Tilastotietoa Inarin kunnasta

 • perustettu........................................................................... vuonna 1876
 • kokonaispinta-ala, km2................................................................ 17 334
 • maapinta-ala, km2........................................................................15 052
 • vesipinta-ala, km2..........................................................................2 282

Inarissa on erilaisia suojelualueita n. 10 948 km2. Se on n. 72,2 % maapinta-alasta.
Suojelualueista 6 030 km2 on erämaa-alueita. Inari on pinta-alaltaan Suomen suurin kunta.

 Inarin kunnassa sijaitsevat kansallispuistot

 • Lemmenjoen kansallispuisto, pinta-ala  2634 km2
 • Urho Kekkosen kansallispuisto, kokonaispinta-ala 2550  km2,  josta Inarin kunnan puolella 62 km2
   

 Väestö

 • Asukkaita 31.12.2020        ..............................................................   6 862 (-0,7 %)
 • Asukkaita 31.12.2019........................................................................ 6 907 (-0,3%)                 
 • Asukkaita 31.12.2018  .....................................................................  6 930 (+0,9 %)
 • Asukkaita 31.12.2017.........................................................................6 874 (+0,7 %)
 • Asukkaita 31.12.2016.........................................................................6 825 (+0,3 %)
 • Asukkaita 31.12.2015 ........................................................................6 796 (-0,3 %)
 • Asukkaita 31.12.2014........................................................................ 6 814
 • Asukkaita/maakm2...........................................................................   0,45 
 • Suomen saamelaisten lukumäärä vuonna 2019 vaaleissa oli 10 759, josta saamelaisalueella saamelaisia oli 3 406 ja josta Inarissa 2141 henkilöä.
 • Lapin väkimäärä oli 1 78 530 ihmistä (2/2019)

Lähde: Tilastokeskus ja Inarin kunta

Väestön ikärakenne 2020

 • 0-14 v.         12,1 %  väestöstä (12,5 %/v. 2019, 12,5 %/ v. 2018 ja 12,5 %/v. 2017)
 • 15-64 v.       61,0 % väestöstä ( vrt. 61,5 %/v. 2019,  62,2 % /v. 2018,  62,6 %/v. 2017)
 • Yli 64 v        26,8 % väestöstä (vrt. 26 %/ v. 2019, 25,3 %/ v. 2018, 24,9 %/v. 2017)
 • Perheiden lukumäärä: 1851 kpl (vrt. 1 863 kpl/v. 2019)
 • Asuntokuntien lukumäärä: 3 283 kpl

Veroprosentit 2021

Tuloveroprosentti vuonna 2021......................           ..............   ..... 19,0 % 
Kiinteistöveroprosentit vuonna 2021:

 • yleinen........................................................................................... 1,35 %
 • vakituiset asuinrakennukset.......................................................... 0,55 %
 • muut kuin vakituiset asuinrakennukset......................................... 1,15 %
 • rakentamattoman rakennuspaikan vero........................................ 3,00 % 
 • yleishyödylliset yhteisöt................................................................. 0,00 %

Lähde: Inarin kunta

Muita talouslukuja vuonna 2019

 • Toimintakate peruskunnassa 59,54 milj €
 • Vuosikate 2,3 milj €
 • Tulos +0,279 milj € (vrt 1,653 miljoonaa € ylijäämäinen vuonna 2018)
 • Lainakanta 1922,7 €/asukas (vrt v. 2018:1889 €/asukas, v. 2017/2013,8 €/asukas ja v. 2016/ 2202,2 €/asukas)
 • Konsernin lainakanta 6604,6 €/asukas  (vrt 6038 €/asukas ( v. 2017/6332,7 €/asukas ja v. 2016/6804,4 €/asukas )
  Lähde: Tilastokeskus

Työllisyys/työttömyys

   

  v. 2009 v. 2013      v. 2015   v. 2016      v. 2017  v. 2018 v 2019 v. 2020
Työttömyysaste % 14,5 % 17,8 % 17,4 % 15,4 % 14,4 % 11,6 % 8,9 % 18,0 %


Lähde: temtyollisyyskatsaus.fi

Suurimmat työnantajat ovat Inarin kunta, Rajavartiolaitos ja Metsähallitus.
Vuonna 2019 Inarin kunnan palveluksessa oli 581 vakinaista ja määräaikaista työntekijää, Ivalon ja Rajajoosepin rajavartioasemílla (Rajavartiolaitos) 80 henkilöä ja Metsähallituksella 46 henkilöä.
Lähde: Inarin kunta, Rajavartiolaitos ja Metsähallitus

Työttömyysaste Inarin kunnassa 2009-2020, taulukko

Elinkeinojakauma vuonna 2018 (vrt v. 2017 , v. 2016 ja v. 2015)

 • Palvelut, osuus työpaikoista 84,3% (83,9 %/v. 2017, 84,7 %/v. 2016 ja 83,3 %/ v. 2015)
 • Alkutuotanto, osuus työpaikoista 5,8 % (6,3 %/v. 2017, 6,4 %/v. 2016 ja 7,4 %/v. 2015)
 • Jalostus, osuus työpaikoista 8,1 % (7,9 %/v. 2017, 6,7 %/v. 2016 ja 7,0 %/v. 2015)

Lähde: Tilastokeskus

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset sekä yrityskanta Inarissa 2013-2020

 

V. 2013

V. 2014

V. 2015

V. 2016

V. 2017

v. 2018

v. 2019

v. 2020

Yritysten määrä (kpl) 554 558 561 567 577 637 657

tammi-maaliskuu 682 kpl
loka-joulukuu 703 kpl

Aloittaneet yritykset

28

39

31

40

57

51

49

64 kpl

Lopettaneet yritykset

43

39

21

26

x *** 

19

28

32 kpl
Nettomuutos  -15 0 +10 +14 x *** +32 +21 +32 yritystä

Lähde: Tilastokeskus
* Vuoden 2020 tilanne: *)1-9/2020 aloittaneita yrityksiä 52 kpl  ja **)1- 6/2020 lopettaneita yrityksiä 17 kpl.
***)x= tilastotietoa ei ole vielä saatavilla. 

 Yritysten määrä Inarin kunnassa 2013-2020

Starttirahan saaneet Inarissa

 • vuonna 2020 starttirahan saaneita 14 kpl
 • vuonna 2019 starttirahan saaneita 10 kpl 

Lähde: Ely-keskus 4.2.2021

Oppisopimuskoulutus

Vuonna 2020 oppisopimuksia Inarissa 7 kpl  viidessä eri yrityksessä.
Lähde: Redu 3.3.2020

 

Julkiset investoinnit Inarin kunnassa

Matkailun merkitys 

Alla olevien matkailijoiden yöpymismäärät on otettu visiittori.fi matkailutilastoista:

Matkailijoiden yöpymismäärät Inari-Saariselkä-matkailualueella

 • Vuosi 2020             368 000 yöpymistä (-36,2%), josta kotimaisten yöpymisiä 204 300 (-3,8%) ja
                                  ulkomaalaisten yöpymisiä 163 800 (-54,9%)
 • Vuosi 2019             576 500 yöpymistä (+3 %), josta kotimaisten yöpymisiä 214 500 (37 %) ja
                                  ulkomaalaisten yöpymisiä 362 999  (63 %) 
 • Vuosi 2018             561 082 yöpymistä 
 • Vuosi 2017             453.000 yöpymistä (-2,3 %), josta kotimaisten yöpymisiä 197 000 (-18,4%) ja
                                 ulkomaalaisten yöpymisiä  256 000 (+15,1 %)
 • Vuosi 2016             462.604 yöpymistä (+7,9 %) 
 • Vuosi 2015             429.300 yöpymistä (-0,2 %)
   
 • Inari-Saariselkä matkailualueen yöpymiset 2015-2020

Inari-Saariselkä -matkailualueella (yhteensä Saariselkä+Muu Inari) yöpyneiden kansallisuudet vuonna 2020

 • Ranska 27.900 yötä
 • Saksa 15.300 yötä
 • Alankomaat 15.200 yötä
 • Englanti 13.600 yötä
 • Kiina 11.900 yötä
 • Japani 8.300 yötä
 • Norja 3.000 yötä
 • Venäjä 2.510 yötä

Yöpymiset Saariselällä (pl. Inarin muu alue)

 • Vuosi 2020            231 000 yöpymistä (-40,0%), josta suomalaisia 141 000 (-12,6 %) ja ulkomaalaisia 90 300 (-59,7%)
 • Vuosi 2019            385 000 yöpymistä (-0,7%), josta suomalaisia 161 000 (-2,1 %) ja ulkomaalaisia 224 000 (+0,3 %)
 • Vuosi  2018            388 000 yöpymistä (+2 %)
 • Vuosi 2017             378 000 yöpymistä (+10.2 %), josta suomalaisia 175 000 ja ulkomaalaisia 203 000 (+18,3 %)
 • Vuosi 2016             241 107 yöpymistä
 • Vuosi 2015             299 000 yöpymistä

Saariselällä yöpyneiden kansallisuudet vuonna 2020

 • Ranska 13.600 yötä
 • Kiina 7.400 yötä
 • Englanti 7.300 yötä
 • Japani 7.000 yötä
 • Alankomaat 6.900 yötä
 • Saksa 6.700 yötä
 • Norja 1.500 yötä
 • Venäjä 1.700 yötä

Yöpymiset Muu Inari (pl. Saariselkä)

Vuosi 2020             137 000 yöpymistä (-30,2 %), josta suomalaisia 63 300 (+13,7%) ja ulkomaalaisia 73 500 (-47,6 %)
Vuosi 2019             191 000 yöpymistä (+10,6 %), josta suomalaisia 53 500 (-1,4 %) ja ulkomaalaisia 138 000 (+16,1 %)

Muualla Inarissa yöpyneiden kansallisuudet vuonna 2020

 • Ranska 14.300 yötä
 • Saksa 8.600 yötä
 • Alankomaat 8.300 yötä
 • Englanti 6.300 yötä
 • Kiina 4.500 yötä
 • Japani 1.300 yötä
 • Norja 1.500 yötä
 • Venäjä 810 yötä

Huom!  Muu Inari -tilaston yöpymismääriin sisältyvät rekisteröidyt Inarin alueen majoitusliikkeet Ivalossa, Inarissa, Nellimissä ja Kaamasessa. Saariselän tilastoon sisältyvät vain Saariselän alueen rekisteröidyt majoitusliikkeet. 

Rekisteröidyt majoitustilastot sisältävät rekisteröityjen majoitusliikkeiden, eli hotellien, motellien, matkustajakotien, retkeilymajojen, lomakylien ja leirintäalueiden tilastot. Liikkeet, joissa on alle 20 vuodepaikkaa tai sähköliitäntä­pisteellä varustettua matkailuvaunupaikkaa, eivät kuulu tilastoinnin piiriin.
Lähde: visiittori.fi

Lentomatkailijat Ivalon lentoasemalle 

 • Vuosi 2020              114 992 matkustajaa (- 52,1 %)
 • Vuosi 2019              239 753 matkustajaa (-1,1 %)
 • Vuosi 2018              242.457 matkustajaa (+15,1 %)
 • Vuosi 2017              210 566 matkustajaa (+17,2 %)
 • Vuosi 2016              179 000 matkustajaa

Lähde: Finavia.fi

Lentomatkustajat Ivalon lentokentällä 2010-2020

Rajanylitykset Venäjältä Suomeen Raja-Joosepin kautta

 • Vuosi 2020             16 593 hlöä (-79,5 %)
 • Vuosi 2019             80 864 hlöä (+9,2 %)
 • Vuosi 2018             74 063 hlöä (-4,0 %)
 • Vuosi 2017             77 119  hlöä
 • Vuosi 2016             67 931 hlöä
 • Vuosi 2015             76 861 hlöä

Lähde: Raja.fi

Rajanylitykset Raja-Joosepissa 2010-2020

Rajanylitykset Norjasta Suomeen ja takaisin Näätämön kautta

Vuosi 2020              240 991 hlöä
Vuosi 2019              508 556 hlöä

Rajanylitysten määrä on saatu laskemalla kuorma-autojen, linja-autojen, pakettiautojen ja henkilöautojen rajanylitys Suomesta Norjaan ja Norjasta Suomeen Näätämössä vuosina  2019 ja 2020. Saatu määrä on kerrottu henkilömääräkertoimella 2,7.
Lähde: Väylävirasto, vayla.fi

Katso myös

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: