Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla se tarjoaa tavalliselle kansalaiselle väylän olla aidosti mukana päätöksenteossa. Osallistuva budjetointi on yksi tapa edistää kuntalaisten osallisuutta.


Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Inarin osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset pääsevät päättämään, miten 10 000 euron määräraha käytetään.


Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista Kuntaliiton sivuilta.

Inarin osallistuva budjetointi 2020

Inarin vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa inarilaiset saavat päättää, mihin 10 000 euron määräraha käytetään.

Vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa on neljä vaihetta:

1. Ehdotusten kerääminen 5. - 19.5.2020

Kuka tahansa voi ehdottaa, mihin 10 000 euroa tulisi käyttää. Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia koko 10 000 euron määrärahan tai vain osan siitä.

Ehdotusten tulee

  • olla kunnan toteutettavissa 10 000 euron määrärahalla
  • toteutua Inarissa
  • olla kunnan toimivallassa
  • olla säännösten ja lainsäädännön mukaisia.

Ehdotuksia kerätään 5. - 19.5.2020 välisenä aikana. Jätä ehdotuksesi tämän linkin kautta:

https://oma.digiloikka.fi/FormPro/eServices/inari/AnonyymiHakemus/Aloita/osallistuvabudjetointi2020-ehdotuksenjattaminen

Koronatilanteen vuoksi ehdotuksia kerätään vain sähköisesti.

2. Ehdotusten valmistelu äänestykseen

Kunnassa arvioidaan, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään ja sellaiset ehdotukset karsitaan, joita ei ole mahdollista toteuttaa 10 000 euron määrärahalla. Ehdotuksista tehdään alustavat kustannusarviot. Äänestykseen etenevät ehdotukset julkaistaan.

3. Äänestys

Inarilaiset voivat äänestää haluamaansa ehdotusta. Äänestys toteutetaan sähköisesti.

4. Voittajaehdotuksen tai -ehdotusten toteuttaminen

Eniten ääniä saanut ehdotus tai ehdotukset toteutetaan määrärahojen puitteissa. Ehdotusten toteuttamista voi seurata kunnan verkkosivuilla.