Osallistuva budjetointi 2024

Vuoden 20204 osallistuvan budjetoinnin voitti Keinolahden frisbeegolf-radan kunnostus. Osallistuvan budjetoinnin prosessi eteni entiseen tapaan neljässä vaiheessa:

1. Ehdotusten kerääminen 4.-17.3.2024

Osallistuvassa budjetoinnissa inarilaiset saavat päättää, miten 10 000 euroa käytetään. Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia joko koko 10 000 euron määrärahan tai vain osan siitä. Monenkokoisia asioita saa siis ehdottaa, mutta yli 10 000 euroa vaativat ehdotukset eivät etene äänestykseen. Ehdotusten tulee toteutua Inarissa sekä olla kunnan toimivallassa ja säännösten sekä lainsäädännön mukaisia.

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisessä vaiheessa pyydettiin ehdotuksia siitä, miten 10 000 euroa tai osa siitä tulisi käyttää. Ehdotuksia pystyi jättämään 4.–17.3. verkkolomakkeella tai paikan päällä Inarin kunnan osallisuuskeskuksessa (Rantatie 10), Ivalon pääkirjastossa, Inarin kirkonkylän saamelaiskirjastossa ja kirjastoautossa. Ehdotuksia oli mahdollista jättää myös puhelimella lähettämällä tekstiviestin tai WhatsApp-viestin (viesti, ääniviesti, kuva tai video) numeroon 040 643 4305.

2. Ehdotusten valmistelu

Inarilaiset jättivät yhteensä 147 ehdotusta siitä, miten osallistuvaan budjetointiin varattu 10 000 euroa tulisi käyttää. Suuret kiitokset kaikille ehdotuksia jättäneille! Jätetyt ehdotukset liittyivät muun muassa ulkoilureittien sekä virkistys- ja liikuntapaikkojen kehittämiseen, liikuntavälineiden uusimiseen, tapahtumien järjestämiseen, sekä kunnan vapaa-ajan toimintoihin. Ehdotuksia jätettiin eniten sähköisellä lomakkeella (133 kpl), mutta myös WhatsApp-viestillä sekä paikan päällä Ivalon ja Inarin kirkonkylän kirjastoissa, kirjastoautossa sekä Inarin kunnan osallisuuskeskuksessa. 

Kun ehdotusten jättäminen oli päättynyt, ehdotukset käytiin läpi kunnan asiantuntijoiden kanssa. Kun samanlaiset tai samankaltaiset ehdotukset yhdistettiin, jäljelle jäi 84 ehdotusta. Äänestykseen etenivät sellaiset ehdotukset, jotka ovat kunnan toimivallassa, voidaan toteuttaa 10 000 eurolla ja jotka eivät ole toteutumassa jollakin muulla tavalla. Äänestykseen etenevistä ehdotuksista laadittiin kustannusarviot ja alustavat toteuttamissuunnitelmat. Äänestykseen etenevät ehdotukset julkaistaan.

3. Ehdotusten äänestäminen 22.4.-5.5.2024

Äänestykseen eteni kahdeksan (8) ehdotusta. Ehdotuksista on laadittu alustavat toteutussuunnitelmat ja kustannusarviot.

Kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset pääsevät äänestämään, mikä ehdotus osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutetaan. Yksi henkilö voi äänestää kerran. Äänestämään pääsee tämän sivun lopussa löytyvän linkin kautta nettilomakkeella. Paikan päällä voi äänestää Inarin kunnan osallisuuskeskuksessa, Ivalon ja Inarin kirjastoissa sekä kirjastoautossa.

Äänestyksen päätyttyä eniten ääniä saanut ehdotus tai ehdotukset toteutetaan 10 000 euron määrärahan puitteissa. Ehdotuksen toteuttamista voi seurata kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Äänestykseen edenneet ehdotukset:

 1. Saturnus -karuselli, sompakaruselli tai vastaava Inarin kirkonkylälle
  • Ehdotukseen kuluu koko määräraha. Karuselli kilpailutetaan ja karusellin paikka Inarin kylällä päätetään asukkaiden toiveiden sekä asennusmahdollisuuksien perusteella.

 2. Kuntoilulaitteita Urkinpuistoon Saariselälle
  • Määrärahalla voidaan hankkia arviolta 1–2 laitetta. Mikäli ehdotus voittaa äänestyksen, kartoitetaan tarkemmin, millaisille laitteille on tarve.

 3. Säädettävät lentopalloverkot ja toinen rantalentopallokenttä sekä sulkapallokenttä Ivaloon
  • Määrärahalla voidaan siirtää Ivalon torin vieressä oleva rantalentopallokenttä uimarannalle, hankkia säädettävät lentopalloverkot kentälle sekä toteuttaa sulkapallokenttä Ivaloon. Suunnitelman toteutuksessa ja kenttien sijoittelussa huomioidaan asukkaiden ja seuratoimijoiden mielipiteet.

 4. Ivalon skeittiparkin kehittäminen
  • Määrärahalla voidaan hankkia olemassa olevaan skeittiparkkiin lisää välineitä. Hankintaan kuluu koko määräraha.

 5. Keinolahden frisbeegolf-radan kunnostus
  • Mikäli ehdotus voittaa äänestyksen, tehdään lumien sulettua kartoitus kunnostustarpeista. Hankitaan tarvikkeita ja raivausta koko määrärahalla.

 6. Tervetuloa-kyltti Inarin kirkonkylälle
  • Määrärahalla voidaan rakentaa tervetuloa-kyltti Inarin kylälle etelän suunnasta tullessa. Kyltin ulkonäöstä voidaan järjestää ideakilpailu.

 7. Itseopiskelutila kirjaston tiloihin
  • Määrärahalla voidaan hankkia Smartblock-tila tai vastaava itseopiskelua varten Inarin kirjastoon.

 8. Jouluvalot Inariin ja Ivaloon
  • Määrärahalla voidaan hankkia valoja. Inarin ja Ivalon keskustojen halki kulkevat pääkadut ovat ELY-keskuksen hallinnoimia, eikä kunnalla ole oikeutta laittaa jouluvaloja niiden varsilla oleviin katulamppuihin. Mikäli ehdotus voittaa äänestyksen, tulee valojen sijoittelu suunnitella tarkemmin (miten/mihin).

Linkki äänestyslomakkeeseen

4. Voittajaehdotuksen tai -ehdotusten toteutus
 

Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voitti Keinolahden frisbeegolf-radan kunnostaminen.

Lämmin kiitos kaikille äänestäneille! Hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 320 ja hylättyjä ääniä oli 9. Ääni hylättiin, jos sama henkilö äänesti kahdesti tai jos äänestyslipukkeesta puuttuivat yhteystiedot. Äänistä 73,2 % annettiin sähköisesti ja 26,8 % Ivalon ja Inarin kirkonkylän kirjastoilla, kirjastoautossa sekä osallisuuskeskuksessa olleilla äänestyspisteillä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

 • Keinolahden frisbeegolf-radan kunnostus 24,38 %
 • Jouluvalot Inariin ja Ivaloon 21,25 %
 • Kuntoilulaitteita urkinpuistoon Saariselälle 17,19
 • Itseopiskelutila Inarin saamelaiskirjastoon 12,5 %
 • Säädettävät lentopalloverkot, toinen rantalentopallokenttä sekä sulkapallokenttä Ivaloon 10,31 %
 • Saturnus-karuselli, sompakaruselli tai vastaava Inarin kirkonkylälle 6,88 %
 • Ivalon skeittiparkin kehittäminen 5,31 %
 • Tervetuloa-kyltti Inarin kirkonkylälle 2,19 %

Seuraavaksi Inarin kunnan tekninen toimi ja vapaa-aikatoimi kartoittavat yhdessä harrastajien kanssa, mitä kaikkia toimenpiteitä Keinolahden frisbeegolf-radalla tehdään. Rata sijaitsee pari kilometriä Ivalon kylän pohjoispuolella, Keinolahden moottorikelkkaradan ympäristössä. Alueella on tarvetta ainakin raivaukselle, merkintöjen parantamiselle sekä heittopaikkojen kunnostukselle.

Toteuttamista voit seurata kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Mitä kuuluu viime vuoden voittajaehdotukselle?

Vuoden 2023 äänestyksen voitti kuntoportaiden rakentaminen Inarin Onnenkukkulalle. Alkuperäinen ajatus oli toteuttaa 10 000 euron ja talkootyön voimin portaat Onnenkukkulan jyrkemmälle puolelle. Kunnan, Inarin kyläyhdistyksen ja Inarin yritysten suunnittelutapaamisessa paikan päällä idea kuitenkin jalostui ja päätettiin toteuttaa kylältä, koululta ja leikkikentältä päin paremmin saavutettavat portaat Menesjärventien puolelle Onnenkukkulaa. Osallistuvan budjetoinnin 10 000 euron määrärahan puitteissa toteutettiin suunnitelmat portaiden rakentamiseksi sekä hankittiin osa tarvikkeista. Loppurahoitus kokonaistoteutukseen on varattu investointiohjelmaan vuodelle 2024.

Inarilaisten jättämiä ehdotuksia hyödynnetään paitsi osallistuvassa budjetoinnissa, myös muussa kunnan toiminnan suunnittelussa. Inarilaisten jättämistä ehdotuksista saadaan tärkeää tietoa siitä, millaisia asioita kuntalaiset tarvitsevat ja toivovat Inariin. Ehdotuksia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös osana kunnan normaalia toimintaa.

Lisätietoja: hyvinvointikoordinaattori Leena Korhonen, leena.korhonen@inari.fi / 040 643 4305

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: