Kuntalaiset tyytyväisiä kuntien toimintaan koronatilanteessa/ Inarissa kuntalaiset antoivat hyvää palautetta

08.09.2020

Inari mukana Kuntaliiton kuntalaistutkimuksessa

Kuntaliiton uutinen koronatilanteen hoitoon liittyvistä tuloksista:
Kuntalaiset tyytyväisiä kuntien toimintaan koronatilanteessa

Yhteenveto vertailukuntien tuloksista

Liitteen loppuosasta löytyvät kunnittaiset tulokset, jossa Inari pärjäsi kuntien vertailussa hyvin

Kuntalaisten tyytyväisyys koronatilanteen hoitoon yleensä ottaen omassa kunnassa 77 % melko/erittäin tyytyväisiä

Kuntalaisten tyytyväisyys koronatilannetta koskevaan viestintään omassa kunnassa 67 % melko/erittäin tyytyväisiä

Kuntalaisten tyytyväisyys tiedonsaantiin kunnallisista palveluista koronatilannetta omassa kunnassa 62 % melko/erittäin tyytyväisiä

Kuntalaisten tyytyväisyys asukkaiden turvallisuuden varmistamiseen koronatilanteessa omassa kunnassa 68 % melko/erittäin tyytyväisiä