-24 odottaan ympäristöjaoston hyväksyntää.


Terveydensuojelulain muutoksen vaikutukset ilmoitusvelvollisuuteen, ilmoitusten käsittelyyn ja tarkastustoimintaan 1.1.2017 alkaen

Terveydensuojelulain 1.1.2017 voimaan tulleen muutoksen myötä 13 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden piiristä jäävät pois kampaamot ja parturit, hautausmaat, hautapaikat ja asemakaava-alueilla olevat eläinsuojat.

Toiminnanharjoittajan on edelleen tehtäväInarin kunnan ympäristöyksikköön terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus 30 vrk ennen toiminnan aloittamista seuraavista toiminnoista:

  • majoitusliike
  • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila
  • sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta
  • päiväkoti, kerho, lasten ja nuorten käyttämä tila
  • esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antava oppilaitos ja opetuksen järjestämispaikka
  • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö (tehostettu tai ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö, lastenkoti)
  • vastaanottokeskus
  • solarium, tatuointiliike ja kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
  • huoneisto tai laitos, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Ilmoituksen johdosta ei enää tehdä tiloja koskevaa hyväksymispäätöstä. Ilmoituksen saavuttua ilmoitus käsitellään ja ilmoituksen tekijälle annetaan todistus ilmoituksen vastaanottamisesta. Käsittelystä peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu. Ilmoitus on tehtävä myös tiloja tai toimintaa koskevista oleellisista muutoksista sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Käsittelyn jälkeen ilmoitetut toiminnat tulevat suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Tiloja ei tarkasteta aikaisempaan tapaan heti toiminnan alettua, vaan tarkastukset tehdään kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ensimmäinen tarkastus on maksullinen suunnitelmallinen tarkastus ja tarkastusajankohta sovitaan erikseen toiminnanharjoittajan tai tämän edustajan kanssa.

Hyväksymistä on haettava edelleen talousvettä toimittavalle laitokselle jolla on omaa vedentuotantoa tai käsittelyä. Toiminnanharjoittajan, joka ottaa talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa, ja muun kuin 18 §:ssä tarkoitetun talousvettä toimittavan laitoksen, on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus. Yhteisessä käytössä olevan vedenottamon tai vesisäiliön omistajan on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle vedenjakelualueesta 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa.
 


Hyödyllisiä linkkejä:

Valvira, terveydensuojelu

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: