Tilastotietoa Inarin kunnasta

 • perustettu........................................................................... vuonna 1876
 • kokonaispinta-ala, km2................................................................ 17 334
 • maapinta-ala, km2........................................................................15 052
 • vesipinta-ala, km2..........................................................................2 282

Inarissa on erilaisia suojelualueita n. 10 948 km2. Se on n. 72,2 % maapinta-alasta.
Suojelualueista 6 030 km2 on erämaa-alueita. Inari on pinta-alaltaan Suomen suurin kunta.

 Inarin kunnassa sijaitsevat kansallispuistot

 • Lemmenjoen kansallispuisto, pinta-ala  2634 km2
 • Urho Kekkosen kansallispuisto, kokonaispinta-ala 2550  km2,  josta Inarin kunnan puolella 62 km2
   

 Väestö

 • Asukkaita 31.12.2021 ......................................................................  7 008 (+2,1 %)
 • Asukkaita 31.12.2020......................................................................   6 862 (-0,7 %)
 • Asukkaita 31.12.2019........................................................................ 6 907 (-0,3%)                 
 • Asukkaita 31.12.2018  .....................................................................  6 930 (+0,9 %)
 • Asukkaita 31.12.2017.........................................................................6 874 (+0,7 %)
 • Asukkaita 31.12.2016.........................................................................6 825 (+0,3 %)
 • Asukkaita 31.12.2015 ........................................................................6 796 (-0,3 %)
 • Asukkaita 31.12.2014........................................................................ 6 814
 • Asukkaita/maakm2...........................................................................   0,45 
 • Suomen saamelaisten lukumäärä vuonna 2019 vaaleissa oli 10 759, josta saamelaisalueella saamelaisia oli 3 406 ja josta Inarissa 2141 henkilöä.
 • Lapin väkimäärä oli 178 530 ihmistä (2/2019)

Lähde: Tilastokeskus ja Inarin kunta

Väestön ikärakenne 2020

 • 0-14 v.         12,1 %  väestöstä (12,5 %/v. 2019, 12,5 %/ v. 2018 ja 12,5 %/v. 2017)
 • 15-64 v.       61,0 % väestöstä ( vrt. 61,5 %/v. 2019,  62,2 % /v. 2018,  62,6 %/v. 2017)
 • Yli 64 v        26,8 % väestöstä (vrt. 26 %/ v. 2019, 25,3 %/ v. 2018, 24,9 %/v. 2017)
 • Perheiden lukumäärä: 1851 kpl (vrt. 1 863 kpl/v. 2019)
 • Asuntokuntien lukumäärä: 3 283 kpl
  Lähde: Tilastokeskus

Asukasmäärät kylittäin 2020

Inarin kylä 638 asukasta
Ivalo 3034 asukasta
Saariselkä 283 asukasta

Tämän sivun lopussa on taulukko kaikkien Inarin kylien asukasmääristä vuonna 2019. 
Lähde: Tilastokeskus

Veroprosentit 2022

Tuloveroprosentti vuonna 2022......................           ..............   ..... 19,0 % 
Kiinteistöveroprosentit vuonna 2022:

 • yleinen........................................................................................... 1,35 %
 • vakituiset asuinrakennukset.......................................................... 0,55 %
 • muut kuin vakituiset asuinrakennukset......................................... 1,15 %
 • rakentamattoman rakennuspaikan vero........................................ 3,00 % 
 • yleishyödylliset yhteisöt................................................................. 0,00 %

Lähde: Inarin kunta

Muita talouslukuja vuonna 2019 tai 2020

 • Toimintakate peruskunnassa 59,54 milj €/v. 2019
 • Vuosikate 2,3 milj €/v. 2019
 • Tulos +0,279 milj €/v. 2019 (vrt 1,653 miljoonaa € ylijäämäinen vuonna 2018)
 • Peruskunnan lainakanta 1 768,6 €/v 2020 (vrt. 1922,7 €/asukas v. 2019,)
 • Konsernin lainakanta 6 662,8 €/asukas/v. 2020 (vrt. 6604,6 €/asukas/v. 2019)
  Lähde: Tilastokeskus, kuntien avainluvut

Työllisyys/työttömyys 2009-2021

   

  v. 2009 v. 2013      v. 2015   v. 2016      v. 2017  v. 2018 v 2019 v. 2020
Työttömyysaste %
(vuoden keskiarvo)
14,5 % 17,8 % 17,4 % 15,4 % 14,4 % 11,6 % 8,9 % 18,0 %
  v. 2021 v. 2022 v. 2023

Työttömyysaste %

(vuoden keskiarvo)

14,7 %    

Lähde: https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?ely=13  (27.1.2022)
Suurimmat työnantajat ovat Inarin kunta, Rajavartiolaitos ja Metsähallitus.

Vuonna 2019 Inarin kunnan palveluksessa oli 581 vakinaista ja määräaikaista työntekijää, Ivalon ja Rajajoosepin rajavartioasemílla (Rajavartiolaitos) 80 henkilöä ja Metsähallituksella 46 henkilöä.
Lähde: Inarin kunta, Rajavartiolaitos ja Metsähallitus

Työttömyysaste Inarin kunnassa 2009-2020, taulukko

Elinkeinojakauma vuonna 2019 (vrt.  2018,  2017, 2016 ja 2015)

 • Palvelut, osuus työpaikoista 84,6 % (84,3%/c.2018, 83,9 %/v. 2017, 84,7 %/v. 2016 ja 83,3 %/ v. 2015)
 • Alkutuotanto, osuus työpaikoista 5,6 % (5,8 %/v. 2018, 6,3 %/v. 2017, 6,4 %/v. 2016 ja 7,4 %/v. 2015)
 • Jalostus, osuus työpaikoista 7,8 % (8,1 %/v. 2018, 7,9 %/v. 2017, 6,7 %/v. 2016 ja 7,0 %/v. 2015)

Lähde: Tilastokeskus, kuntien avainluvut 

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset sekä yrityskanta Inarissa 2013-2020

 

2013

(kpl)

2014

(kpl)

2015

(kpl)

2016

(kpl)

2017

(kpl)

2018

(kpl)

2019

(kpl)

2020

(kpl)

2021
(kpl)
Yritysten määrä (kpl) 554 558 561 567 577 637 657

718

719

Aloittaneet yritykset

28

39

31

40

57

51

49

64  

Lopettaneet yritykset

43

39

21

26

x * 

19

28

31  
Nettomuutos  -15 0 +10 +14 x * +32 +21 +33  

Lähde: Tilastokeskus
Vuoden 2021 tilanne: *)1-9/2021 aloittaneita yrityksiä 48 kpl  ja 1- 6/2021 lopettaneita yrityksiä 24 kpl.
*)x= tilastotietoa ei ole saatavilla. 

 Yritysten määrä Inarin kunnassa 2013-2020

Starttirahan saaneet Inarissa 2019-2021

 • vuonna 2021 starttirahan saaneita 19 kpl
 • vuonna 2020 starttirahan saaneita 14 kpl
 • vuonna 2019 starttirahan saaneita 10 kpl 

Lähde: Ely-keskus 27.1.2022

Oppisopimuskoulutus

Vuonna 2020 oppisopimuksia Inarissa 7 kpl  viidessä eri yrityksessä.
Lähde: Redu 3.3.2020

 

Julkiset investoinnit Inarin kunnassa

Matkailun merkitys 

Alla olevien matkailijoiden yöpymismäärät on otettu visiittori.fi matkailutilastoista:

Matkailijoiden yöpymismäärät Inari-Saariselkä-matkailualueella

 • Vuosi 2021             392 000 yöpymistä (+6,5%), joista kotimaisten yöpymisiä 276 300 (+35,2%) ja
                                 ulkomaalaiten yöpymisiä 115 000 (-29,8 %).
 • Vuosi 2020             368 000 yöpymistä (-36,2%), josta kotimaisten yöpymisiä 204 300 (-3,8%) ja
                                  ulkomaalaisten yöpymisiä 163 800 (-54,9%).
 • Vuosi 2019             576 500 yöpymistä (+3 %), josta kotimaisten yöpymisiä 214 500 (37 %) ja
                                  ulkomaalaisten yöpymisiä 362 999  (63 %).
 • Vuosi 2018             561 082 yöpymistä 
 • Vuosi 2017             453.000 yöpymistä (-2,3 %), josta kotimaisten yöpymisiä 197 000 (-18,4%) ja
                                 ulkomaalaisten yöpymisiä  256 000 (+15,1 %)
 • Vuosi 2016             462.604 yöpymistä (+7,9 %) 
 • Vuosi 2015             429.300 yöpymistä (-0,2 %)

 •  
 • Inari-Saariselkä matkailualueen yöpymiset 2015-2020

Inari-Saariselkä -matkailualueella (yhteensä Saariselkä+Muu Inari) yöpyneiden kansallisuudet vuonna 2021 (vrt vuosi 2020)

 • Iso-Britannia 41 900 yötä (13 600 yötä)
 • Saksa 13 100 yötä (15 300 yötä)
 • Ranska 8 100 yötä (27 900 yötä)
 • Italia 5 500 yötä
 • Espanja 4 100 yötä
 • Alankomaat 3 600 yötä (15 200 yötä)
 • Norja 2 600 yötä (3 000 yötä)
 • Kiina 1 040 yötä (11 900 yötä)
 • Japani 387 yötä (8 300 yötä)
 • Venäjä 283 yötä (2 510 yötä)

Yöpymiset Saariselällä (pl. Inarin muu alue)

 • Vuosi 2021           259 000 yöpymistä (+34,6%), josta suomalaisia 189 000 (+23,1 %) ja ulkomaalaisia 69 000 (+12 %)
 • Vuosi 2020            231 000 yöpymistä (-40,0%), josta suomalaisia 141 000 (-12,6 %) ja ulkomaalaisia 90 300 (-59,7%)
 • Vuosi 2019            385 000 yöpymistä (-0,7%), josta suomalaisia 161 000 (-2,1 %) ja ulkomaalaisia 224 000 (+0,3 %)
 • Vuosi  2018            388 000 yöpymistä (+2 %)
 • Vuosi 2017             378 000 yöpymistä (+10.2 %), josta suomalaisia 175 000 ja ulkomaalaisia 203 000 (+18,3 %)
 • Vuosi 2016             241 107 yöpymistä
 • Vuosi 2015             299 000 yöpymistä

Saariselällä yöpyneiden kansallisuudet vuonna 2021 (suluissa v. 2020)

 • Ranska 3000 yötä (13.600 yötä)
 • Kiina  490 yötä (7.400 yötä)
 • Englanti 38 800 yötä (7.300 yötä)
 • Japani 107 yötä (7.000 yötä)
 • Alankomaat 1500 yötä (6.900 yötä)
 • Saksa 4100 yötä (6.700 yötä)
 • Norja 1400 yötä (1.500 yötä)
 • Venäjä 105 yötä (1.700 yötä)

Yöpymiset Muu Inari (pl. Saariselkä)

Vuosi 2021             133 000 yöpymistä (-2,9 %), josta suomalaisia 87 300 (+37,9%) ja ulkomaalaisia 45 600 (-38 %)
Vuosi 2020             137 000 yöpymistä (-30,2 %), josta suomalaisia 63 300 (+13,7%) ja ulkomaalaisia 73 500 (-47,6 %)
Vuosi 2019             191 000 yöpymistä (+10,6 %), josta suomalaisia 53 500 (-1,4 %) ja ulkomaalaisia 138 000 (+16,1 %)

Muualla Inarissa yöpyneiden kansallisuudet vuonna 2021 (vrt. v 2021)

 • Ranska 5100 yötä (14.300 yötä)
 • Saksa 9000 yötä (8.600 yötä)
 • Alankomaat 2100 yötä (8.300 yötä)
 • Englanti 3100 yötä (6.300 yötä)
 • Kiina 550 yötä (4.500 yötä)
 • Japani 208 yötä (1.300 yötä)
 • Norja 1200 yötä (1.500 yötä)
 • Venäjä 178 yötä (810 yötä)

Huom!  Muu Inari -tilaston yöpymismääriin sisältyvät rekisteröidyt Inarin alueen majoitusliikkeet Ivalossa, Inarissa, Nellimissä ja Kaamasessa. Saariselän tilastoon sisältyvät vain Saariselän alueen rekisteröidyt majoitusliikkeet. 

Rekisteröidyt majoitustilastot sisältävät rekisteröityjen majoitusliikkeiden, eli hotellien, motellien, matkustajakotien, retkeilymajojen, lomakylien ja leirintäalueiden tilastot. Liikkeet, joissa on alle 20 vuodepaikkaa tai sähköliitäntä­pisteellä varustettua matkailuvaunupaikkaa, eivät kuulu tilastoinnin piiriin.
Lähde: visiittori.io

Lentomatkailijat Ivalon lentoasemalle 

 • Vuosi 2021              110 520 matkustajaa (-3,9%)
 • Vuosi 2020              114 992 matkustajaa (-52,1 %)
 • Vuosi 2019              239 753 matkustajaa (-1,1 %)
 • Vuosi 2018              242.457 matkustajaa (+15,1 %)
 • Vuosi 2017              210 566 matkustajaa (+17,2 %)
 • Vuosi 2016              179 000 matkustajaa

Lähde: Finavia.fi

Lentomatkustajat Ivalon lentokentällä 2010-2020

Rajanylitykset Venäjältä Suomeen Raja-Joosepin kautta

 • Vuosi 2021             1408 hlöä (saapuva liikenne), 1328 hlöä(lähtevä liikenne), 2736 hlöä yhteensä
 • Vuosi 2020             16 593 hlöä (-79,5 %)
 • Vuosi 2019             80 864 hlöä (+9,2 %)
 • Vuosi 2018             74 063 hlöä (-4,0 %)
 • Vuosi 2017             77 119  hlöä
 • Vuosi 2016             67 931 hlöä
 • Vuosi 2015             76 861 hlöä

Lähde: Raja.fi

Rajanylitykset Raja-Joosepissa 2010-2020

Rajanylitykset Norjasta Suomeen ja takaisin Näätämön kautta

Vuosi 2021                tietoa ei ole vielä saatavilla.
Vuosi 2020              240 991 hlöä
Vuosi 2019              508 556 hlöä

Rajanylitysten määrä on saatu laskemalla kuorma-autojen, linja-autojen, pakettiautojen ja henkilöautojen rajanylitys Suomesta Norjaan ja Norjasta Suomeen Näätämössä vuosina  2019 ja 2020. Saatu määrä on kerrottu henkilömääräkertoimella 2,7.
Lähde: Väylävirasto, vayla.fi

Katso myös

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: