Tilastotietoa Inarin kunnasta

- perustettu........................................................................... vuonna 1876
- kokonaispinta-ala, km2................................................................ 17 334
- maapinta-ala, km2........................................................................15 052
- vesipinta-ala, km2..........................................................................2 282

Inarissa on erilaisia suojelualueita n. 10 948 km2. Se on n. 72,2 % maapinta-alasta.
Suojelualueista 6 030 km2 on erämaa-alueita.
Inari on pinta-alaltaan Suomen suurin kunta.

 Kunnassa sijaitsevat seuraavat kansallispuistot:

- Lemmenjoen kansallispuisto, pinta-ala  2634 km2
- Urho Kekkosen kansallispuisto, kokonaispinta-ala 2550  km2,  josta Inarin kunnan puolella 62 km2

 VÄESTÖ

 

Asukkaita 31.12.2018                                                                         6930 (+0,9 %)

Asukkaita 31.12.2017.........................................................................6874 (+0,7 %)

Asukkaita 31.12.2016.........................................................................6825 (+0,3 %)

Asukkaita 31.12.2015 ........................................................................6 796 (-0,3 %)
Asukkaita 31.12.2014........................................................................ 6 814
Asukkaita/maakm2........................................................................... 0,45 
Saamelaisten lukumäärä vuonna 2016 oli 2200 ja vuonna 2015 oli 2171 henkilöä.
Lapin väkimäärä oli 180 687 ihmistä (31.12.2015).

 

Väestön ikärakenne 2018:

0-14 v.          12,5 % väestöstä   (v. 2017: 12,5 %)

15-64 v.        62,2 % väestöstä   (v.2017:  62,6 %)

Yli 64 v         25,3 % väestöstä  (v. 2017: 24.9  %)

Perheiden lukumäärä vuonna 2018: 1846

Asuntokuntien lukumäärä vuonna 2018: 3240

TYÖLLISYYS/TYÖTTÖMYYS

   

  v. 2009 v. 2013      v. 2015   v. 2016      v. 2017  v. 2018
Työttömyysaste % 14.5 17,4 17,2 13,6 13,4 (443 hlöä) 9,5

Suurimmat työnantajat ovat Inarin kunta, Rajavartiolaitos ja Metsähallitus.
Inarin kunnan palveluksessa oli 581 vakinaista ja määräaikaista työntekijää vuonna 2017, 
josta miehiä oli 100 ja naisia 481. Henkilöstön keski-ikä oli 45,85 vuotta. 

ELINKEINOJAKAUMA VUONNA 2017 (vrt. v 2016 ja v. 2015:)

- Palvelut, osuus työpaikoista 83,9 %/v. 2017 (84,7 %/v. 2016 ja 83,3 %/ v. 2015)
- Alkutuotanto, osuus työpaikoista 6,3 %/v. 2017 (6,4 %/v. 2016 ja 7,4 %/v. 2015)

- Jalostus, osuus työpaikoista 7,9 %/v. 2017 (6,7 %/v. 2016 ja 7,0 %/v. 2015)


Kunnassa olevien työpaikkojen määrä oli 3010 vuonna 2017, kun määrä oli 2741 vuonna 2015.

YRITYSTEN MÄÄRÄ INARISSA 2013-2017

V. 2013

V. 2014

V. 2015

V. 2016

V. 2017

   Yritysten määrä (kpl)

554 558 561 567 577

Aloittaneet yritykset

4

8

7

13

16

Lopettaneet yritykset

16

18

10

7

10

Lähde: Tilastokeskus

MATKAILUN MERKITYS INARISSA

Yöpymiset Inari-Utsjoki -matkailualueella: 

Vuosi 2018             561 082 yöpymistä,

                                     josta Saariselällä 387 941 yöpymistä ja muualla Inarissa 173 141 yöpymistä, 

                                      käyttöaste Saariselällä 46,7% ja muualla Inarissa 40,3%

Vuosi 2017             453.000 yöpymistä (-2,3 %), josta suomalaisia 197 000 (-18,4%) ja ulkomaalaisia 256 000 (+15,1 %)

Vuosi 2016             462.604 yöpymistä (+7,9 %) 

Vuosi 2015             429.300 yöpymistä (-0,2 %)

Yöpymiset Saariselällä (pl Inarin muu alue):

Vuosi  2018            388 000 yöpymistä (+2 %)

Vuosi 2017             378 000 yöpymistä (+10.2 %), josta suomalaisia 175 000 ja ulkomaalaisia 203 000 (+18,3 %)

Vuosi 2016             241 107 yöpymistä (+13,7 %)

Vuosi 2015             299 000 yöpymistä

Kansallisuudet yöpymisistä Saariselän ja Inari-Utsjoki -matkailualueella vuonna 2017:
- Huom! Inari-Utsjoki -matkailualueen yöpymismääriin sisältyvät kaikki ko. kuntien majoitusliikkeet (pl. Sodankylän pohjoisosa)

ja Saariselän lukuun sisältyy Saariselän alueen ja Sodankylän Tankavaaran alueen majoitusliikkeet

Saariselkä Inari-Utsjoki
yöt, kpl

muutos

2016->2017

yöt, kpl muutos
2016->2017
Iso-Britannia 43600 +3 % 50500 +12,6 %
Saksa  13800 +1,1 % 23700 -6,7 %
Japani 13300 +25,4 % 14900 +84 %
Kiina 11900 +92,3 % 14300 +80,3 %
Alankomaat 11400 +43,1 % 17200 +37,5 %
Ranska 7600 +25,2 % 25800 +15,2 %
Singapore 5400 -2,3 % 5500 +32,8 %
Espanja 5300 -2,6 % 7200 +11 %
Yhdysvallat 4500 +59 % 6000 +25,7 %

Lentomatkailijat Ivalon lentoasemalle : 

Vuosi 2018              242.457 matkustajaa (+15,1 %)

Vuosi 2017              210 566 matkustajaa (+17,2 %)

Vuosi 2016              179 000 matkustajaa

Rajanylitykset Venäjältä Suomeen Raja-Joosepin kautta:

Vuosi 2018             74 063 hlöä (-4 %)

Vuosi 2017             77 119  hlöä

Vuosi 2016             67 931 hlöä

Vuosi 2015             76 861 hlöä

  

KUNNAN TALOUS

Tuloveroprosentti vuonna 2019-2020.......................................... 19,0 % 
Kiinteistöveroprosentit vuonna 2019-2020
- yleinen........................................................................................... 1,35 %
- vakituiset asuinrakennukset............................................................. 0,55 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset.............................................. 1,15 %
- voimalaitosrakennusten vero           ................................................ 1,35 %
- rakentamattoman rakennuspaikan vero............................................. 3,0 % 
- yleishyödylliset yhteisöt................................................................. 0,00 %

 

MUITA LUKUJA V. 2017:
- Vuosikate 716,1 euroa/asukas (vuonna 2016: 526,0 euroa/asukas)

- Lainakanta 2013,8 euroa/asukas (vuonna 2016: 2202,2 euroa/asukas)

- Konsernin lainakanta 6332,7 euroa/asukas (vuonna 2016: 6804,4 euroa/asukas )

Katso myös:

* Kuntien avainluvut  (Lähde:Tilastokeskus)

* Inarin kunnan väestö ikäryhmittäin  31.12.2017 (Lähde: Tilastokeskus)
väestö alueittain ja vertailu 2006 - 2011 (.xls)

* Lentomatkustajat Ivalon lentoasemalla (Lähde: Finavia.fi)

* Rajanylitykset Rajajoosepin rajanylityspaikalla (Lähde: raja.fi)