Hyvää saamen kielten viikkoa! Pyeri sämikielâi okko! Buori sámegielaid vahku! Šiõǥǥ sääʹm ǩiõli neäʹttel!

19.10.2020

Saamen kielet kuuluvat ja näkyvät Inarin kunnassa saamen kielten viikolla 19.- 25.10.

Kieliviikolla jaetaan kunnan työntekijöille ja kuntalaisille myös pientä taskusanakirjaa, josta voi oppia 20 sanaa ja lyhyttä lausetta kaikilla Inarissa puhutuilla saamenkielillä; inarinsaameksi, pohjoissaameksi ja koltansaameksi. Tässä sinulle pieni taskusanakirja.

Inarin kunta haluaa auttaa saamenkielisiä löytämään palvelut ja kannustaa työntekijöitään rohkeasti käyttämään saamen kieltä.

Hyvää saamen kielten viikkoa! Kaikkia kolmea Suomessa ja Inarin kunnassa puhuttua saamen kieltä pääset oppimaan nyt hieman kunnan työntekijöiden kanssa. Tästä pienestä taskusanakirjasta löydät 20 sanaa ja lyhyttä lausetta inarin-, pohjois- ja koltansaamen kielillä. Videosta kuulet, miten viisi kunnan työntekijää ne lausuu. Hauskoja oppimishetkiä!

Pyeri sämikielâi okko! Tun peesah tääl oppâđ mottoom verd puoh kulmâ Suomâst já Aanaar kieldâst sarnum sämikielâ oovtâst kieldâ pargeigijn.
Taan uccâ lummâsänikirjeest tun kaavnah 20 säännid já uánihid ceelhâd anarâš,-tave-já nuorttâlâškielân. Videost kuulah, maht vittâ kieldâ pargee taid celkkih. Hävskis máttááttâllâmpuudah!

Buori sámegielaid vahku! Beasat dál oahppat buot Suomas ja Anára gielddas hállojuvvon sámegielaid ovttas gieldda bargiiguin. Dán smávva lubmasátnegirjjis gávnnat 20 sáni ja oanehis cealkaga anáraš-, nuortalaš- ja davvisámegillii. Videos gulat mo gieldda vihtta bargi jietnadit daid. Sávvat somás oahppanbottuid!

Šiõǥǥ sääʹm ǩiõli neäʹttel! Pukid kooum Lääʹddjâʹnnmest da Aanar kååʹddest mainstum sääʹm ǩiõlid piâzzak siõmmna mättjed ââʼn Aanar kååʹdd tuâjjlaivuiʹm.
Tän uʹcc kårmmansääʹnnǩeeʹrjest kaaunak 20 sääʹn da vuäʹnkõs ciâlkki aanrõš-, tâʹvvsääʹm- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Videost kuulak, mäʹhtt vitt kååʹdd sääʹmǩiõllsaž tuâjjla tõid ceäʹlǩǩe. Hääʹsǩ mättpoodd!

Muistatko vielä Inarin kunnan saamenkielisten palveluiden esittelyvideot viime syksyltä? Esittelyvideoita on nyt tulossa lisää, ja tänään julkaistaan niistä ensimmäinen. Tervetuloa tutustumaan Ivalon koltansaamen kielipesään Peʹsseriin (suom. helmi) sekä hoitajiin Pirjo Lotvoseen ja Lilja Pohjoseen. Pirjo ja Lilja tekevät arvokasta koltansaamen kielityötä lasten parissa. 👏💪️

Muštáh-uv val Aanaar kieldâ sämikielâlij palvâlusâi oovdânpyehtimvideoid, moh almostuvvii moonnâm čoovčâ? Oovdânpyehtimvideoh láá tääl puátimin eenâb-uv, já onne almostuvá tain vuossâmuš. Tiervâpuáttim uápásmuđ Avveel nuorttâlâškielâlâš kielâpiervâlân Pe´sserân (sämi.cimccâh) sehe párnáitipšoid (Pirjo Lotvonen já Lila Pohjonen). Pirjo já Lilja porgâv merhâšittee pargo nuorttâlâškielâ oovdân, ko porgâv párnáiguin.

Velgo muittát Anára gieldda diimmá čavčča sámegielat bálvalusaid čájáhallanvideoid? Čájáhallanvideot bohtet lasi, ja odne almmustahtto dain vuosttas. Buresboahtin oahpásmuvvat Avvila nuortalašgielat giellabeassi Peʹssrii ja divššáriide Pirjo Lotvosii ja Lilja Pohjosii. Pirjo ja Lilja bargaba dehálaš giellabarggu nuortalašgielat mánáiguin.

Mooštak-a veâl Aanar kååʹdd sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi čuäʹjtõõllâmvideoid mõõnni čõõučâst? Čuäʹjtõõllâmvideo lie puättam ââʼn lââʼzz, da täʹbbe čõõđtep tõin vuõssmõs. Pueʹtted tiõrvân tobdstõõttâd Âʹvvel ǩiõllpieʹss Peʹssrin da hoiʹddjeeʹjivuiʹm (Pirjo Lotvonen da Lilja Pohjonen). Pirjo da Lilja tueʹjjee ärvvsaž nuõrttsääʹm ǩiõlltuâi pääʹrnaivuiʹm.

Aino Kitti, välinehuoltaja (inarinsaame)
Aino Kitti, piergâshuolâtteijee, tiervâsvuođâkuávdáš, puh. 040 197 3285
--------------

 

 

Kotipalvelutyöntekijä Sointu Lintula ja kylätyöntekijä Vilho Fofonoff (koltansaame)
Sointu Lintula, dommkääzzkõstuâjjlaž, Če´vetjääu´r vu´vdd, te´l. 040 764 0863
Vilho Fofonoff, sijddtuâjjlaž, dommkääzzkõs Če´vetjäu´rr – Njauddâm vu´vdd, te´l. 040 172 8431

Anne-Marie Kalla, viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö (inarinsaame)
Anne-Marie Kalla, viestâdem-já ohtsâstoimâhovdâ, puh. 040 723 0697
-----------

Sevettijärven koulun opettaja Hanna-Maaria Kiprianoff ja koulunkäyntiavustaja Tero Harju lähettävät oman saamen kielten viikon tervehdyksensä tällä videolla. Videolla käydään läpi Pienen taskusanakirjan koltansaamenkielisiä sanoja.

Čevetjäävri škoovlâ máttáátteijee Hanna-Maaria Kiprianoff já škovlâišedeijee Tero Harju vuolgâttává sunnuu sämikielâi oho tiervuođâid taan videost. Videost moonnâp čoođâ Uccâ lummâsänikirje nuorttâlâškielâlâš saanijd.

Čeavetjávrri skuvlla oahpaheaddji Hanna-Maaria Kiprianoff ja skuvlaveahkki Tero Harju sáddeba iežaska sámi giellavahku dearvvuođaid dán videos. Videos mannat čađa uhca lubmasátnegirjji nuortalašgielat sániid.

Čeʹvetjääuʹr škooul uʹčteeʹl Hanna-Maaria Kiprianoff da škooulvieʹǩǩteei Tero Harju vuõlttee jiiʹjjez sääʹm ǩiõli neäʹttel tiõrvʹvuõđid tän videost. Videost mõõnât čõõđ Uʹcc kårmmansääʹnnǩeeʹrj nuõrttsääʹmǩiõllsaž saaʹnid.

Mirja Laiti, avohoidon johtaja (pohjoissaame)
Mirja Laiti, rabasfuolahusa hoavda, sosiála- ja dearvvasvuohtadoaibma, tel. 040 844 5627
-------------

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: