Pohjois-Lapin Ruoka Oy

Pohjois-Lapin Ruoka Oy on viiden pohjoisen kunnan yhteinen ruokapalveluyhtiö. 

Pohjois-Lapin Ruoka Oy /Inari  tuottaa aterioita koko kunnan alueella kunnan sivistys-, sosiaali- ja terveysosaston asiakkaille sekä henkilöstöruokailuun. Valmistuskeittiöt toimivat Ivalossa ja Sevettijärven koululla.

  • Pohjois-Lapin Ruoka Oy myy ateria –ja cateringpalveluja kuntakonsernin sisällä eri hallintokunnille   ja kunnan osakeyhtiöille.
  •  Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n tavoitteena on laadukkaiden, asiakkaiden tarvetta vastaavien palvelujen tuottaminen ja jatkuva kehittäminen.


Yhteystiedot
 

Ravitsemistyönjohtaja Soile Törmänen, p. 040 747 5961 soile.tormanen@lapinruoka.fi

Ivalon koulukeskus Kaarre/ valmistuskeittiö , puh. 0400 398 285 / ivalo.kaarre@lapinruoka.fi
Terveyskeskuksen jakelukeittiö, puh. 0400 271877 / ivalo.terveyskeskus@lapinruoka.fi
Inarin koulun jakelukeittiö puh. 040 1529 180 / inari.jakelukeittio@lapinruoka.fi
Sevettijärven koulun keittiö, puh. 0400 680 349

IVALON VALMISTUSKEITTIÖ
Vuosittainen ateriamäärä Ivalon valmistuskeittiön alueella n 230 000 ateriaa

Valmistamme aterioita päiväkotilapsille, koululaisille, opiskelijoille, kunnan henkilöstölle, terveyskeskuksen vuodeosaston asiakkaille, sekä laitos- ja kotihoidossa oleville vanhuksille.

Ivalon valmistuskeittiö tuottaa ateriapalveluja Ivalossa ja sen lähiympäristössä sijaitseville kunnan sosiaali-, terveys- ja sivistystoimenlaitoksille, sekä henkilöstöruokailuyksikölle.
Koulupäivinä valmistamme n. 1000 lounasta, jotka tarjoilemme kahdessatoista eri jakelupisteessä. Päivittäin meiltä lähtee n. 30-40 kotipalveluateriaa.

KOULU- JA OPISKELIJARUOKAILU

Kouluateria suunnitellaan ja valmistetaan lasten ja nuorten tarpeisiin. Kouluruokailu tarjoaa kolmanneksen oppilaiden päivittäisestä ravinnon tarpeesta, mutta ravitsemussuositukset toteutuvat vain, jos oppilas syö aterian kaikki osat.
Kouluaterialla pyritään varmistamaan oppilaiden hyvää ravitsemusta ja nykyistä ja tulevaa terveyttä sekä jaksamista päivän koulutyössä. Yhteiskunnan tukemassa kouluruokailussa ei kuitenkaan voida toteuttaa asiakkaiden kaikkia mielihaluja.
Kouluruoka on etupäässä hyvää suomalaista perusruokaa ja kouluruokailulla onkin tärkeä tehtävä kansallisen ruokakulttuurimme tuntemuksen välittäjänä ja säilyttäjänä.

Kouluruokalista on kuuden viikon kiertävä lista, jota uudistetaan lukukausittain. Ruokalista suunnittelussa otetaan huomioon ravitsemuksellisten näkökohtien lisäksi asiakkaiden toiveita. Oppilaiden keskuudessa suoritettujen asiakaskyselyjen pohjalta pyrimme muokkaamaan ruokalistaa heidän toivomaansa suuntaan niiltä osin kuin se on mahdollista. Järjestämme lukukausittain erilaisia terveellisiin ruokailutottumuksiin liittyviä teemaviikkoja.

ERITYISRUOKAVALIOT

Erityisruokavaliot suunnitellaan ja toteutetaan lääkärin ja/tai terveydenhoitajan todistusten perusteella yhteistyössä vanhempien ja terveydenhoitohenkilöstön kanssa. Ensisijaisesti koululaisten erityisruokavalioasioissa ollaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan, joka tiedottaa tarvittavasta ruokavaliomuutoksesta ruokapalvelun henkilöstölle. Eettisten ruokavalioiden toteutuksessa kunnioitetaan vanhempien vakaumusta. Lääkärintodistukset toimitetaan kouluissa terveydenhoitajalle ja muissa yksiköissä ruoanjakohenkilökunnalle.

Ruokapalvelukeskuksesta on mahdollisuus saada ravitsemusneuvontaa erilaisissa ravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä esim. koskien juuri erityisruokavalioita.

VANHUSRUOKAILU

Tarjoamme vanhuksille aterioita Männikön palvelukodissa, Ivalon palvelukeskus Koivikossa ja kotiin kuljetettuina aterioina Ivalon, Inarin ja Sevettijärven alueilla. Hyvä ravitsemus on perusedellytys toimintakyvylle, jolla turvataan jokapäiväisen elämän sujuminen. Sillä voidaan ehkäistä tai siirtää sairauksien puhkeamista ja hidastaa niiden pahenemista. Toimintakyvyn säilyminen lisää vanhuksen elämänlaatua ja selviytyessään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista vanhus voi asua omassa kodissaan.

Ruokavaliosuunnittelussa huomioidaan ikäryhmän ruokailutottumukset ja ravitsemukselliset erityispiirteet. Ruokalistalla pyritään käyttämään vanhuksille tuttuja ruokalajeja ja siinä huomioidaan kunkin vuodenajan juhlaruoat.

Vanhusten ateriapalvelu:
Männikön palvelukodissa ja palvelukeskus Koivikossa tarjotaan ateriointimahdollisuus ikääntyneille, joiden toimintakyky on alentunut. Aterioiden kotiinkuljetus on mahdollista, silloin kun liikkuminen kodin ulkopuolella ei onnistu. Aterioista ja ateriakuljetuksista peritään asiakasmaksu.

Lisätietoja ateriapalveluista saa kotipalveluohjaajalta puh.040 779 2861

SAIRAALARUOKAILU

Terveyskeskuksen vuodeosastolla sairaalaruokailu on osa potilaan hoitoa ja kuntoutusta. Ruokailu rytmittää potilaan päivän ja ruokahetket koetaan usein päivän kohokohtina. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen ja monipuolinen ruokavalio, usein myös yksilöllisesti suunniteltuna ja toteutettuna edistää muun hoidon onnistumista ja nopeuttaa toipumista.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: