Tilastotietoa Inarin kunnasta

 • perustettu.......................................................................... vuonna 1876
 • kokonaispinta-ala, km2................................................................ 17 334
 • maapinta-ala, km2........................................................................15 052
 • vesipinta-ala, km2...........................................................................2 282

Inarissa on erilaisia suojelualueita n. 10 948 km2. Se on n. 72,2 % maapinta-alasta.
Suojelualueista 6 030 km2 on erämaa-alueita. Inari on pinta-alaltaan Suomen suurin kunta.

 Inarin kunnassa sijaitsevat kansallispuistot

 • Lemmenjoen kansallispuisto, pinta-ala  2 634 km2
 • Urho Kekkosen kansallispuisto, kokonaispinta-ala 2 550  km2,  josta Inarin kunnan puolella 62 km2
   

 Väestö

 • Asukkaita 31.12.2022........................................................................ 7 047 (+0,56 %)
 • Asukkaita 31.12.2021 ......................................................................  7 008 (+2,1 %)
 • Asukkaita 31.12.2020......................................................................   6 862 (-0,7 %)
 • Asukkaita 31.12.2019........................................................................ 6 907 (-0,3%)                 
 • Asukkaita 31.12.2018  .....................................................................  6 930 (+0,9 %)
 • Asukkaita 31.12.2017.........................................................................6 874 (+0,7 %)
 • Asukkaita 31.12.2016.........................................................................6 825 (+0,3 %)
 • Asukkaita 31.12.2015 ........................................................................6 796 (-0,3 %)
 • Asukkaita 31.12.2014........................................................................ 6 814
 • Asukkaita/maakm2...........................................................................   0,47 
 • Suomen saamelaisten lukumäärä vuonna 2019 vaaleissa oli 10 759, josta saamelaisalueella saamelaisia oli 3 406, joista Inarissa 2 141 henkilöä.
 • Perheiden lukumäärä: 1 885 kpl v. 2021 ( +1,84 % / 1 851 kpl 2020, vrt. 1 863 kpl/v. 2019)
 • Asuntokuntien lukumäärä: 3 342 kpl (+ 1,80 % / ed. 3 283 kpl)
 • Lapin väkimäärä oli 175 795 ihmistä (31.12.2022)

Lähde: Tilastokeskus ja Inarin kunta

Väestön ikärakenne 2021

 • 0-14 v.         12,0 %  väestöstä ( v. 2020, vrt. 12,5 %/v. 2019, 12,5 %/ v. 2018 ja 12,5 %/v. 2017)
 • 15-64 v.       61,0 % väestöstä (v. 2020, vrt. 61,5 %/v. 2019,  62,2 % /v. 2018,  62,6 %/v. 2017)
 • Yli 64 v        27,0 % väestöstä (v. 2020, vrt.  26 %/ v. 2019, 25,3 %/ v. 2018, 24,9 %/v. 2017)

Lähde: Tilastokeskus

Asukasmäärät suurimmissa kylissä 2023

 • Ivalo 3 247 asukasta
 • Inarin kylä 783 asukasta
 • Saariselkä 323 asukasta

Lähde: Kuntanet 2023.

Tämän sivun lopussa on lisäksi linkki kaikkiin Inarin postinumeroalueiden asukasmääriiin vuonna 2021. 
Lähde: Tilastokeskus

Talous

Veroprosentit 2022

Tuloveroprosentti vuonna 2022.............................................. 19,0 % 

Kiinteistöveroprosentit vuonna 2022:

 • yleinen........................................................................................... 1,35 %
 • vakituiset asuinrakennukset.......................................................... 0,55 %
 • muut kuin vakituiset asuinrakennukset......................................... 1,15 %
 • rakentamattoman rakennuspaikan vero........................................ 3,00 % 
 • yleishyödylliset yhteisöt................................................................. 0,00 %

Lähde: Inarin kunta

Muita kunnan talouslukuja vuonna 2022

 • Toimintakate peruskunnassa -55,75 milj. € v. 2022
 • Vuosikate 5,58 milj €/v. 2022
 • Tulos +1,76 milj € ylijäämäinen v. 2022
 • Kunnan pitkäaikainen lainakanta 1 263 €/asukas v. 2022 ja vuokravastuut (leasing) yhteensä 5 152 €/asukas
 • Konsernin lainakanta 6 332 €/asukas/v. 2022 

Lähde: Inarin kunta

Investointeja vuonna 2022

Vuoden 2022 tilinpäätöksessä investoinnit ovat yhteensä 2 503 137 €. Näistä 10 suurinta ovat:
 • Ivalon päiväkoti 487 139 €
 • Katuvalot 337 158 €
 • Sudentien jatko, Peuratie, Vasantie 224 248 €
 • Hiihtokeskus, halli 215 160 €
 • Maa-alueiden uushankinnat 178 752 €
 • Inarin latujen lumetusjärjestelmä 148 811 €
 • Kerttuojantien jatko 134 691 €
 • Puustellinrannan satama 134 301 €
 • Inarin hiihtostadion 103 206 €
 • Inarin koulu, suunnittelu 102 391 €

Lähde: Inarin kunta

Julkisia investointeja Inarin kunnassa

Työllisyys ja työttömyys

Työllisyys/työttömyys 2009-2023 

Taulukon luvut ovat vuoden keskiarvoja. Vuoden 2023 luku on tieto tilanteessa 31.3.2023.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö. Työllisyyskatsaus 
Suurimmat julkiset työnantajat ovat Inarin kunta, Rajavartiolaitos ja Metsähallitus.

Vuonna 2022 Inarin kunnan palveluksessa oli 473 vakinaista ja määräaikaista työntekijää, joista 15 työskenteli hallinto-osastolla, 207 sivistysosastolla ja 20 teknisellä osastolla. Vuonna 2022 sosiaali- ja terveysosastolla työskenteli 210 ja Ruokapalvelu-liikelaitoksella 19 työntekijää.

Vuonna 2019 Ivalon ja Rajajoosepin rajavartioasemílla (Rajavartiolaitos) 80 henkilöä ja vuonna 2023 Metsähallituksella 33 henkilöä.
Lähde: Inarin kunta, Rajavartiolaitos ja Metsähallitus 

Elinkeinot

Elinkeinojakauma vuonna 2021 (vrt.  2020, 2019, 2018,  2017, 2016 ja 2015)

 • Palvelut, osuus työpaikoista 82,9 % (84,6 %/2019, 84,3%/c.2018, 83,9 %/v. 2017, 84,7 %/v. 2016 ja 83,3 %/ v. 2015)
 • Alkutuotanto, osuus työpaikoista 6,4 %(5,6 % /2020, 5,8 %/v. 2018, 6,3 %/v. 2017, 6,4 %/v. 2016 ja 7,4 %/v. 2015)
 • Jalostus, osuus työpaikoista 8,6 % (7,8 %/2020, 8,1 %/v. 2018, 7,9 %/v. 2017, 6,7 %/v. 2016 ja 7,0 %/v. 2015)

Lähde: Tilastokeskus, kuntien avainluvut 

Lähde: Tilastokeskus.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset sekä yrityskanta Inarissa 2013-2022 

Lähde: Tilastokeskus.
x*= tilastotietoa ei ole saatavilla. 

Lähde: Tilastokeskus. 

 Starttirahan saaneet Inarissa 2019-2022

 • vuonna 2022 starttirahan saaneita 14 kpl
 • vuonna 2021 starttirahan saaneita 19 kpl
 • vuonna 2020 starttirahan saaneita 14 kpl
 • vuonna 2019 starttirahan saaneita 10 kpl 

Lähde: TE-toimisto 9.5.2023

Oppisopimuskoulutus

Vuonna 2020 oppisopimuksia Inarissa 7 kpl  viidessä eri yrityksessä.
Lähde: Redu 3.3.2020

Matkailun merkitys 

Alla olevien matkailijoiden yöpymismäärät on poimittu Visitory-matkailutilastoista:

Matkailijoiden yöpymismäärät Inari-Saariselkä-matkailualueella

 • Vuosi 2022             533 800 yöpymistä (+36,17%), joista kotimaisten 229 800 (-20,2 %) ja ulkomaalaisten yöpymisiä 304 000 (+164,3%).
 • Vuosi 2021             392 000 yöpymistä (+6,5%), joista kotimaisten 276 300 (+35,2%) ja ulkomaalaisten yöpymisiä 115 000 (-29,8 %).
 • Vuosi 2020             368 000 yöpymistä (-36,2%), josta kotimaisten 204 300 (-3,8%) ja ulkomaalaisten yöpymisiä 163 800 (-54,9%).
 • Vuosi 2019             576 500 yöpymistä (+3 %), josta kotimaisten 214 500 (37%) ja ulkomaalaisten yöpymisiä 362 999 (63 %).
 • Vuosi 2018             561 082 yöpymistä 
 • Vuosi 2017             541 222 yöpymistä (-2,3 %), josta kotimaisten 197 000 (-18,4%) ja ulkomaalaisten yöpymisiä 256 000 (+15,1 %)
 • Vuosi 2016             534 387 yöpymistä (+7,9 %) 
 • Vuosi 2015             474 091 yöpymistä (-0,2 %)

Inari-Saariselkä -matkailualueella (yhteensä Saariselkä+Muu Inari) yöpyneiden kansallisuudet vuonna 2022 (vrt. vuosi 2021)

 • Iso-Britannia 62 100 yötä (41 900 yötä) 
 • Ranska 45 100 (8 100 yötä) 
 • Saksa 35 600 yötä (13 100 yötä)
 • Alankomaat 27 700 yötä (3 600 yötä)
 • Italia 16 400 yötä (5 500 yötä)
 • USA 11 800 yötä
 • Espanja 8 800 yötä (4 100 yötä)
 • Sveitsi 8 800 yötä
 • Norja 7 100 yötä (2 600 yötä)
 • Kiina 1 040 yötä (11 900 yötä)
 • Singapore 6 200 yötä
 • Belgia 4 700 yötä
 • Kiina 3 600 yötä (1 040 yötä)

Yöpymiset Saariselällä (pl. Inarin muu alue)

 • Vuosi 2022            334 000 yöpymistä (+29%), josta suomalaisia 170 000 (-10%) ja ulkomaalaisia 164 000 (+132%)
 • Vuosi 2021            259 000 yöpymistä (+34,6%), josta suomalaisia 189 000 (+23,1 %) ja ulkomaalaisia 69 000 (+12 %)
 • Vuosi 2020            231 000 yöpymistä (-40,0%), josta suomalaisia 141 000 (-12,6 %) ja ulkomaalaisia 90 300 (-59,7%)
 • Vuosi 2019            385 000 yöpymistä (-0,7%), josta suomalaisia 161 000 (-2,1 %) ja ulkomaalaisia 224 000 (+0,3 %)
 • Vuosi 2018            388 000 yöpymistä (+2 %)
 • Vuosi 2017            378 000 yöpymistä (+10.2 %), josta suomalaisia 175 000 ja ulkomaalaisia 203 000 (+18,3 %)
 • Vuosi 2016            241 107 yöpymistä
 • Vuosi 2015            299 000 yöpymistä

Saariselällä yöpyneiden kansallisuudet 10 suurinta vuonna 2022 (vertailu v. 2021)

 • Englanti 53 200 yötä (38 800 yötä, +21,2%) 
 • Ranska 23 800 yötä (3 000 yötä, +1.772,9%) 
 • Saksa 14 100 yötä (4 100 yötä, +267,6 %)
 • Alankomaat 10 000 yötä (500 yötä, + 765,5 %) 
 • USA 6 400 yötä (+100,1%)
 • Italia (+233,1%)
 • Sveitsi 4 300 yötä (+264,2%)
 • Singapore 4 200 yötä (+1.194,1%) 
 • Espanja 3 300 (+144,8 %)
 • Norja 3 200 yötä (+144,8 %)

Yöpymiset Muu Inari (pl. Saariselkä) 

 • vuosi 2022             202 000 yöpymistä (+51,8%), josta suomalaisia 59 800 (-31,5%) ja ulkomaalaisia 142 000 (+211%)
 • Vuosi 2021            133 000 yöpymistä (-2,9%), josta suomalaisia 87 300 (+37,9%) ja ulkomaalaisia 45 600 (-38%)
 • Vuosi 2020            137 000 yöpymistä (-30,2%), josta suomalaisia 63 300 (+13,7%) ja ulkomaalaisia 73 500 (-47,6%)
 • Vuosi 2019            191 000 yöpymistä (+10,6%), joista suomalaisia 53 500 (-1,4%) ja ulkomaalaisia 138 000 (+16,1%)

Muualla Inarissa yöpyneiden kansallisuudet 10 suurinta vuonna 2022 (vertailu v. 2021)

 • Ranska 22 800 yötä (5 100 yötä) 
 • Saksa 22 000 yötä (9 000 yötä)
 • Alankomaat 17 800 (8 300 yötä)
 • Italia 11 800 yötä (+188,2%)
 • Englanti 9 000 yötä (3 100 yötä)
 • Espanja 5 500 yötä (+114,3%)
 • USA 5 400 yötä (+334,3%)
 • Belgia 4 700 yötä (+384,7%)
 • Sveitsi 4 500 yötä (183,7%)
 • Norja 3 900 yötä (+232,2%)

Huom!  Muu Inari -tilaston yöpymismääriin sisältyvät rekisteröidyt Inarin alueen majoitusliikkeet Ivalossa, Inarissa, Nellimissä ja Kaamasessa. Saariselän tilastoon sisältyvät vain Saariselän alueen rekisteröidyt majoitusliikkeet. 

Rekisteröidyt majoitustilastot sisältävät rekisteröityjen majoitusliikkeiden, eli hotellien, motellien, matkustajakotien, retkeilymajojen, lomakylien ja leirintäalueiden tilastot. Liikkeet, joissa on alle 20 vuodepaikkaa tai sähköliitäntä­pisteellä varustettua matkailuvaunupaikkaa, eivät kuulu tilastoinnin piiriin.
Lähde: visiittori.io

Lentomatkailijat Ivalon lentoasemalla 

 • Vuosi 2022              197 987 matkustajaa (+79,1%)
 • Vuosi 2021              110 520 matkustajaa (-3,9%)
 • Vuosi 2020              114 992 matkustajaa (-52,1 %)
 • Vuosi 2019              239 753 matkustajaa (-1,1 %)
 • Vuosi 2018              242 457 matkustajaa (+15,1 %)
 • Vuosi 2017              210 566 matkustajaa (+17,2 %)
 • Vuosi 2016              179 000 matkustajaa

Lähde: Finavia.fi

Rajanylitykset Venäjältä Suomeen Raja-Joosepin kautta

 • Vuosi 2022               3 534 hlöä (saapuva liikenne), 3 480 hlöä (lähtevä liikenne), 7 015 hlöä yhteensä
 • Vuosi 2021               2 751 hlöä (saapuva liikenne), 2 546 hlöä (lähtevä liikenne), 5 297 hlöä yhteensä
 • Vuosi 2020             16 593 hlöä (-79,5 %)
 • Vuosi 2019             80 864 hlöä (+9,2 %)
 • Vuosi 2018             74 063 hlöä (-4,0 %)
 • Vuosi 2017             77 119 hlöä
 • Vuosi 2016             67 931 hlöä
 • Vuosi 2015             76 861 hlöä

Lähde: Logistiikkatilastot, Tulli

Rajanylitykset Norjasta Suomeen ja takaisin Näätämön kautta

 • Vuosi 2022              381 629 hlöä
 • Vuosi 2021              305 807 hlöä  
 • Vuosi 2020              240 991 hlöä
 • Vuosi 2019              508 556 hlöä

Rajanylitysten määrä on saatu laskemalla kuorma-autojen, linja-autojen, pakettiautojen ja henkilöautojen rajanylitys Suomesta Norjaan ja Norjasta Suomeen Näätämössä vuosina  2019-2022. Saatu määrä on kerrottu henkilömääräkertoimella 2,7.
Lähde: Logistiikkatilastot, Tulli

Katso myös

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: