Ajankohtaista

23.4.2024

Inarin kunta haluaa kartoittaa alueen yhdistysten tilannetta ja yhteistyön tarpeita. Tätä tarkoitusta varten on laadittu kysely, jonka vastausaika on 22.4.-19.5.2024. Pääset kyselyyn tästä linkistä

Vastaukset kootaan ja käydään läpi yhdistystoimijoille järjestettävässä yhdistysillassa 29.5.2024. Yhdistysilta järjestetään klo 18:00-20:00 Inarin kunnan osallisuuskeskuksessa (vanhan lukion tiloissa) osoitteessa Rantatie 10 B, Ivalo. Tilaisuus on avoin kaikille yhdistystoimijoille tai yhdistystoiminnasta kiinnostuneille. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 27.5. mennessä tällä lomakkeella

Lisätietoja: Hyvinvointikoordinaattori Leena Korhonen, leena.korhonen@inari.fi, p. 040 643 4305


5.11.2023 

Osallistu Inarin kuntastrategia-työpajoihin 21.-23.11.
Katso tarkemmat tiedot tästä linkistä:
TYÖPAJAT


05.01.2023

Inarin kunnan kaikkien toimialojen yhteinen avustushaku järjestetään 30.1.-19.2.2023. Yhteisessä avustushaussa myönnetään kunnan yleisavustukset, kohdeavustukset ja kyläyhdistysten avustukset.

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja avustuksista ja hakulomakkeen yksityiskohtaiset täyttöohjeet löytyvät kunnan verkkosivuilta: https://www.inari.fi/fi/osallistuminen/yhdistykset-ja-yhteisot/avustukset-yhdistyksille-yhteisoille-ja-muille-toimijoille.html.

Lisätietoja:

vs. Hyvinvointikoordinaattori Katariina Lehtonen / 040 6434305 / katariina.lehtonen@inari.fi

Aanaar kieldâ puoh toimâsuorgij ohtsâš torjui uuccâm uárnejuvvoo 30.1.-19.2.2023. Ohtsii torjui ucâmist mieđetteh kieldâ almostorjuid, čuosâttâhtorjuid já sijdâseervij torjuid.

Torjui uuccâm uárnejuvvoo šleđgâlâš ucâmin. Lasetiäđuh torjuin, uuccâmluámáttâh já uuccâmluámáttuv tevdimravvuuh láá kieldâ viermisiijđoin: https://www.inari.fi/fi/osallistuminen/yhdistykset-ja-yhteisot/avustukset-yhdistyksille-yhteisoille-ja-muille-toimijoille.html.

Lasetiäđuh:  

Pyereestvaijeemkoordinaattor Katariina Lehtonen / 040 6434305 / katariina.lehtonen@inari.fi

Anára gieldda buot doaibmasurggiid oktasaš doarjjaohcan lágiduvvo 30.1.-19.2.2023. Oktasaš doarjjaohcamis juolluduvvojit gieldda almmolašdoarjagat, čuozáhatdoarjagat ja giliservviid doarjagat.

Doarjjaohcan lágiduvvo elektrovnnalaččat. Lassedieđut doarjagiin, ohcanskovvi ja ohcanskovi deavdinrávvagat gávdnojit gieldda neahttasiidduin: https://www.inari.fi/fi/osallistuminen/yhdistykset-ja-yhteisot/avustukset-yhdistyksille-yhteisoille-ja-muille-toimijoille.html.

Lassedieđut:

Buresveadjinkoordináhtor Katariina Lehtonen / 040 6434305 / katariina.lehtonen@inari.fi

Aanar kååʹdd puki tuåimmsueʹrji õhttsaž veäʹǩǩvuõttooccâm jäʹrjstet 30.1.-19.2.2023. Õhttsaž veäʹǩǩvuõttooccmest miõđât kååʹdd õõlmâsveäʹǩǩvuõđid, tillʼlõttum veäʹǩǩvuõđid da sijddõhttõõzzi veäʹǩǩvuõđid.

Veäʹǩǩvuõttooccâm jäʹrjstet liâdǥlaž ooccmen. Lââʹssteâđ veäʹǩǩvuõđin, ooccâmlomakk da ooccâmlomaakk tieuʹddemvuäppõõzz käunnʼje kååʹdd neʹttseeidain: https://www.inari.fi/fi/osallistuminen/yhdistykset-ja-yhteisot/avustukset-yhdistyksille-yhteisoille-ja-muille-toimijoille.html.

Lââʹssteâđ:

pueʹrrvââjjamkoordinaattor Katariina Lehtonen / 040 6434305 / katariina.lehtonen@inari.fi


 01.08.2022  Kokeilemme kunnan omaa sovellusta "Inari Appia" syksyn 2022

Tule mukaan testaamaan, millainen on Inarin kunnan oma sovellus: Inari Appi! Sovelluskokeilun ajatuksena on lisätä vuorovaikutusta ja matalan kynnyksen vaikutusmahdollisuuksia koko Inarin kunnan alueella. Uusi työkalu mahdollistaa palautteenannon, lyhyitä kyselyitä, sekä kunnan tiedotuksen seuraamista helposti älylaitteella. Kokeilu on osa osallisuusohjelman kehittämistä ja Open Agenda osallisuushanketta. Kokeilun avulla pyritään parantamaan alueellista tasa-arvoa kunnassa ja tekemään vaikuttamisesta mahdollista missä tahansa kunnan alueella. Vaikuttaaksesi kunnan asioihin voit suoraan kotisohvalta vastata kyselyihin ja antaa palautetta sinua koskeviin asioihin.

Sovellus on aluksi käytössä lokakuun loppuun asti, jonka jälkeen pohdimme jatkoa saadun palautteen myötä. Sovelluksen jatko riippuu käyttäjäpalautteesta, sekä kunnan työntekijöiltä saadusta käyttökokemuksesta.

Tule mukaan uuteen kokeiluun! Palautetta saa ja pitää antaa, kokeilun tärkein arvo saadaan käyttäjäpalautteen kautta.

Sovellus on aluksi käytössä vain Android-käyttäjille, mutta pyrimme saamaan sen käyttöön mahdollisimman pian myös Applen laitteille. Sovellus löytyy jo playkaupasta nimellä "Inari Appi". Tervetuloa kokeilemaan ja katsomaan uusinta osallisuuskokeilua. Sisältöä lisätään sovellukseen jatkuvasti lisää, eli tässä ei vielä ole kaikki.

Lisätietoja,

Katariina Lehtonen

katariina.lehtonen@inari.fi

0406434305


12.4.2022 Kommentoi Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa 2022 - 2025 19.5.2022 mennessä

Inarin kunnassa on valmisteltu hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa vuosille 2022 - 2025. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa on kuvataan tämän valtuustokauden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyön painopisteet sekä määritellään painopisteiden alle tarkemmat tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet. Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa on määritelty tavoitteita ja toimenpiteitä ikäryhmittäin.

Inarin kuntalaisilla ja yhdistyksillä on mahdollisuus kommentoida ja ottaa kantaa hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan 12.4. - 19.5.2022 Otakantaa.fi-palvelussa. Lisäksi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmasta pyydetään lausuntoja lautakunnilta, elinvoimajaostolta, nuorisovaltuustolta, vanhus- ja vammaisneuvostoilta sekä saamelaiskäräjiltä. Tämän jälkeen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Tutustu Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan 2022 - 2025 ja kommentoi suunnitelmaa Otakantaa.fi-palvelussa.


8.3.2022 Inarin osallistuvan budjetoinnin ehdotusten jättäminen on päättynyt - Inarilaiset ideoivat 147 käyttökohdetta 10 000 eurolle

Inarin kunnan vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin ehdotusten jättäminen on päättynyt. Inarilaiset jättivät yhteensä 147 ehdotusta siitä, miten osallistuvaan budjetointiin varattu 10 000 euroa tulisi käyttää. Jätetyt ehdotukset liittyivät muun muassa liikuntapaikkojen kehittämiseen, kylien viihtyisyyden parantamiseen, tapahtumien järjestämiseen sekä lasten, nuorten ja ikäihmisten toimintaan. Ehdotuksia jätettiin sähköisellä lomakkeella, tekstiviestillä sekä paikan päällä Ivalon ja Inarin kirkonkylän kirjastoissa sekä Osallisuuskeskus Ainolassa.

Inarin osallistuvaa budjetointia toteutetaan nyt neljättä kertaa. Vuoden 2021 osallistuvassa budjetoinnissa jätettiin 91 ehdotusta. Vuonna 2020 ehdotuksia jätettiin 61. Jätettyjen ehdotusten perusteella Inarin osallistuva budjetointi on siis kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta.

Kaikkien ehdotuksia jättäneiden kesken on arvottu viisi Inarin kunnan tuotepakettia. Arvonnan voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Seuraavaksi ehdotukset käydään läpi kunnassa. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään, ja ehdotuksista laaditaan alustavat toteutussuunnitelmat ja kustannusarviot. Äänestykseen etenevät sellaiset ehdotukset, jotka voidaan toteuttaa 10 000 eurolla ja jotka eivät ole toteutumassa jollakin muulla tavalla.

Äänestysvaiheessa kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset pääsevät äänestämään, mikä tai mitkä ehdotukset osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutetaan. Äänestys järjestetään 25.4.–9.5.2022.

Lue tiedote täältä.

Lue lisää kunnan osallistuvasta budjetoinnista täältä.


4.3.2022 Vastaa Inarin kunnan osallisuuskyselyyn 21.3. mennessä

Vastaa osallisuuskyselyyn 21.3. mennessä. Kartoitamme Inarilaisten ajatuksia osallistumismahdollisuuksista, sekä arjen osallisuudesta Inarissa.

Osallisuus- ja tervetulo-ohjelma kokoaa yhteen Inarin kunnassa jo olemassa olevat osallisuuskeinot ja kuntalaisten osallistumismahdollisuudet. Lisäksi osallisuusohjelmassa linjataan tulevaisuuden tavoitteita ja kehittämiskohteita osallisuuteen liittyen. Osallisuus on osallistumismahdollisuuksien lisäämistä sekä tunne siitä, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä. Se on yhteenkuuluvuutta sekä kuulluksi tulemista. Ohjelma rakennetaan yhteistyössä kuntalaisten ja yhdistysten kanssa.

Kyselyyn vastaaminen on täysin anonyymiä eikä vastauksia voida yhdistää henkilöihin. Vastauksia hyödynnetään Open Agenda -hankkeessa sekä osallisuusohjelman teossa. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai inarin-, pohjois- tai koltansaameksi.

Tästä pääset vastaamaan kyselyyn sähköisesti (vastauskielet: suomi/ anarâškielâ / davvisámegiella / nuõrttsääʹmǩiõll).


8.2.2022 Vuoden 2022 osallistuva budjetointi käynnistyy ehdotusten keräämisellä - ehdota 25.2. mennessä, miten 10 000 euroa tulisi käyttää

Inarin kunnan vuoden 2022 osallistuva budjetointi käynnistyy taas. Osallistuvassa budjetoinnissa inarilaiset saavat päättää, miten 10 000 euroa käytetään. Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisessä vaiheessa pyydetään ehdotuksia siitä, miten 10 000 euroa tai osa siitä tulisi käyttää.

EHDOTUKSIA VOI JÄTTÄÄ 7.2. - 25.2. TÄMÄN LINKIN KAUTTA: 
https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/inari/AnonyymiHakemus/Aloita/Osallistuvabudjetointi2022-Ehdotuksenjattaminen

Lisäksi ehdotuksia voi jättää paikan päällä Ivalon pääkirjastossa, Inarin kirkonkylän saamelaiskirjastossa ja kirjastoautossa sekä Osallisuuskeskus Ainolassa. Ehdotuksia voi jättää myös puhelimella lähettämällä tekstiviestin tai WhatsApp-viestin (viesti, ääniviesti, kuva tai video) numeroon 040 626 1018.

Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia joko koko 10 000 euron määrärahan tai vain osan siitä. Kaikkien ehdotuksia jättäneiden kesken arvotaan viisi Inarin kunnan tuotepakettia.

Lue tiedote Inarin vuoden 2022 osallistuvasta budjetoinnista.


17.1.2022 Yleisavustukset, kohdeavustukset, kyläyhdistysten avustukset sekä tuki defibrillaattorin hankintaan haettavissa 17.1. - 7.2.2022

Inarin kunnan kaikkien toimialojen yhteinen avustushaku järjestetään 17.1.–7.2.2022. Yhteisessä avustushaussa myönnetään kunnan yleisavustukset, kohdeavustukset ja kyläyhdistysten avustukset. Lisäksi kyläyhdistykset voivat hakea kohdennettua tukea defibrillaattorin hankintaan.

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakulomake löytyy osoitteesta https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/inari/Aloita/Yhteinenavustushaku2022.

Lisätietoja avustuksista ja hakulomakkeen yksityiskohtaiset täyttöohjeet löytyvät kunnan verkkosivuilta: https://www.inari.fi/fi/osallistuminen/yhdistykset-ja-yhteisot/avustukset-yhdistyksille-yhteisoille-ja-muille-toimijoille.html.

Hyvinvointikoordinaattori auttaa tarvittaessa hakulomakkeen täyttämisessä puhelimitse tai sähköpostilla arkisin klo 9–15 tai erikseen sovittavana ajankohtana kunnantalolla viikolla 4 tai 5. Jos haluat täyttää hakulomakkeen yhdessä kunnantalolla, ota yhteyttä hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelaiseen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi.

 

Lisätietoja: hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi


29.10.2021 Inarilaisteko 2021 -kulttuuripalkinnon saajaehdotuksia otetaan vastaan 31.10.2021 asti

Inarin kulttuuritoimi ottaa vastaan perusteltuja ehdotuksia Inarilaisteko 2021 -kulttuuripalkinnon saajaksi 31.10.2021 saakka. Ehdotusten jättö postitse: Inarin kunta/kulttuuritoimi, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo, sähköpostitse: mirja.karjalainen@inari.fi tai puhelimitse 0407767546.

Inarin kunnan kulttuuritoimi on vuodesta 1978 lähtien luovuttanut vuosittain 1000 euron suuruisen Inarilaisteko -palkinnon kunnan järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa.

Palkinnon jakoperusteet ovat seuraavat:

Inarilaistekopalkinto myönnetään ensisijaisesti inarilaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut merkittävästi paikallisen kulttuurin hyväksi. Perustellusta syystä palkinto voidaan myöntää myös henkilölle tai yhteisölle, jonka kotikunta ei ole Inari. Palkinto voidaan tarvittaessa jakaa useampaan osaan.

Yksityiset henkilöt ja yhdistykset voivat tehdä esityksiä palkinnon luovuttamisesta. Esitykset Inarilaisteko-palkinnon saajaksi tehdään Inarin kunnan kulttuurisihteerille. Sivistyslautakunta käsittelee ehdotukset ja tekee valinnan Inarilaisteko-palkinnon saajasta marraskuun kokouksessa.

 

Inarin kulttuuritoimi

Lue uutinen aiheesta täältä.


29.10.2021 Vastaa kyselyyn torstaihin 4.11. mennessä - vuokrattavien majoitus- ja toimitilojen kehittäminen etätyön näkökulmasta

Arvoisa majoitus- tai toimitilan vuokraaja tai omistaja,

Miten kehittäisitte majoitus- tai toimitilanne vuokraustoimintaa etätyön näkökulmasta? Suomessa on tällä hetkellä 2,5 miljoonaa työssäkävijää, joista 25% teki viime heinäkuussa (Tilastokeskus) etätöitä kokonaan tai vähintään puolet työajasta. Etätyö ja monipaikkaisuus kasvaa ilmiönä vauhdilla - koronan jälkeenkin.

Osallistu Inari monipaikkaisuuden huippukohteeksi -hankkeen kyselyyn. Kartoittamme etätyöhön soveltuvien tilojen määrää ja piiloresursseja, tilojen laatua, varustetasoa ja hinnoittelumalleja, mahdollisia oheispalveluja sekä Inarin kunnan ja alueen yritysten investointihalukkuutta tilojen ja palveluiden kehittämiseen.

Kartoituksella pyritään löytämään keinoja Inarin vetovoimaisuuden sekä toimitilojen resurssien ja joustavuuden kasvattamiseksi. Ota viisi minuuttia aikaa. Osallistu kyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi Inarin alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen. Vastaa torstaihin 4.11. mennessä.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/9FD6EC78B4F6875D

Parhain terveisin,

Janne Pallari
hankekoordinaattori
p. 040 359 1079
Inarin kunta/Yritys- ja kehittämispalvelut
Inari monipaikkaisuuden huippukohteeksi -hanke

Lue kyselyä koskeva uutinen täältä.


29.10.2021 Valokuituinfo järjestetään Ivalossa tiistaina 16.11. ja Inarin kirkonkylällä keskiviikkona 17.11.

Valokuitunen suunnittelee valokuituverkon rakentamista Inarin taajamiin. Ivalossa 16.11. klo 18 ja Inarin kirkonkylällä keskiviikkona 17.11. klo 18 järjestettävät valokuituinfot järjestetään yhteistyössä Inarin kunnan kanssa, ja valokuidun tarvekysely on toteutettu Inarin kunnan ja Lapin liiton kanssa. Valokuitu on yhteishanke, joten myös inarilaisia tarvitaan, jotta luotettavan netin ja pätkimättömän yhteyden varmistava kaapeli saadaan vedettyä teidän kylällenne.

Tule kuulemaan lisätietoa valokuidusta ja keskustelemaan valokuituhankkeen etenemisestä tiedotustilaisuuteen. Valokuituinfo on Ivalossa valtuustosalissa tiistaina 16.11.2021 klo 18.00 - 19.30 ja Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa keskiviikkona 17.11.2021 klo 18.00 - 19.30. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä Teamsissä. Linkki Teams-kokoukseen löytyy valokuituinfoja koskevasta uutisesta.

Ohjelma:
18.00 Tilaisuuden avaus ja kunnan tervehdys - Toni K. Laine, kunnanjohtaja
18.15 Inarin valokuitukyselyn tulokset - Jukka Rinne, Lapin liitto, Kuitua kuntiin -hanke
18.30 Valokuituverkon käyttäjäkokemuksia - Antero Isola
18.40 Valokuitua Inariin Valokuitusen toteuttamana - Seppo Alatörmänen, Valokuitunen Oy
19.30 Keskustelua, kysymyksiä, vastauksia ja kahvittelua

Lue valokuituinfoja koskeva uutinen täältä.


1.10.2021 Vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voittaneen Inarin kirkonkylän skeittiparkki avattu

Päivitetty 29.10.2021.

Vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voittaneen Inarin kirkonkylän skeittiparkin avajaisia vietettiin torstaina 23.9.2021. Skeittiparkki rakennettiin osallistuvaan budjetointiin varatulla 10 000 euron määrärahalla sekä Leader Pohjoisin Lappi ry:n myöntämällä hankerahoituksella. Aloite skeittiparkin rakentamisesta on tullut alun perin Inarin nuorisovaltuustolta.

Lue Inarilaisen juttu Inarin kirkonkylän skeittiparkista täältä.

Lue Lapin keinon juttu Inarin kirkonkylän skeittiparkista täältä.


20.9.2021 Inarin kunnan yhdistysilta järjestetään tiistaina 21.9.2021 klo 18.00 Osallisuuskeskus Ainolassa

Inarin kunnan seuraava yhdistysilta järjestetään tiistaina 21.9.2021 klo 18.00 Osallisuuskeskus Ainolassa (Petsamontie 9, Ivalo). Yhdistysilta on tarkoitettu kaikille inarilaisille yhdistyksille ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneille. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Yhdistysillan aiheina ovat järjestökyselyn tulokset, kunnan ja järjestöjen yhteistyöasiakirjan valmistelu sekä muut ajankohtaiset asiat kunnan ja järjestöjen yhteistyössä.

Tervetuloa!

Lisätietoja: hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi.


18.8.2021 Vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voittanut Inarin kirkonkylän skeittiparkki valmistuu syksyllä

Inarin kirkonkylän skeittiparkin rakentaminen on edennyt Leader Pohjoisin Lappi ry:n myöntämän hankerahoituksen turvin.

Skeittiparkin maatyöt ja asfaltointi on nyt saatu valmiiksi. Teräksiset skeittielementit saadaan tämänhetkisen tiedon mukaan paikalleen syyskuun alkupuolella. Skeittiparkki rakennetaan Pystykorvantielle Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen ja leikkikentän väliin.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla kustannetaan hankkeen kuntaosuus sekä hankkeen ulkopuolisina hankintoina osa skeittiparkin teräselementeista.

Skeittiparkkihanke toteutetaan yhdessä Inarin kirkonkylän kanssa. Myös paikalliset yritykset ovat olleet aktiivisesti tukemassa skeittiparkkihanketta.

Lue tiedote Inarin kirkonkylän skeittiparkin rakentamisesta.


3.8.2021 Ivalon liikuntasalien ja sääsuojahallin vuorot ovat haettavissa

Vuorot Ivalon urheilutalon liikuntasaliin ja Ivalon koulujen liikuntasaleihin ajalle 16.8.2021 - 5.6.2022 ovat haettavissa 8.8.2021 mennessä. Vuorot sääsuojahalliin (6.9.2021 alkaen) ovat haettavissa 29.8.2021 mennessä. 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen mervi.urpilainen@inari.fi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakija, vuoron käyttäjä (joukkue/vast.), vuoron vastuuhenkilön yhteystiedot sekä ensisijainen ja vaihtoehtoinen vuorotoive.

Mikäli hakija hakee useampaa vuoroa samalle ryhmälle, tulee niihin kirjata tärkeysjärjestys.
 

Lisätiedot vapaa-aikasihteeri mervi.urpilainen@inari.fi / 0400 172304.


30.6.2021 Laajakaistatarpeita kartoitetaan Inarissa - vastaa kyselyyn 31.8.2021 mennessä

Inarissa kartoitetaan kotitalouksien, vapaa-ajan asukkaiden ja yrittäjien nettiyhteyksien nykytilaa ja valokuitutarpeita. Kattavampaa tietoa inarilaisten laajakaistatarpeista tarvitaan, kun kunta käy keskustelua eri valokuitutoimijoiden kanssa. Kyselyyn pyydetään vastaamaan myös niitä, jotka ovat vastanneet Inarin aiempiin laajakaistatarpeita kartoittaviin kyselyihin.

 

Inarin laajakaistakysely toteutetaan yhteistyössä Lapin liiton ja Tunturi-Lapin Leaderin kanssa. Kyselyn tuloksia kunta hyödyntää, kun määritellään laajakaistarakentamisen kehityskohteita. Sähköiseen kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa alueesi laajakaistayhteyksien rakentamiseen sekä siihen, miten kunta ja operaattorit edistävät laajakaistarakentamista.

 

Vastaa kyselyyn 31.8.2021 mennessä. Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä.

 

Lue lisää kunnan verkkosivuilta.


28.6.2021 Laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus vuosilta 2017 - 2020 hyväksyttiin valtuustossa

Valtuusto hyväksyi laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen vuosilta 2017 - 2020 kokouksessaan 17.6.2021. Laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus sisältää katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin sekä valtuustokauden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumiseen valtuustokauden 2017 - 2020 aikana.

Laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen pohjalta laaditaan loppuvuoden 2021 aikana seuraavan valtuustokauden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma, jossa määritellään seuraavan valtuustokauden painopistealueet, tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet.

Lue laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus vuosilta 2017 - 2020 täältä.


18.6.2021 Mitä lainattavia liikuntavälineitä kunnalle pitäisi hankkia? Vastaa kyselyyn 23.6. mennessä!

Lainattavien liikuntavälineiden hankkiminen voitti Inarin kunnan vuoden 2021 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen. Näin ollen vuoden 2021 osallistuvaan budjetointiin varattu 10 000 euron määräraha käytetään liikuntavälineiden hankkimiseen.

Kartoitamme kyselyllä inarilaisten toiveita siitä, mitä liikuntavälineitä kunnalle hankitaan. Lopulliset hankintapäätökset tehdään kunnassa, ja niissä huomioidaan myös liikuntavälineiden huoltoon ja ylläpitoon liittyviä kuluja.

Vastaa kyselyyn keskiviikkoon 23.6.2021 mennessä tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/C8ECCE4961408548.


24.5.2021 Kuntavaalit 2021- Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 26.5.

Kuntavaalit ovat meille ennen kaikkea lähidemokratiaa edustavat vaalit, joissa valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä jokapäiväistä arkeamme. Kaiken takana on kunta!

Inarin kuntavaaleissa valitaan 27 valtuutettua 

Tästä löydät Inarin kunnan kuntavaaliehdokkaat:  
INARIN KUNNAN KUNTAVAALIEHDOKKAAT 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021.
Ennakkoäänestysaika kotimaassa on keskiviikosta tiistaihin 26.5.-8.6.2021.
Ennakkoäänetys Ivalon ja Inarin kirjastoissa sekä kirjastoautossa. 
Tästä löydät kaikki paikat ja aikataulutLue lisää vaaleista Inarin kunnassa
Vaaleista Inarin kunnassa voit kysyä lisätietoja
keskusvaalilautakunnan sihteeri Anne-Marie Kalla,
anne-marie.kalla@inari.fi, p. 040 723 0697


19.5.2021 Tervetuloa Inariin -muuttajakampanja jatkuu

Inarin kunta jatkaa Tervetuloa Inariin -muuttajakampanjaa sosiaalisessa mediassa siitä mihin House of Laplandin muuttajakampanjassa päästiin vuosina 2019-2020. Uusi kampanja on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Kampanjan tavoitteena on saada kuntaan uusia asukkaita, lähettää heille tietoa kunnan palveluista ja välittää positiivisia mielikuvia pohjoiseen muuttamisesta.

Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine kannustaa uusia kuntalaisia ilmoittautumaan uudeksi inarilaiseksi: "Olemme iloisia saadaksemme Sinut Inarin kunnan asukkaaksi. Inarin kunnan Tervetuloa Inariin -muuttajakampanjan kautta lähetämme uusille kuntalaisille tervetulokirjeen, jossa on henkilökohtainen 50 euron arvoinen Inari-passi ja kuntaesite. Jotta saat tervetulokirjeesi, täytäthän kunnan kotisivuilla olevan ilmoittautumislomakkeen, Inari-passilla saat käyttöösi Inarin kunnan kansalaisopiston, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen palveluita vuoden 2021 aikana. Kampanjasta päätetään vuosittain ja passissa on ohjeet sen käytölle".

Lisätietoa: kehittämiskoordinaattori Marja Männistö, marja.mannisto@inari.fi


18.5.2021 Seuraa kirjaston kuntavaalipaneelilähetyksiä

Kirjasto järjestää kolme kunnallisvaalipaneelia verkossa Inarin kunnan youtube -kanavalla. Vaalipaneelit juontaa toimittaja Seppo Konttinen. Paneelit pidetään tiistaisin 11.5., 18.5. ja 25.5. klo 18.

Paneeleja voi seurata joko suorana lähetyksenä tai katsoa tallenteina kaksi viikkoa vaalipaneelilähetyksen jälkeen Inarin kunnan YouTube-kanavalla.

Lue lisää kuntavaalipaneeleista.


4.5.2021 ELY-keskus: Paatsjoen vesistöalueen monitoimisuunnitelma on nähtävissä 1. - 31.5.2021

Lapin ELY-keskus, Tromssan ja Finnmarkin lääninhallitus Norjasta ja Pasvik-luonnonsuojelualue Venäjältä esittävät kommentoitavaksi yhteistä Paatsjoen vesistöalueen monitoimisuunnitelmaa.

Monitoimisuunnitelma on esillä osoitteessa www.ely-keskus.fi
ELY-keskukset > Lappi > Projektit ja hankkeet > Paatsjoen monitoimisuunnitelma -hanke.

Hanke kattaa Paatsjoen koko vesistöalueen mukaan lukien Inarijärven valuma-alueen. Suunnitelmassa käsitellään myös Norjan ja Venäjän raja-alueen Vuoremajoen vesistöä. Asiakirjan painopisteinä ovat eri kuormitustekijöiden vaikutus vesiin ja toimenpidesuunnitelma ympäristötilan parantamiseksi. 

ELY-keskus pyytää mielipiteitä seuraavista asioista:

  • Onko asiakirjassa aiheita, joista tulisi kirjoittaa tarkemmin tai kenties lyhyemmin?
  • Onko jokin aiheteksti puutteellinen? 
  • Mitkä esitetyistä toimenpiteistä ovat mielestänne tärkeitä?
  • Mitä muita toimenpiteitä tarvitaan ja kenen vastuulla nämä toimenpiteet ovat?

ELY-keskus pyytää ilmoittamaan myös meneillään olevasta toiminnasta ja tapahtumista, jotka vaikuttavat myönteisesti vesiympäristöön.

ELY-keskus pyytää lähettämään kommentit osoitteeseen anni.olkoniemi@ely-keskus.fi 31.5.2021 mennessä. Palaute otetaan huomioon Paatsjoen vesistöalueen monitoimisuunnitelmaa päivitettäessä ja kolmen maan yhteistä seurantaohjelmaa tarkistettaessa.

Lue Inarin kunnan tiedote.

Lue lisää ja tutustu monitoimisuunnitelmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla.


22.4.2021 Osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt - 10 000 euroa käytetään lainattavien liikuntavälineiden hankkimiseen!

Inarin kunnan vuoden 2021 osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt. Äänestyksen voitti 52 äänellä lainattavien liikuntavälineiden hankkiminen. Näin ollen osallistuvaan budjetointiin varattu 10 000 euron määräraha käytetään liikuntavälineiden hankkimiseen. Seuraavaksi eniten ääniä saivat laavu Ivalon kylälle (40 ääntä) ja ulkokuntoilulaitteiden hankkiminen Ivaloon (36 ääntä). Katso kaikki äänestyksessä olleet ehdotukset ja niiden saamat äänimäärät täältä.

Äänestys järjestettiin 29.3. - 19.4.2021. Äänestää saivat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Hyväksyttyjä ääniä annettiin 316, mikä on viidesosan enemmän kuin vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä. 19 ääntä hylättiin. Ääni hylättiin, jos äänestäjän syntymäaika tai osoitetiedot puuttuivat tai äänestäjän kotikunta ei ollut Inari. Äänestysprosentti oli 5,0, jota voidaan pitää hyvänä äänestysprosenttina osallistuvassa budjetoinnissa.

Lue tiedote osallistuvan budjetoinnin äänestystuloksesta täältä.

Lue lisää kunnan osallistuvasta budjetoinnista kunnan verkkosivuilta.


29.3.2021 Äänestä 29.3. - 19.4.2021, miten 10 000 euroa tulisi sinun mielestäsi käyttää!

Inarin kunnan vuoden 2021 osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen. Äänestykseen eteni 16 ehdotusta. Toteutettavaa ehdotusta voi äänestää 29.3. - 19.4.2021 välisenä aikana. Äänestää saavat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Yksi henkilö voi äänestää kerran.

Anna äänesi tämän lomakkeen kautta tai paikan päällä Inarin ja Ivalon kirjastoissa, kirjastoautossa tai Osallisuuskeskus Ainolassa.

Lue tiedote äänestyksestä täältä.
Lue lisää Inarin kunnan osallistuvasta budjetoinnista täältä.


24.3.2021 Vastaa inarilaisten hyvinvointikyselyyn 7.4. mennessä

Pyydämme sinua vastaamaan hyvinvointia ja turvallisuutta koskevaan kuntalaiskyselyyn, jolla kartoitetaan inarilaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä palveluiden käyttämistä. Kysely on osa laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen tiedonkeruuta. Kyselylomakkeen laatimisessa ovat olleet mukana Inarin kunta, Posion kunta, Lapin Liitto, Lapin aluehallintovirasto, Lapin poliisilaitos ja Lapin korkeakoulukonserni.

Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn 7.4.2021 mennessä. Kyselyyn voi vastata joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai inarin-, pohjois- tai koltansaameksi. Yksittäisen henkilön vastauksia ei voi tunnistaa tuloksista. Jokainen vastaus on erittäin tärkeä, jotta voimme saada tietoa inarilaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Tästä pääset vastaamaan kyselyyn sähköisesti (vastauskielet: suomi/ anarâškielâ / davvisámegiella / nuõrttsääʹmǩiõll): https://link.webropolsurveys.com/S/CB005222B4D16E26

Lomakkeen saa paperisena kunnantalon neuvonnasta, Ivalon ja Inarin kirjastoista sekä Osallisuuskeskus Ainolasta. Täytetyn lomakkeen voi palauttaa kirjastojen henkilökunnalle, Ainolan henkilökunnalle, kunnantalon neuvontaan tai postitse osoitteeseen Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. Kirjoita palautuskuoreen "Hyvinvointikysely". Kyselyyn voi vastata sähköisesti myös näiden toimipisteiden asiakaskoneilla.

Suuret kiitokset vastaamisesta jo etukäteen!

Lisätietoja hyvinvointikyselystä antaa hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi


24.2.2021 Osallistuvan budjetoinnin äänestysten jättäminen on päättynyt - inarilaiset jättivät 91 ehdotusta

Inarin kunnan tämän vuoden osallistuvan budjetoinnin ehdotusten jättäminen on päättynyt. Inarilaiset jättivät yhteensä 91 ehdotusta siitä, miten 10 000 euroa voitaisiin käyttää. Jätetyt ehdotukset liittyivät muun muassa kylien kehittämiseen, harrastuksiin, kulttuuriin, liikuntaan sekä lasten, nuorten ja ikäihmisten toimintaan.

Seuraavaksi ehdotukset käydään kunnassa läpi ja valitaan äänestykseen etenevät ehdotukset. Äänestys järjestetään 29.3. - 19.4.2021.

Lue tiedote saapuneista ehdotuksista.

Lue lisää Inarin osallistuvasta budjetoinnista kunnan verkkosivuilta.


4.2.2021 Vastaa Inarin kunnan järjestökyselyyn 21.2.2021 mennessä

Inarin kunnan järjestökyselyllä kartoitetaan yhdistysten toimintaan, resursseihin ja kunnan ja järjestöjen yhteistyöhön liittyviä asioita sekä yhdistysten havaintoja kuntalaisten hyvinvoinnista.

Järjestökysely on osa laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen tiedonkeruuta. Lisäksi kyselystä saatavia tietoja hyödynnetään kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämisessä.

Pääset vastaamaan järjestökyselyyn tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/BFE8F5C1B9645038. Vastausaikaa on 21.2.2021 asti.


Lisätietoja: hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi.


4.2.2021 Inarin osallistuva budjetointi tulee taas - mihin sinä käyttäisit 10 000 euroa? Jätä ehdotuksesi 25.1. - 12.2.!

Inarin kunnan vuoden 2021 ensimmäisessä vaiheessa kuka tahansa voi ehdottaa, miten 10 000 euroa tulisi käyttää. Ehdotuksia kerätään 25.1. - 12.2.2021. Ehdotusten tulee olla toteutettavissa 10 000 eurolla.

EHDOTUKSIA VOI JÄTTÄÄ SEURAAVILLA TAVOILLA:

Lue lisää Inarin osallistuvasta budjetoinnista kunnan verkkosivuilta.

Inarin kunnan osallistuvan budjetoinnin prosessi kuvattu.


4.2.2021 Metsähallituksen luonnonvarakäyttösuunnitelman kuulemistilaisuus Inarin kuntalaisten osalta - tallenne katsottavissa

Metsähallitus järjesti 2.2.2021 Inarin asukkaille alueen luonnonvarojen ja maankäyttöä koskevan kuulemistilaisuuden. Etäyhteydellä järjestettävään tilaisuuteen kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua käynnissä olevaan saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitteluun.

Lue tiedote ja katso tallenne täältä.


20.1.2021 Yleisavustukset, kohdeavustukset ja kyläyhdistysten avustukset haettavissa 11.1. - 8.2.2021

Inarin kunnan kaikkien toimialojen yhteinen avustushaku järjestetään 11.1. - 8.2.2021. Yhteisessä avustushaussa myönnetään kunnan yleisavustukset, kohdeavustukset ja kyläyhdistysten avustukset. Avustuksia voidaan myöntää esimerkiksi yhdistyksille, urheiluseuroille ja kulttuurtoimijoille.

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakulomake löytyy osoitteesta https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/inari/Aloita/Yhteinenavustushaku2021.

Lisätietoa avustuksista, kunnan avustusohje ja hakulomakkeen täyttöohjeet löytyvät kunnan verkkosivuilta.


21.12.2020 Joulupostia ikäihmisille -kampanja keräsi 261 joulukorttia Inarissa

Suomen iloisin ja suurin joulukorttikampanja keräsi 261 joulukorttia ikääntyneille Inarissa. Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja SImot järjesti yhteistyökumppaneineen Joulupostia ikäihmisille -kampanjan 16.11. - 11.12.2020 yhtä aikaa 117 paikkakunnalla. Kampanjassa kerättiin joulukortteja kotihoidon ja asumispalveluiden ikääntyneille asiakkaille.

Inarissa kerätyt kortit jaetaan kotihoidon ja palveluasumisen piirissä oleville ikäihmisille sekä terveyskeskuksen vuodeosaston pitkäaikaispotilaille.

Lue Inarin kunnan tiedote täältä.


21.12.2020 Inarin kansalaisopiston syyskauden päätösesitys katsottavissa kunnan Youtube-kanavalla

Inarin kansalaisopiston syyskauden 2020 päätösesitys on katsottavissa Inarin kunnan Youtube-kanavalla hakusanalla Inarin kansalaisopisto.

Esityksessä on nähtävillä laaja kirjo kansalaisopiston syyskauden tuotoksia ja osaamista. Mukava ovat kantelistit, nuoret soittajat, Sekakuoro, Puhallinyhtye, KaMu-ryhmä, Notkeat Pojat, Sanasepot, kuvataideryhmät, Kuviskerho, posliininmaalaajat ja kädentaitajat. Toivottavasti nautitte esityksestä.

Esitys on katsottavissa 11.1.2021 asi. Esitys on tekstitetty suomeksi ja saamenkielisiltä osilta saameksi. Tekstityksen saa päälle Youtuben asetuksista.

Tässä linkki esitykseen.


17.11.2020 Inarijärven aarteet -hankkeessa järjestetään joulukuussa etäkylätilaisuuksia Nellimin ja Inarin kirkonkylän kyläläisille

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen Inarijärven aarteet -hankkeessa järjestetään jäljellä olevat kylätilaisuudet etänä. Etäkylätilaisuudet pidetään Teams-alustalla.

Ensimmäisessä etäkylätilaisuudessa tiistaina 1.12. klo 17 - 19 käydään läpi kestävän matkailun toimintamalli ja kuullaan kyläläisten viimeiset kommentit ja palautteet toimintamallista. Toisessa etäkylätilaisuudessa torstaina 3.12. klo 17 - 19 käydään läpi kyläkyselyn tulokset, mietitään hankkeen jatkoa sekä kuullaan kyläläisten palautetta hankkeesta.

Lue lisää ja ilmoittaudu etäkylätilaisuuksiin 30.11.2020 mennessä täältä.


17.11.2020 Joulupostia ikäihmisille -kampanja kutsuu kaikki Inarin asukkaat lähettämään joulukortteja ikääntyneille

Kaikkien aikojen iloisin joulukampanja alkaa nyt! Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot järjestää yhteistyökumppaneilleen Joulupostia ikäihmisille -kampanjan 16.11. - 11.12.2020 yhtä aikaa yli sadalla paikkakunnalla. Kampanjassa kerätään joulukortteja kotihoidon ja asumispalveluiden ikääntyneille asiakkaille. Inarissa joulukortteja kerätään kotihoidon ja palveluasumisen piirissä oleville ikäihmisille.

Lue Inarin kunnan tiedote Joulupostia ikäihmisille -kampanjasta ja osallistumisohjeet täältä.


29.10.2020 Yhdistysilta etänä keskiviikkona 11.11. klo 17.00

Tervetuloa Inarin kunnan yhdistysiltaan keskiviikkona 11.11.2020 klo 17.00. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille inarilaisille yhdistyksille ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneille.

Yhdistysillan aiheina ovat:

  • Osallisuuskeskus Ainolan esittely
  • Lappilaiset.fi-verkkopalvelun esittely
  • keskustelua kunnan avustuskäytännöistä
  • ajankohtaista kunnan ja järjestöjen yhteistyössä.

Tilaisuus järjestetään etänä Teams-yhteydellä. Linkki kokoukseen liittymiseen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse. Etäyhteys avataan klo 16.45, eli 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua yhteyksien testaamisa varten.

Ilmoittaudu yhdistysiltaan 9.11. mennessä tämän linkin kautta, sähköpostitse osoitteeseen verena.kortelainen@inari.fi tai puhelimitse numeroon 040 626 1018 / Verena Kortelainen.

Lisätietoja: hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, verena.kortelainen@inari.fi, puh. 040 626 1018.


26.10.2020 Inarin kirkonkylän koulun koulusuunnittelun kuntalaistilaisuus torstaina 5.11. klo 17.15 - 19.00

Inarin kirkonkylän uuden koulun koulusuunnittelusta järjestetään kuntalaistilaisuus torstaina 5.11. klo 17.15 - 19.00. Tilaisuuteen osallistutaan etäynä Teams-yhteydellä. Linkki tilaisuuteen löytyyn Inarin koulun Pedanet-sivuilta. Lisäksi kaikille ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla linkki etäosallistumista varten. Etäyhteys avataan klo 17.00, eli 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkamista. Inarin koululle järjestetään tarvittaessa etäosallistumispiste heille, joilla ei ole tarvittavia laitteita. Ole tässä tapauksessa yhteydessä rehtori Marja Seiloseen, puh. 0400 232 662.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tämän linkin kautta. Voit ilmoittautua myös sähköpostitse osoitteeseen marja.seilonen@inari.fi. Ilmoittautumisaikaa on 1.11. asti.

Lue tiedote kuntalaistilaisuudesta täältä.


19.10.2020 Hyvää saamen kielten viikkoa! Šiõǥǥ sääʹm ǩiõli neäʹttel!

Saamen kielet kuuluvat ja näkyvät Inarin kunnassa saamen kielten viikolla 19. - 25.10.2020.

Kieliviikolla jaetaan kunnan työntekijöille ja kuntalaisille myös pieni taskusanakirja, josta voit opetella 20 sanaa ja lyhyttä lausetta kaikilla Inarissa puhutuilla saamenkielillä; inarinsaameksi, pohjoissaameksi ja koltansaameksi. Sanakirjan tueksi julkaistaan video, jolla Inarin kunnan työntekijät lausuvat malliksi kaikki nämä sanat ja lauseet jokaisella kolmella saamen kielellä. Tässä sinulle pieni taskusanakirja.

Lue lisää saamen kieliviikosta ja katso saamenkielisten palveluiden esittelyvideot täältä.


12.10.2020 Vastaa Inarijärven aarteet -hankkeen kyläkyselyyn

Inarijärven aarteet -hankkeen kysely kyläläisille on avattu uudelleen. Kysely oli ensimmäisen kerran auki viime keväänä maalis-huhtikuussa.

Kysely perustuu 4.2.2020 pidettyyn hankkeen ensimmäiseen kylätilaisuuteen Inarin kirkonkylällä – tuolloin kyläläisten kanssa tehtiin ryhmätöitä ja keskusteltiin matkailun tuomista hyödyistä ja haitoista sekä hyötyjen maksimointi- ja haittojen minimointikeinoista. Lisäksi keskustelunaiheena oli kyläläisten tulevaisuuden haaveet ja toiveet sekä haasteet ja pelot. Näiden lisäksi kyläkyselyyn on lisätty loppuun osio hankkeen aikana suunniteltavasta matkailualan ja paikallisväestön yhteisestä keskustelufoorumista sekä vapaa sana -osio.

Kyläkyselyn tavoitteena on selvittää helmikuun kylätilaisuudessa esille tulleiden asioiden yleisyyttä sekä mahdollisia eroavaisuuksia kylittäin. Kyselyn kohdealueena on Inarijärveä ympäröivät kylät ja niiden asukkaat.

Kysely on auki 31.10.2020 asti. Vastaaminen vie aikaa n. 5 minuuttia. Kyselyyn pääsee vastaamaan täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/F3C507BA5CE12C91.

Lisätietoja: hankekoordinaattori Elina Ahola, puh. 040 821 2361, elina.ahola@inari.fi.


9.10.2020 Inarin kirkonkylän skeittiparkin infotilaisuus perjantaina 9.10.

Inarin kirkonkylän skeittiparkin infotilaisuus järjestetään perjantaina 9.10. klo 15 nuorisotila Vintillä (Saarikoskentie 4, Inari). Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Tervetuloa!


15.9.2020 Inarijärven aarteet -hankkeen nimi- ja logokilpailu

Inarijärven aarteet -hankkeessa luodaan Inarijärven toiminta-alueelle kansainvälisen kestävän matkailumalli ja jaetaan tietoa kestävän kehityksen mahdollisuuksista matkailuyrityksille ja paikallisyhteisöille. Alueen toimijat ovat ilmaisseet keskeisimmäksi tarpeeksi kestävän matkailun toimenpiteiden jalkauttamisen käytäntöön. Hankkeessa ollaan muodostamassa merkkiä, joka kuvaa aluetta kestävän matkailun kohteena ja nyt etsitään merkille nimeä kaikille avoimen nimi- ja logokilpailun kautta.

Hankkeen nimi- ja logokilpailuun osallistuva tuottaa Inarijärven aarteet, kansainvälisen kestävän matkailun toimintamalli -hankkeen yrityksille merkin, joka koostuu nimestä ja logosta. Merkin nimeen tulisi jollakin tapaa sisällyttää vastuullisuus. Merkkiä tullaan käyttämään niin koti- kuin ulkomaanmatkailussa, mikä tulee huomioida merkin nimessä. Nimen tulisi siis kääntyä järkevästi englannin kielelle tai olla lähtöjään sellainen, ettei sitä tarvitse kääntää ollenkaan. Myös Inarijärvi ja sen alueen erityispiirteet pyydetään ottamaan huomioon nimen suunnnittelussa. Kilpailuun osallistunut sitoutuu tuottamaan lopullisen painokelpoisen graafisen tuottoksen, eli logon, pyydetyissä tiedostomuodoissa.

Kilpailu järjestetään anonyymisti, ja voittaja valitaan kilpailun jälkeen pidettävän avoimen äänestyksen sekä hanketyöryhmän toimesta. Palkintona on paketti Inarijärven aarteita 1- 2 henkilölle: yöpyminen Wilderness Hotel Inarissa, Inarijärven risteily, kolmen ruokalajin illallinen ravintola Aanaarissa ja AT Naturen luontoretki.

Lisätietoja kilpailun säännöistä ja ohjeistus hankkeen nettisivuilla tai hankekoordinaattori Elina Aholalta, elina.ahola(at)inari.fi.


8.9.2020 Inarin kuntalaiset antoivat hyvää palautetta koronatilanteen hoidosta

Kuntaliiton tutkimuksessa selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä siitä, miten kunnat ovat suoriutuneet koronatilanteen hoidosta. Inarissa kuntalaiset antoivat erittäin hyvää palautetta siitä, miten Inarin kunta oli suoriutunut poikkeuksellisessa tilanteessa. 77 % inarilaisista vastasi olevansa melko tai erittäin tyytyväinen koronatilanteen hoitoon yleensä ottaen omassa kunnassa, mikä on paras tulos kaikista vertailussa mukana olleista 43 kunnasta.

Lue Inarin kunnan uutinen ja Kuntaliiton uutinen koronatilanteen hoitoon liittyvistä tuloksista.

 


21.7.2020 Osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt - 10 000 euroa käytetään Inarin kirkonkylän skeittiparkkiin

Inarin vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt. Äänestyksen voitti 74 äänellä Inarin kirkonkylän skeittiparkki. Näin ollen osallistuvaan budjetointiin varattu 10 000 euroa käytetään Inarin kirkonkylän skeittiparkin rakentamiseen. Seuraavaksi eniten ääniä saivat ehdotukset esteettömän ulkoliikuntapaikan rakentamisesta Ivalon keskustan läheisyyteen (52 ääntä) ja lainattavien ulkoliikuntavälineiden hankkimisesta kunnalle (45 ääntä). Katso kaikki ehdotukset ja niiden saamat äänimäärät täältä.

Äänestys toteutettiin 18.6. - 17.7.2020 välisenä aikana, ja äänestää saivat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Ääniä annettiin yhteensä 272 kappaletta. Yhdeksän ääntä hylättiin, sillä äänestäjän asuinpaikkakunta ei ollut Inari.

Lue lisää Inarin osallistuvasta budjetoinnista täältä.


16.7.2020 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 ja hyvinvointisuunnitelma 2021 hyväksyttiin valtuuston kesäkuun kokouksessa

Valtuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2019 ja vuoden 2021 hyvinvointisuunnitelman kokouksessaan 11.6.2020. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa luodaan katsaus kuntalaisten hyvinvoinnin tilaan, seurataan valtuustokaudelle asetettujen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Hyvinvointisuunnitelmassa määritellään toimenpiteitä vuodelle 2021.

Lue hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 ja hyvinvointisuunnitelma 2021 täältä.


18.6.2020 Osallistuvan budjetoinnin äänestys 18.6. - 17.7.2020

Vuoden 2020 osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen. Toteutettavaa ehdotusta voi äänestää 18.6. - 17.7.2020 välisenä aikana. Äänestää saavat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Yksi henkilö voi äänestää kerran.

Äänestyvaiheeseen edenneet ehdotukset:

1. Lasten leikkipuistojen kunnostaminen

2. Ivaloon joulukoristelua ja/tai joulupuisto

3. Esteetön ulkokuntoilupaikka Ivalon keskustan läheisyyteen

4. Skeittiparkki Inarin kirkonkylälle

5. Ivalon skeittiparkin uudistaminen

6. Lainattavia ulkoliikuntavälineitä kunnalle (esim. kajakkeja, kanootteja, packrafteja, SUP-lautoja)

7. Partakkoon lastaus- tai venelaituri.

ÄÄNESTÄ TOTEUTETTAVAA EHDOTUSTA TÄMÄN LINKIN KAUTTA.

Katso kaikki osallistuvassa budjetoinnissa jätetyt ehdotukset täältä. Lue lisää Inarin osallistuvasta budjetoinnista täältä.


27.5.2020 Osallistuvassa budjetoinnissa jätettiin 61 ehdotusta

Vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin ensimmäisessä vaiheessa kuntalaisilta pyydettiin ehdotuksia siitä, miten 10 000 euron määräraha tulisi käyttää. Ehdotuksia sai jättää 5. - 19.5.2020 välisenä aikana. Ehdotuksia jätettiin yhteensä 61 kappaletta.

Seuraavaksi ehdotukset käydään kunnassa läpi. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään ja ehdotuksista tehdään alustavat kustannusarviot. Sellaiset ehdotukset, joiden toteuttaminen 10 000 euron määrärahalla on realistista, etenevät äänestykseen. Äänestyksessä kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttäneet inarilaiset pääsevät äänestämään, mikä ehdotus tai ehdotukset osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutetaan.

Lue lisää Inarin osallistuvasta budjetoinnista täältä.


7.5.2020 Inari mukana Kuntaliiton kuntalais- ja päättäjätutkimuksessa

Inarin kunta on mukana Kuntaliiton tutkimuksessa, jossa selvitetään kuntalaisten käsityksiä omasta asuinkunnastaan ja sen tavasta hoitaa asioita. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, mitä vastaajat ajattelevat kunnallisista palveluista ja miten he osallistuvat kuntansa päätöksentekoon.

Tutkimuksessa on mukana 43 kuntaa. Kysely lähetetään yhteensä 30 500 täysi-ikäiselle kuntalaiselle. Nyt toteutettava kysely on yksi laajimmista kuntalaisten näkemyksiä kartoittavista selvityksistä.

Lue lisää


5.5.2020 Inarin kansalaisopiston virtuaalinen kevätnäyttely

Koronavirustilanteen vuoksi Inarin kansalaisopiston kevätnäyttely toteutetaan tänä keväänä virtuaalisesti. Näyttelyyn on koottu opiskelijoiden ja opettajien taidonnäytteitä kuluneelta työkaudelta.

Klikkaa tästä linkistä itsesi näyttelyyn.


5.5.2020 Inarin kunnan osallistuva budjetointi tulee taas - mihin sinä käyttäisit 10 000 euroa?

Inarin kunnan osallistuva budjetointi järjestetään vuonna 2020 toista kertaa. Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset saavat päättää, mihin 10 000 euron määräraha käytetään.

Inarin vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa on neljä vaihetta: ehdotusten kerääminen, ehdotusten valmistelu äänestykseen, äänestys ja voittajaehdotuksen tai -ehdotusten toteuttaminen. Lue lisää Inarin osallistuvasta budjetoinnista täältä.

Ensimmäisessä vaiheessa kuka tahansa voi ehdottaa, mihin 10 000 euroa tulisi käyttää. Jätä ehdotuksesi 5.5. – 19.5.2020 välisenä aikana osoitteessa https://oma.digiloikka.fi/FormPro/eServices/inari/AnonyymiHakemus/Aloita/osallistuvabudjetointi2020-ehdotuksenjattaminen.


4.5.2020 Kunnan yleisavustukset, kohdeavustukset ja kyläyhdistysten avustukset haettavissa 4. - 18.5.2020

Inarin kunnan kaikkien toimialojen yhteinen avustushaku järjestetään 4.–18.5.2020. Yhteisessä avustushaussa myönnetään kunnan yleisavustukset, kohdeavustukset ja kyläyhdistysten avustukset.

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakulomake löytyy osoitteesta: https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/inari/Aloita/yhteinenavustushaku2020.

Lisätietoja avustuksista ja hakulomakkeen täyttöohjeet löytyvät kunnan verkkosivuilta: https://www.inari.fi/fi/inari-info/yhdistykset-ja-yhteisot/avustukset.html.

Koronaepidemiasta johtuen kunta ei voi järjestää mahdollisuutta täyttää hakulomaketta yhdessä. Hyvinvointikoordinaattori auttaa tarvittaessa hakulomakkeen täyttämisessä puhelimitse tai sähköpostilla arkisin klo 9–15.

Lisätietoja: hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi


4.5.2020 Tavoitteena tiiviimpi yhteistyö urheiluseurojen kanssa

Vapaa-aikatoimen tämän vuoden tavoitteena on urheiluseurojen välisen yhteistyön tiivistäminen. Pyörä laitettiin pyörimään 10.3.2020 pidetyllä Seuraillalla. Seuraillan keskeisimpänä sisältönä oli rohkaista seuroja pohtimaan, millaista yhteistyötä muiden seurojen kanssa olisi hyödyllistä viritellä. Lisäksi Seuraillassa pohdittiin konkreettisia keinoja yhteistyön toteuttamiseen. Osaamisen ja kokemusten jakaminen, yhteiset koulutukset ja yhteiset harjoitukset saivat hyväksyviä nyökytyksiä Seuraillan osallistujilta.

Toisena konkreettisena toimena seurayhteistyön tiimoilta vapaa-aika oli tilannut Lapin liikunnalta huhtikuulle nuorille suunnatun ohjaajakoulutuksen, johon seurat voisivat kutsua omia aktiivisia nuoriaan saamaan työkaluja ja oppia liikunnan ohjaamiseen. Koronaepidemian vuoksia koulutus jouduttiin valitettavasti perumaan. Vapaa-aikatoimi pyrkii järjestämään ohjaajakoulutuksen koronatilanteen rauhoituttua.

Nyt kun kaikki urheiluseuratoiminta on pakotetulla tauolla, seurojen on hyvä aika pohtia omaa nykytilaansa ja suunnitella tulevaa kautta. Nyt on aika varustaa valmentajia, tehostaa viestintää ja organisoida seuran rakenteita.

Kesän 2020 toiminta on vielä avoinna. Suunnitteilla on ollut tarjota seurojen tavoitteellisille akatemiaurheilijoille liikunnanohjaaja Samin ohjaamia viikoittaisia harjoituksia. Mikäli tilanne sen sallii, olisiko seurallanne mielenkiintoa lähettää halukkaita nuoria treeneihin?

Toisena kesäajan toimintana on ollut tarkoitus järjestää seurojen yhteiset viikoittaiset harjoitukset. Jokainen osallistujaseura ohjaisi vuorollaan haluamansa harjoituksen. Olisiko tällaiselle toiminnalle kiinnostusta ja tarvetta?

Ajatuksia, toiveita ja palautetta saa laittaa seurayhteistyöstä vastaavalle liikunnanohjaajalle


Sami Kauppinen
p. 040 593 3455
sami.kauppinen@inari.fi

ja vapaa-aikasihteerille

Mervi Urpilainen
p. 0400 172 304
mervi.urpilainen@inari.fi

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: