Inarin osallistuvan budjetoinnin ehdotusten jättäminen on päättynyt - Inarilaiset ideoivat 147 käyttökohdetta 10 000 eurolle

07.03.2022

Inarilaiset ideoivat147 käyttökohdetta 10 000 eurolle


Inarin kunnan vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin ehdotusten jättäminen on päättynyt. Inarilaiset jättivät yhteensä 147 ehdotusta siitä, miten osallistuvaan budjetointiin varattu 10 000 euroa tulisi käyttää. Jätetyt ehdotukset liittyivät muun muassa liikuntapaikkojen kehittämiseen, kylien viihtyisyyden parantamiseen, tapahtumien järjestämiseen sekä lasten, nuorten ja ikäihmisten toimintaan. Ehdotuksia jätettiin sähköisellä lomakkeella, tekstiviestillä sekä paikan päällä Ivalon ja Inarin kirkonkylän kirjastoissa sekä Osallisuuskeskus Ainolassa.

Inarin osallistuvaa budjetointia toteutetaan nyt neljättä kertaa. Vuoden 2021 osallistuvassa budjetoinnissa jätettiin 91 ehdotusta. Vuonna 2020 ehdotuksia jätettiin 61. Jätettyjen ehdotusten perusteella Inarin osallistuva budjetointi on siis kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta.

Kaikkien ehdotuksia jättäneiden kesken on arvottu viisi Inarin kunnan tuotepakettia. Arvonnan voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.
 

Ehdotukset käydään läpi kunnassa ennen äänestysvaihetta


Seuraavaksi ehdotukset käydään läpi kunnassa. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään, ja ehdotuksista laaditaan alustavat toteutussuunnitelmat ja kustannusarviot. Äänestykseen etenevät sellaiset ehdotukset, jotka voidaan toteuttaa 10 000 eurolla ja jotka eivät ole toteutumassa jollakin muulla tavalla.

Äänestysvaiheessa kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset pääsevät äänestämään, mikä tai mitkä ehdotukset osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutetaan. Äänestys järjestetään 25.4.–9.5.2022.
 

Kuntalaisten ehdotuksia hyödynnetään kunnan toiminnan suunnittelussa


Inarilaisten jättämiä ehdotuksia hyödynnetään paitsi osallistuvassa budjetoinnissa, myös muussa kunnan toiminnan suunnittelussa. Inarilaisten jättämistä ehdotuksista saadaan tärkeää tietoa siitä, millaisia asioita kuntalaiset tarvitsevat ja toivovat Inariin.

Ehdotuksia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös osana kunnan normaalia toimintaa. Aiempien vuosien osallistuvassa budjetoinnissa jätetyistä ehdotuksista teknisen toimen omana toimintana on toteutettu esimerkiksi beach volley -kenttä Ivalon torin viereen, kuntoportaat Jänkävaaraan sekä Ivalon koirapuiston valaistus. Ivaloon on tilattu uusia laitureita, jotka asennetaan paikalleen kesällä 2022. Inarin kirkonkylän leikkipuistoon on tulossa valaistus kesällä 2022. Partakon Käyräniemen on tulossa lastauslaituri niin ikään kesällä 2022.

Vapaa-aikatoimen toiminnassa osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia on huomioitu muun muassa luontoliikuntateemaisissa tapahtumissa, Ivalon pyöräilyverkoston suunnittelussa ja kuntosalien hankinnoissa. Vuoden 2021 osallistuvassa budjetoinnissa ehdotettiin taide- ja kulttuuritoiminnan lisäämistä vuodeosaston ja palveluasumisen asukkaille. Kulttuuritoimi on hankkinut ja luovuttanut taideteoksia muun muassa Männikön palvelutalolle, toimintakeskukselle ja Kaamosrannan ryhmäkodille. Muuta kulttuuritoimintaa tarjotaan palveluasumisen asukkaille mahdollisuuksien mukaan koronarajoitukset huomioiden.

Lue lisää Inarin osallistuvasta budjetoinnista kunnan verkkosivuilta.

 

Seuraavaksi osallistuvan budjetoinnin ehdotukset käydään kunnassa läpi. Toteuttamiskelpoiset ehdotukset etenevät äänestykseen.

 

Lisätietoja: hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: