E.J. Längmanin rahasto

E.J. Längmanin rahasto on perustettu valtuuston päätöksellä (28§) 5.3.1986 ja sen peruspääoma muodostuu pääosin Suomen Kulttuurirahaston Inarin kunnalle osuutena luovuttamista Längmanin kunnallisrahaston varoista.

Rahaston tuotto ja tarkoitukseen saadut muut varat muodostavat käyttöpääoman, jota käytetään rahaston tarkoituksen toteuttamiseen joka kolmas vuosi. Avustusten jakoajankohdasta ilmoitetaan erikseen siten kuin kunnan ilmoituksista kulloinkin ilmoitetaan.

Rahaston tarkoituksena on alkuperäisen rahaston tarkoitusperien mukaisesti sosiaalisten ja terveydellisten olojen parantaminen Inarin kunnassa. Rahaston tarkoitusta toteutettaan jakamalla tukea säännön 4 §:n mukaisesti:

  • terveydenhuollon tarpeisiin
  • avustuksena sairaille ja vammaisille
  • avustuksena vähävaraisille nuorille ammattikoulutusta varten
  • avustuksena koulujen oppivälineistön parantamiseen

Tukea ei voi myöntää tarkoituksiin, joita avustamalla vähennettäisiin kunnan lakisääteisiä velvollisuuksia.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: