Maaseutupalvelut

Maataloussihteeri Minna Pulju, puh. 040 357 6077 

Sähköposti: maaseututoimi@inari.fi
Käyntiosoite: Inarin kunta maaseututoimi, Rantatie 10, 99800 Ivalo
Postiosoite: Inarin kunta ympäristöyksikkö, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

Maaseututoimi vastaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvista tehtävistä. Pääasiallisina tehtävinä ovat EU:n ja kansallisten maataloustukien hallinnointi, johon kuuluu mm. hakemusten vastaanotto, hakemustietojen tallennus, eriasteiset tarkastukset ja lisäselvitysten pyynnöt sekä tukien maksatukset ja oikaisuvaatimuskelpoisten päätösten teko.

Maaseututoimen tehtäviin kuuluvat myös sato-, hirvi-, tulva- ja riistavahinkojen arviointi (mm. petoeläinten aiheuttamat vahingot), päätöksenteko ja korvausten maksaminen. Lisäksi annetaan rahoitusneuvontaa, luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläkeneuvontaa sekä lausuntoja jätetyistä hakemuksista.

Maaseutuhallinnon lomakkeet


VIPU-palvelu

Viljelijöillä on mahdollisuus hakea käyttäjätunnuksia maaseutuelinkeinoviranomaiselta tilansa tietojen selailuun ja sähköiseen tukihakuun. Palvelun kautta voi jättää tukihakemuksia, katsella ilmoitettuja tietoja sekä seurata tukimaksatusta oman tilansa kohdalta. Viljelijä voi myös valtuuttaa neuvojan puolestaan jättämään sähköiset tukihakemukset. Vipu-palveluun on liitetty karttapalvelu. Palvelu on maksuton.
https://vipu.mavi.fi


Viljavuustutkimukset

Ympäristötukeen sitoutuneen viljelijän on teetettävä viljavuustutkimus pelloiltaan viiden vuoden välein. Asetuksen mukaan näytteenottopäivämäärien väli ei saa ylittää viittä vuotta. Maanäyterasioita saa maaseututoimesta.


Lomituspalvelut

Muhoksen, Posion, Ristijärven, Sallan, Siikalatvan, Sodankylän, Sotkamon ja Ylitornion paikallisyksiköt yhdistyvät ja uudeksi yksiköksi tulee Muhoksen kunnan hallinnoima Pohjois-Suomen lomituspalvelut. Lomitushallinnossa tapahtuu muutoksia ja alla tietoa keskeisimmistä muutoksista 1.1.2023 alkaen.

Otamme käyttöön Pohjois-Suomen lomituspalveluissa yhteisen asiakaspalvelunumeron ja sähköpostin

Asiakaspalvelunumero 08 5587 0400 (ark. klo 9-15)

Kaikki maatalousyrittäjien yhteydenotot  keskitetään asiakaspalvelunumeroon ja sähköpostiin  osoitteeseen lomitus@muhos.fi

Asiakaspalvelusta vastaa yksi henkilö ja hänellä on kolme varahenkilöä. Lomituspalveluohjaajille ei soiteta suoraan. Asiakaspalvelija kirjaa kaikki yhteydenotot (soitot ja sähköpostiviestit) ylös ja laittaa asian jatkokäsittelyyn asian hoitajalle.

Tarvittaessa lomituspalveluohjaajat ottavat asiakkaaseen yhteyttä puhelimitse asian hoitamiseksi.

Lomitussuunnitelmat tulevat jatkossa sähköpostitse turvasähköpostin kautta

Sijaisapuhakemuksien liitteet tulee lähettää turvasähköpostin kautta osoitteeseen https://turva-muhos.jict.fi/,  vastaanottajaksi valitaan lomitus@muhos.fi.

Lomituspyynnöt voi myös tehdä sähköisesti osoitteessa: Asiointipalvelu | Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

SIIRTYVIEN YKSIKÖIDEN OSALTA Vanhat numerot poistuvat alkuvuoden aikana ja otamme uudet puhelinnumerot käyttöön mahdollisimman pian.

sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@muhos.fi

Päivystys:
Päivystämme alkuvuoden vain lomittajia tiimeittäin. Melan tietokantojen yhdistyttyä tiedotamme päivystyksestä lisää. Niillä alueilla, joilla päivystystä ei ole ollut, otetaan päivystys asteittain käyttöön. 

Minkä tiimin alueelle kuulun uudessa yksikössä (vanhan paikallisyksikön mukaan):
Läntinen tiimi: Muhos, Siikalatva
Itäinen tiimi: Posio, Ristijärvi, Sotkamo
Pohjoinen tiimi: Salla, Sodankylä, Ylitornio, Pudasjärvi

Itse järjestetty lomitus
1.1.2023 alkaen itse järjestetyn lomituksen korvaushakemukset vuodelta 2023 toimitetaan keskitetysti Muhoksen kuntaan, joko postitse osoitteeseen Muhoksen kunta / Lomituspalvelut, PL 39, 91501 Muhos tai turvasähköpostin kautta osoitteeseen https://turva-muhos.jict.fi/,  vastaanottajaksi valitaan lomitus@muhos.fi.

Terveisin
POHJOIS-SUOMEN LOMITUSPALVELUT

Linkki Muhoksen kunnan lomituspalveluiden sivulle:
Muhoksen kunnan lomituspalvelut

 


Hyödyllisiä linkkejä:

Maaseutuhallinnon lomakkeet:
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palvelut_aiheittain/ymparisto_ja_luonto/maatalous_ja_kotielaimet/index.html

Keskusvirastojen sivuja:
www.mavi.fi

www.ely-keskus.fi

www.mela.fi

www.mtk.fi

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: