Tilastotietoa Inarin kunnasta

- perustettu........................................................................... vuonna 1876
- kokonaispinta-ala, km2................................................................ 17 334
- maapinta-ala, km2........................................................................15 052
- vesipinta-ala, km2..........................................................................2 282

Inarissa on erilaisia suojelualueita n. 10 948 km2. Se on n. 72,2 % maapinta-alasta.
Suojelualueista 6 030 km2 on erämaa-alueita.
Inari on pinta-alaltaan Suomen suurin kunta.

 Kunnassa sijaitsevat seuraavat kansallispuistot:

- Lemmenjoen kansallispuisto, pinta-ala  2634 km2
- Urho Kekkosen kansallispuisto, kokonaispinta-ala 2550  km2,  josta Inarin kunnan puolella 62 km2

 VÄESTÖ

Asukkaita 31.12.2019 

Asukkaita 31.12.2018  .....................................................................  6 930 (+0,9 %)

Asukkaita 31.12.2017.........................................................................6 874 (+0,7 %)

Asukkaita 31.12.2016.........................................................................6 825 (+0,3 %)

Asukkaita 31.12.2015 ........................................................................6 796 (-0,3 %)
Asukkaita 31.12.2014........................................................................ 6 814
Asukkaita/maakm2...........................................................................   0,45 
Saamelaisten lukumäärä vuonna 2016 oli 2200 ja vuonna 2015 oli 2171 henkilöä.
Lapin väkimäärä oli 178 530 ihmistä (2/2019)

 

Väestön ikärakenne 2018:

0-14 v.          12,5 % väestöstä   (v. 2017: 12,5 %)

15-64 v.        62,2 % väestöstä   (v.2017:  62,6 %)

Yli 64 v         25,3 % väestöstä  (v. 2017: 24.9  %)

Perheiden lukumäärä vuonna 2018: 1846

Asuntokuntien lukumäärä vuonna 2018: 3240

TYÖLLISYYS/TYÖTTÖMYYS

   

  v. 2009 v. 2013      v. 2015   v. 2016      v. 2017  v. 2018
Työttömyysaste % 14.5 17,8 17,4 15,4 14,4 % 11,6 %

Suurimmat työnantajat ovat Inarin kunta, Rajavartiolaitos ja Metsähallitus.
Inarin kunnan palveluksessa oli 581 vakinaista ja määräaikaista työntekijää vuonna 2017, 
josta miehiä oli 100 ja naisia 481. Henkilöstön keski-ikä oli 45,85 vuotta. 

ELINKEINOJAKAUMA VUONNA 2017 (vrt. v 2016 ja v. 2015:)

- Palvelut, osuus työpaikoista 83,9 %/v. 2017 (84,7 %/v. 2016 ja 83,3 %/ v. 2015)
- Alkutuotanto, osuus työpaikoista 6,3 %/v. 2017 (6,4 %/v. 2016 ja 7,4 %/v. 2015)

- Jalostus, osuus työpaikoista 7,9 %/v. 2017 (6,7 %/v. 2016 ja 7,0 %/v. 2015)


Kunnassa olevien työpaikkojen määrä oli 3010 vuonna 2017, kun määrä oli 2741 vuonna 2015.

YRITYSTEN MÄÄRÄ INARISSA 2013-2017

V. 2013

V. 2014

V. 2015

V. 2016

V. 2017

   Yritysten määrä (kpl)

554 558 561 567 577

Aloittaneet yritykset

4

8

7

13

16

Lopettaneet yritykset

16

18

10

7

10

Lähde: Tilastokeskus

MATKAILUN MERKITYS INARISSA

Yöpymiset Inari-Utsjoki -matkailualueella: 

Vuosi 2018             561 082 yöpymistä,

                                     josta Saariselällä 387 941 yöpymistä ja muualla Inarissa 173 141 yöpymistä, 

                                      käyttöaste Saariselällä 46,7% ja muualla Inarissa 40,3%

Vuosi 2017             453.000 yöpymistä (-2,3 %), josta suomalaisia 197 000 (-18,4%) ja ulkomaalaisia 256 000 (+15,1 %)

Vuosi 2016             462.604 yöpymistä (+7,9 %) 

Vuosi 2015             429.300 yöpymistä (-0,2 %)

Yöpymiset Saariselällä (pl Inarin muu alue):

Vuosi  2018            388 000 yöpymistä (+2 %)

Vuosi 2017             378 000 yöpymistä (+10.2 %), josta suomalaisia 175 000 ja ulkomaalaisia 203 000 (+18,3 %)

Vuosi 2016             241 107 yöpymistä (+13,7 %)

Vuosi 2015             299 000 yöpymistä

Kansallisuudet yöpymisistä Saariselän ja Inari-Utsjoki -matkailualueella vuonna 2017:
- Huom! Inari-Utsjoki -matkailualueen yöpymismääriin sisältyvät kaikki ko. kuntien majoitusliikkeet (pl. Sodankylän pohjoisosa)

ja Saariselän lukuun sisältyy Saariselän alueen ja Sodankylän Tankavaaran alueen majoitusliikkeet

Saariselkä Inari-Utsjoki
yöt, kpl

muutos

2016->2017

yöt, kpl muutos
2016->2017
Iso-Britannia 43600 +3 % 50500 +12,6 %
Saksa  13800 +1,1 % 23700 -6,7 %
Japani 13300 +25,4 % 14900 +84 %
Kiina 11900 +92,3 % 14300 +80,3 %
Alankomaat 11400 +43,1 % 17200 +37,5 %
Ranska 7600 +25,2 % 25800 +15,2 %
Singapore 5400 -2,3 % 5500 +32,8 %
Espanja 5300 -2,6 % 7200 +11 %
Yhdysvallat 4500 +59 % 6000 +25,7 %

Lentomatkailijat Ivalon lentoasemalle : 

Vuosi 2019              239 753 matkustajaa (-1,1 %)

Vuosi 2018              242.457 matkustajaa (+15,1 %)

Vuosi 2017              210 566 matkustajaa (+17,2 %)

Vuosi 2016              179 000 matkustajaa

Rajanylitykset Venäjältä Suomeen Raja-Joosepin kautta:

Vuosi 2019             80 864 hlöä (+9,2 %)

Vuosi 2018             74 063 hlöä (-4,0 %)

Vuosi 2017             77 119  hlöä

Vuosi 2016             67 931 hlöä

Vuosi 2015             76 861 hlöä

  

KUNNAN TALOUS

Tuloveroprosentti vuonna 2019-2020.......................................... 19,0 % 
Kiinteistöveroprosentit vuonna 2019-2020
- yleinen........................................................................................... 1,35 %
- vakituiset asuinrakennukset.......................................................... 0,55 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset......................................... 1,15 %
- rakentamattoman rakennuspaikan vero........................................ 3,00 % 
- yleishyödylliset yhteisöt................................................................. 0,00 %

 

MUITA LUKUJA V. 2018:
- Toimintakate peruskunnassa 48,546 euroa eli 0,011 milj. euroa arvioitua vähemmän

- Vuosikate 716,1 euroa/asukas (vuonna 2016/526,0 euroa/asukas)

- Tulos 1,653 miljoonaa euroa ylijäämäinen

- Lainakanta 1889 euroa/asukas (v. 2017/2013,8 euroa/asukas ja v 2016/ 2202,2 euroa/asukas)

- Konsernin lainakanta 6038 euroa/asukas ( v. 2017/6332,7 euroa/asukas ja v. 2016/6804,4 euroa/asukas )

Katso myös:

* Kuntien avainluvut  (Lähde:Tilastokeskus)

* Inarin kunnan väestö ikäryhmittäin  31.12.2017 (Lähde: Tilastokeskus)
väestö alueittain ja vertailu 2006 - 2011 (.xls)

* Lentomatkustajat Ivalon lentoasemalla (Lähde: Finavia.fi)

* Rajanylitykset Rajajoosepin rajanylityspaikalla (Lähde: raja.fi)