Tilastotietoa Inarin kunnasta

- perustettu........................................................................... vuonna 1876
- kokonaispinta-ala, km2................................................................ 17 334
- maapinta-ala, km2........................................................................15 052
- vesipinta-ala, km2..........................................................................2 282

Inarissa on erilaisia suojelualueita n. 10 948 km2. Se on n. 72,2 % maapinta-alasta.
Suojelualueista 6 030 km2 on erämaa-alueita.
Inari on pinta-alaltaan Suomen suurin kunta.

 Kunnassa sijaitsevat seuraavat kansallispuistot:

- Lemmenjoen kansallispuisto, pinta-ala  2634 km2
- Urho Kekkosen kansallispuisto, kokonaispinta-ala 2550  km2,  josta Inarin kunnan puolella 62 km2

 VÄESTÖ

Asukkaita 31.12.2017.........................................................................6874 (+0,7 %)

Asukkaita 31.12.2016.........................................................................6825 (+0,3 %)
Asukkaita 31.12.2015 ........................................................................6 796 (-0,3 %)
Asukkaita 31.12.2014........................................................................ 6 814
Asukkaita/maakm2........................................................................... 0,45 
Saamelaisten lukumäärä vuonna 2016 oli 2200 ja vuonna 2015 oli 2171 henkilöä.
Lapin väkimäärä oli 180 687 ihmistä (31.12.2015).

 

Väestön ikärakenne 2017:

0-14 v.           855 hlöä (12,5 %  osuus väkimäärästä)

15-64 v.       4 425        ( 62,6 % osuus väkimäärästä)

65v- vanh.     1535       (24.9  % osuus väkimäärästä)

TYÖLLISYYS/TYÖTTÖMYYS

   

  v. 2009 v. 2013      v. 2015   v. 2016      2017 
Työttömyysaste % 14.5 17,4 17,2 13,6 13,4 (443 hlöä)

Suurimmat työnantajat ovat Inarin kunta, Rajavartiolaitos ja Metsähallitus.
Inarin kunnan palveluksessa oli 581 vakinaista ja määräaikaista työntekijää vuonna 2017, 
josta miehiä oli 100 ja naisia 481. Henkilöstön keski-ikä oli 45,85 vuotta. 

ELINKEINOJAKAUMA VUONNA 2015:

- Palvelut, osuus työpaikoista 83,3 %
- Alkutuotanto, osuus työpaikoista 7,4 %

- Jalostus, osuus työpaikoista 7,0 %


Kunnassa olevien työpaikkojen määrä oli 2741 vuonna 2015

YRITYSTEN MÄÄRÄ INARISSA 2013-2017

V. 2013

V. 2014

V. 2015

V. 2016

V. 2017

   Yritysten määrä (kpl)

554 558 561 567 577

Aloittaneet yritykset

4

8

7

13

16

Lopettaneet yritykset

16

18

10

7

10

Lähde: Tilastokeskus. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__yri__aly/statfin_aly_pxt_001.px/table/tableViewLayout2/?rxid=42b62a48-5954-40d4-82d8-34c66f7505df

MATKAILUN MERKITYS INARISSA

Yöpymiset Inari-Utsjoki -matkailualueella: 

Vuosi 2017             453.000 yöpymistä (-2,3 %), josta suomalaisia 197 000 (-18,4%) ja ulkomaalaisia 256 000 (+15,1 %)

Vuosi 2016             462.604 yöpymistä (+7,9 %) 

Vuosi 2015             429.300 yöpymistä (-0,2 %)

Yöpymiset Saariselällä:

Vuosi 2017             378 000 yöpymistä (+10.2 %), josta suomalaisia 175 000 ja ulkomaalaisia 203 000 (+18,3 %)

Vuosi 2016             241 107 yöpymistä (+13,7 %)

Vuosi 2015             299 000 yöpymistä

Kansallisuudet yöpymisistä Saariselän ja Inari-Utsjoki -matkailualueella vuonna 2017:
- Huom! Inari-Utsjoki -matkailualueen yöpymismääriin sisältyvät kaikki ko. kuntien majoitusliikkeet (pl. Sodankylän pohjoisosa)

ja Saariselän lukuun sisältyy Saariselän alueen ja Sodankylän Tankavaaran alueen majoitusliikkeet

Saariselkä Inari-Utsjoki
yöt, kpl

muutos

2016->2017

yöt, kpl muutos
2016->2017
Iso-Britannia 43600 +3 % 50500 +12,6 %
Saksa  13800 +1,1 % 23700 -6,7 %
Japani 13300 +25,4 % 14900 +84 %
Kiina 11900 +92,3 % 14300 +80,3 %
Alankomaat 11400 +43,1 % 17200 +37,5 %
Ranska 7600 +25,2 % 25800 +15,2 %
Singapore 5400 -2,3 % 5500 +32,8 %
Espanja 5300 -2,6 % 7200 +11 %
Yhdysvallat 4500 +59 % 6000 +25,7 %

Lentomatkailijat Ivalon lentoasemalle : 

1-10/2018                153 818 henkilöä 

Vuosi 2017               210 566 henkilöä (+17,2 %)

Vuosi 2016              179 000 henkilöä

Rajanylitykset Venäjältä Suomeen Raja-Joosepin kautta:

Vuosi 1-10/2018     60632 

Vuosi 2017             77 119  hlöä

Vuosi 2016             67 931 hlöä

Vuosi 2015             76 861 hlöä

  

KUNNAN TALOUS

Tuloveroprosentti vuonna 2018 ja 2019.......................................... 19,0 % (sama kuin vuonna 2017)
Kiinteistöveroprosentit vuonna 2018 ja 2019
- yleinen........................................................................................... 1,35 %
- vakituiset asuinrakennukset............................................................. 0,55 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset.............................................. 1,15 %
- voimalaitosrakennusten vero           ................................................ 1,35 %
- rakentamattoman rakennuspaikan vero............................................. 3,0 % 
- yleishyödylliset yhteisöt................................................................. 0,00 %

 

MUITA LUKUJA v. 2016:
- Vuosikate 526,0 euroa/asukas

- Lainakanta 2202,2 euroa/asukas

- Konsernin lainakanta 6804,4 euroa / asukas 

Katso myös:

* Kuntien avainluvut vuonna 2016  (Lähde:Tilastokeskus)
* väestö ikäryhmittäin Inarissa 2013  (Lähde: Lapin liitto)
väestö alueittain ja vertailu 2006 - 2011 (.xls)

* Lentomatkustajat Ivalon lentoasemalla vuonna 2017 (Lähde: Finavia.fi)

* Lentomatkustajat Ivalon lentoasemalla vuonna 2018 (Lähde: Finavia.fi)

* Rajanylitykset Rajajoosepin rajanylityspaikalla vuonna 2017 (Lähde: Raja.fi)

* Rajanylitykset Rajajoosepin rajanylityspaikalla vuonna 2018 (Lähde: raja.fi)