Tilastotietoa Inarin kunnasta

- perustettu........................................................................... vuonna 1876
- kokonaispinta-ala, km2................................................................ 17 334
- maapinta-ala, km2........................................................................15 052
- vesipinta-ala, km2..........................................................................2 282

Inarissa on erilaisia suojelualueita n. 10 948 km2. Se on n. 72,2 % maapinta-alasta.
Suojelualueista 6 030 km2 on erämaa-alueita.
Inari on pinta-alaltaan Suomen suurin kunta.

 Kunnassa sijaitsevat seuraavat kansallispuistot:

- Lemmenjoen kansallispuisto, pinta-ala  2634 km2
- Urho Kekkosen kansallispuisto, kokonaispinta-ala 2550  km2,  josta Inarin kunnan puolella 62 km2

 VÄESTÖ

Asukkaita 31.12.2019........................................................................ 6 899 (vahvistamaton luku)                     

Asukkaita 31.12.2018  .....................................................................  6 930 (+0,9 %)

Asukkaita 31.12.2017.........................................................................6 874 (+0,7 %)

Asukkaita 31.12.2016.........................................................................6 825 (+0,3 %)

Asukkaita 31.12.2015 ........................................................................6 796 (-0,3 %)
Asukkaita 31.12.2014........................................................................ 6 814
Asukkaita/maakm2...........................................................................   0,45 
Suomen saamelaisten lukumäärä vuonna 2019 vaaleissa oli 10 759, josta saamelaisalueella saamelaisia oli 3406 ja josta Inarissa 2141 henkilöä.
Lapin väkimäärä oli 178 530 ihmistä (2/2019)

 

Väestön ikärakenne 2018:

0-14 v.          12,5 % väestöstä   (v. 2017: 12,5 %)

15-64 v.        62,2 % väestöstä   (v.2017:  62,6 %)

Yli 64 v         25,3 % väestöstä  (v. 2017: 24.9  %)

Perheiden lukumäärä vuonna 2018: 1846

Asuntokuntien lukumäärä vuonna 2018: 3240

TYÖLLISYYS/TYÖTTÖMYYS

   

  v. 2009 v. 2013      v. 2015   v. 2016      v. 2017  v. 2018 v 2019
Työttömyysaste % 14.5 % 17,8 % 17,4 % 15,4 % 14,4 % 11,6 % 8,9 %

Suurimmat työnantajat ovat Inarin kunta, Rajavartiolaitos ja Metsähallitus.
Vuonna 2019 Inarin kunnan palveluksessa oli 581 vakinaista ja määräaikaista työntekijää,

Ivalon ja Rajajoosepin rajavartioasemílla (Rajavartiolaitos) 80 henkilöä ja Metsähallituksella 46 henkilöä.

 

ELINKEINOJAKAUMA VUONNA 2017 (vrt. v 2016 ja v. 2015:)

- Palvelut, osuus työpaikoista 83,9 %/v. 2017 (84,7 %/v. 2016 ja 83,3 %/ v. 2015)
- Alkutuotanto, osuus työpaikoista 6,3 %/v. 2017 (6,4 %/v. 2016 ja 7,4 %/v. 2015)

- Jalostus, osuus työpaikoista 7,9 %/v. 2017 (6,7 %/v. 2016 ja 7,0 %/v. 2015)


Kunnassa olevien työpaikkojen määrä oli 3010 vuonna 2017, kun määrä oli 2741 vuonna 2015.

YRITYSTEN MÄÄRÄ INARISSA 2013-2019

V. 2013

V. 2014

V. 2015

V. 2016

V. 2017

v 2018

v 2019

   Yritysten määrä (kpl)

554 558 561 567 577 637 646

Aloittaneet yritykset

4

8

7

13

16

14

12

Lopettaneet yritykset

16

18

10

7

10

9

11

Lähde: Tilastokeskus

MATKAILUN MERKITYS 


Ks. Visiittori.fi matkailutilastot:

- Inari

- Saariselkä

Matkailijoiden yöpymismäärät Inari-Saariselkä-matkailualueella yhteensä:

Vuosi 2019             576 500 yöpymistä (+3 %), josta kotimaisia 214 500 yöpymistä (37 %) ja 362 999 yöpymistä (63 %) 

Vuosi 2018             561 082 yöpymistä, josta Saariselällä 387 941 yöpymistä ja muualla Inarissa 173 141 yöpymistä 

Vuosi 2017             453.000 yöpymistä (-2,3 %), josta suomalaisia 197 000 (-18,4%) ja ulkomaalaisia 256 000 (+15,1 %)

Vuosi 2016             462.604 yöpymistä (+7,9 %) 

Vuosi 2015             429.300 yöpymistä (-0,2 %)

josta 

Yöpymiset Saariselällä (pl Inarin muu alue):

Vuosi 2019            385 000 yöpymistä (-0,7%), josta kotimaisia 161 000 (-2,1 %) ja ulkomaalaisia 224 000 (+0,3 %)

Vuosi  2018            388 000 yöpymistä (+2 %)

Vuosi 2017             378 000 yöpymistä (+10.2 %), josta suomalaisia 175 000 ja ulkomaalaisia 203 000 (+18,3 %)

Vuosi 2016             241 107 yöpymistä (+13,7 %)

Vuosi 2015             299 000 yöpymistä

Yöpymiset Muu Inari (pl.Saariselkä):

Vuosi 2019             191 000 yöpymistä (+10,6 %), josta kotimaisia 53 500 yöpymistä (-1,4 %) ja ulkomaalaisia 138 000 yötä (+16,1 %)

Huom!  Muu Inari -tilastoon matkailualueen yöpymismääriin sisältyvät rekisteröidyt Inarin alueen majoitusliikkeet Ivalossa, Inarissa, Nellimissä, Kaamasessa (pl. Saariselkä)  ja Saariselän lukuun sisältyy vain Saariselän alueen rekisteröidyt majoitusliikkeet.

 

 

YÖPYMISET KANSALLISUUKSITTAIN VUONNA 2019 
SAARISELÄLLÄ JA MUUALLA INARISSA 

Saariselkä Muu Inari
yöt, kpl

muutos

2018->2019

yöt, kpl muutos
2018->2019
Iso-Britannia 47500 yötä -13,8% 10400 yötä +63,5 %
Saksa  18400 +17 % 16600 +30,8 %
Japani 15500 +4,4 % %
Kiina 14100 7500  %
Alankomaat 10300 -1,4 %
Ranska 16500 21100 -2,2 %
Singapore  %
Espanja  %
Yhdysvallat  %

Lähde: Visiittori.fi

Lentomatkailijat Ivalon lentoasemalle : 

Vuosi 2019              239 753 matkustajaa (-1,1 %)

Vuosi 2018              242.457 matkustajaa (+15,1 %)

Vuosi 2017              210 566 matkustajaa (+17,2 %)

Vuosi 2016              179 000 matkustajaa

Lähde: Finavia.fi

Rajanylitykset Venäjältä Suomeen Raja-Joosepin kautta:

Vuosi 2019             80 864 hlöä (+9,2 %)

Vuosi 2018             74 063 hlöä (-4,0 %)

Vuosi 2017             77 119  hlöä

Vuosi 2016             67 931 hlöä

Vuosi 2015             76 861 hlöä

Lähde: Raja.fi

  

KUNNAN TALOUS

Tuloveroprosentti vuonna 2019-2020....................................   ..... 19,0 % 
Kiinteistöveroprosentit vuonna 2019-2020
- yleinen........................................................................................... 1,35 %
- vakituiset asuinrakennukset.......................................................... 0,55 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset......................................... 1,15 %
- rakentamattoman rakennuspaikan vero........................................ 3,00 % 
- yleishyödylliset yhteisöt................................................................. 0,00 %

 

MUITA LUKUJA V. 2018:
- Toimintakate peruskunnassa 48,546 euroa eli 0,011 milj. euroa arvioitua vähemmän

- Vuosikate 716,1 euroa/asukas (vuonna 2016/526,0 euroa/asukas)

- Tulos 1,653 miljoonaa euroa ylijäämäinen

- Lainakanta 1889 euroa/asukas (v. 2017/2013,8 euroa/asukas ja v 2016/ 2202,2 euroa/asukas)

- Konsernin lainakanta 6038 euroa/asukas ( v. 2017/6332,7 euroa/asukas ja v. 2016/6804,4 euroa/asukas )

Katso myös:
* Inarin kylien asukkaat v. 2019

* Kuntien avainluvut  (Lähde:Tilastokeskus)

* Inarin kunnan väestö ikäryhmittäin  31.12.2017 (Lähde: Tilastokeskus)
väestö alueittain ja vertailu 2006 - 2011 (.xls)

* Lentomatkustajat Ivalon lentoasemalla (Lähde: Finavia.fi)

* Rajanylitykset Rajajoosepin rajanylityspaikalla (Lähde: raja.fi)