Valokuituinfo Ivalossa 16.11. ja Inarin kylällä 17.11

Valokuitunen järjestää yleisötilaisuuden hankesuunnitelmistaan valokuidun rakentamiseksi Inarin kunnan taajamiin. 


20.9.2021 Inarilaisilta selkeä  viesti: nettiyhteyksiä ja tv-palveluja kehitettävä kunnassa. - Kuituverkkoja rakentava Valokuitunen Oy valmistelee hankkeita Inarin ja ivalon taajamiin sekä Saariselälle

Kiitos kaikille lähes 600 laajakaistakyselyyn vastanneelle! 
Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.


20.8.2021 Kunnanjohtaja Toni K.Laineen saatesanat laajakaistakyselylle: 

Vastaa ja vaikuta laajakaistayhteyksien rakentumiseen Inarin kunnan alueella

Valokuituyhteydet puhuttavat tällä hetkellä suuressa osassa Suomea tiheään asuttujen keskusten ulkopuolella. Modernit tietoliikenneyhteydet ovat tänä päivänä yhtä tärkeitä kuin tieverkot. Lapissa on pitkään ollut erittäin haastava tilanne valokuituverkkojen suhteen, erityisesti Inarin kunnan alueella. Inariin on kiitos kylien ja kyläläisten aktiivisuuden rakentunut mm. kyläverkkoja, mutta muutoin tilanne on ollut pitkään varsin heikko. Yksi syy on valtion laajakaistatukiohjelmien riittämättömyys rakentamiseen kauemmas taajamista, Lapissa kunnat ovat niin laajoja, että rahoitus ei yksinkertaisesti riitä millään tavoin, jos sitä ei tulevaisuudessa merkittävästi lisätä.

Mobiiliverkot ovat onneksi jonkin verran parantuneet, mutta edelleen nähtävissä on, että varsinkin matkailun sesonkiaikoina verkot kuormittuvat jopa taajamissa runsaasti. Valokuitua edellyttävät myös tukiasemaverkoston ja sitä kautta mobiiliyhteyksien kehittyminen, laajempien TV-palveluiden saatavuus sekä kunnan alueella jatkuvasti lisääntyvä etä- ja tietotyöskentely, monissa perheissä varmasti myös esimerkiksi verkkopelaaminen.

Inarin kunta on viimeisen vuoden aikana kartoittanut aktiivisesti kiinnostuneita toimijoita rakentamaan valokuitua kunnan alueelle ja tällä hetkellä tilanne näyttää varsin positiiviselle suurimpien taajamien läheisyydessä. Ratkaisuja haetaan yhdessä Lapin liiton kanssa myös pienempien kyläalueiden saamiseen kuidun piiriin. Valokuituyhteyksiä ei rakennuta kunta, mutta kunta pyrkii omalta osaltaan edistämään kuituverkkojen rakentumista kunnan alueelle. Inarin kunta tukee myös kyläverkkohankkeita mm. hankeaikaisella tilapäisrahoituksella. Tarkoituksena on myös saattaa suurin osa Inarin Vuokra-asunnot Oy:n asunnoista nopeiden tietoliikenneyhteyksien piiriin.

Syksyn aikana on tulossa mm. valokuituun liittyviä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, mikäli koronatilanne sen sallii. Mikäli kysyntää on riittävästi, Inarin kunnan valokuitutilanne tulee varmasti parantumaan merkittävästi lähitulevaisuudessa. Kysyntätilanteen selvittämiseksi on meneillään laajakaistakysely, johon toivomme kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden vastaavan aktiivisesti. Tarkoitus on pystyä kohtuullisen realistisesti saamaan selville valokuidun kysyntä, jolloin rakentamiseen päästäisiin rivakammin. Tietoa kyselystä löydät osoitteesta https://www.inari.fi/fi/inari-info/inarin-laajakaistakysely.html tai suoraan vastaamaan pääset  bit.ly/inarikysely

Toni K. Laine
kunnanjohtaja


Laajakaistatarpeita kartoitetaan Inarissa

Inarissa kartoitetaan kotitalouksien, vapaa-ajan asukkaiden ja yrittäjien nettiyhteyksien nykytilaa ja valokuitutarpeita. Edellinen laajakaistakysely Inarissa toteutettiin viime vuonna, jonka jälkeen on noussut esiin tarve valmistelussa tarvittavalla tarkemmalla kysyntätiedolla. Kattavampi kartoitustieto on tarpeen kunnan käydessä keskustelua valokuitutoimijoiden kanssa. Kyselyyn pyydetään vastaamaan myös niiden, jotka edelliseen kyselyyn vastasivat.

Kuntaa tukee Lapin liitto, joka auttaa kuntia laajakaistarakentamisen ohjelmatyössä.  Inarin laajakaistakysely toteutetaan yhteistyössä Lapin liiton ja Tunturi-Lapin Leaderin kanssa. Kyselyn tuloksia kunta hyödyntää määrittäessään kehityskohteita laajakaistarakantemiselle.

Mistä on kysymys?
 

Laajakaistayhteys on nykyään kodin perusinfraa aivan kuten sähkö, lämpö ja vesi. Nettiyhteydet ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia poistaen etäisyyksiä. Sohvalta käsin voimme hoitaa muun muassa pankki-, vero- ja vakuutusasiat. Sivistys, koulutus ja opiskelu luontuvat nekin nykyään netin avulla. Sen kautta näkyvät myös tv-kanavat. Toimivat yhteydet mahdollistavat etätyön missä ja minne tahansa. 

Tiedonsiirtomäärät netissä ovat kasvaneet huimasti ja jatkavat kasvuaan. Lapissa useimmilla kotitalouksilla on tällä hetkellä käytössään langaton 4G-yhteys. Se käyttää alueen tukiasemaa, jonka käyttäjä- ja tiedonsiirtomäärät saattavat vaihdella paljon ja tämän myötä myös nopeus. Jos yhteys toimii nyt, ei se takaa sen toimivuutta huomenna. Tulevassa 5G verkossa käyttäjät jakavat myös tukiaseman muiden käyttäjien kanssa. Verkon toimivuuden ja nopeuden varmistamiseksi 5G tarvitsee tiheämpää tukiasemaverkostoa, jonka rakentumisesta joka paikkaan ei ole varmuutta. Myös 5G tarvitsee valokuitua toimiakseen.

Valokuidussa informaatio, kuten internetin ja television sisältö, siirtyy kuitukaapelissa valon nopeudella. Maan alla kulkeva valokuituverkko takaa kotiin nopeimman ja luotettavimman nettiyhteyden 50 vuodeksii lman muiden käyttäjien, sään tai etäisyyksien aiheuttamaa pätkimistä. Valokuidussa yhteyttä ei jaeta esimerkiksi naapuruston kanssa, vaan yhteys on kiinteistökohtainen. Valokuitu mahdollistaa kotiin myös laadukkaan kaapeli-TV:n. 

Vastaa laajakaistakyselyyn ja vaikuta!


Inarin laajakaistakyselyllä kartoitetaan kuntalaisten, yrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden nettiyhteyksien nykytilaa ja laajakaistatarpeita. Sähköiseen kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa alueesi laajakaistayhteyksien rakentamiseen sekä siihen, miten kunta ja operaattorit edistävät laajakaistarakentamista. Sähköinen kysely löytyy alla olevan painikkeen takaa.
Kysely on avoinna 13.9.2021 saakka.

SIIRRY KYSELYYN TÄSTÄ

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: